Grønnegata 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Grønnegata 2 i Tromsø er hjørnegården mot Muségata. Familien Tessem har hatt en lang historie her.- Gammelt matrikkelnr. 691.

Byggmester Tessem

Oppmålingsforretning avholdt 1. juni, tinglyst 18. juni 1899. Utgått fra P. Hanssen & Co’s eiendom Pouls Minde.

Hustømmermann Ingolf Tessem med kona Hanna og en datter, adjunkt Carl Henrik Bernhoft med kona Valborg og to barn, politimester Ernst Moss med kona Laura og åtte barn, i 1900.

Byggmester Ingolf Tessem startet i 1900 snekkerfabrikk og byggmesterforretning i sin nyoppførte gård. Før krigen hadde han 8 mann i fast arbeid og gjorde innredningsarbeider i Bispegården, Sjøfartsbygningen og flere andre større bygg.

I 1910: Hustømmermann Ingolf Norius Tessen med kona Hanna Eriksen Tessem og tre barn, tannlege Peder og Gunda Junge med en sønn og tjenestepike Nora Thomassen, overlærer Lars Aas Stav med kona Anna Erikka, fire barn og tjenestepiken Ovedia Jakobsen.

I 1916: Tømmermann Ingolf, Hanna og Gunvor Tessem, rektor Lars Aas Stav, Anna Erikka, Borghild Sofie og Eivind Stav, tjenestepike Anny Bergitte Frantsen, banksekretær Aage og Maria Mack Irgens.

Rektor Stav

Lærerinne Gudrun Stav og rektor på latinskolen, Lars Aas Stav, bodde her i 1932 og 40.

Sykepleieelev Gunhild Stav, postekspeditør Agnes, tollassistent Wilhelm og telegrafekspeditør Borghild Roll (1940).

Fhv. byggmester Ingolf, byggmester Ivar Tessem, lektor Johannes Reiersen, telegrafdame Borghild, lærerinne Gudrun og pensjonist Lars Stav, (1946).

Skjøte fra Ingolf Tessem til Ivar Nikolai Tessem i 1955.

Ivar Tessem

Pensjonist Ingolf Tessem, (1957). Han drev sammen med sønnen Ivar Tessem, (1957). Firmaet ble drevet av Ivar Tessem i 1966/77.

Hermann Alpers m/Nordoffset trykkeri i Parkgata 22, (1966), Henrik Nissen m/fiske- og fangstrederi i Strandgata 7, (1966), Janicken Nissen, (1966), Ruth G. Strand, (1966).

Findus, salgskontor, (1977), Selboe & Aasebø A/S, salgskontor, (1977/82).

Eva J. Johansen, (1982), pensjonist Ivar Tessem, (1982/86), Miranda Tessem, (1982/86).

Skjøte fra Ivar Tessem til sønnen Geir Tessem i 1986.

Eva Aronsen, (1986), Rune Blix Hagen, (1986), Nordmo’s trafikkskole, (1986).

Skjøte til Gry Garnes og Monalf Figenschau i 1989.

Eiendommen ble delt i 5 boligseksjoner og 1 næringsseksjon i 1989.

Sentrum Snekkerlag A/S, (1990).

Nybygg

Anne Marit Bjørnflaten, (1993), journalist Trond Eliassen, (1993), byggmester Monalf Figenschau, (1993), teatersjef John S. Kristensen, (1993), stuert Reidar Lorentzen, (1993), Elisabeth Nicolaisen, (1993), Ingrid Pedrikke Oøsen, (1993), Ann-Jorid Pedersen, (1993), Anne Usterud-Svendsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.