Grønnegata 45 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Thon hotell het i sin tid Polar hotell, med populære "Toppen bistro" på toppen.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et uvanlig bilde fra Grønnegata med Grand hotell helt til høyre og nr. 45 midt i bildet. Bak telegrafstolpen skimtes Holthes kaffebrenneri.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938)

Grønnegata 45 i Tromsø skal ha vært et fint bolighus. Siden 1963 har det vært hotell på tomta.

Gammelt matr.nr. 31B. – Utgått fra matr.nr. 31. (Matr.nr. 31a= Storgata 48, matr.nr. 31c=Storgata 46). For eiendommens tidligste historie, se Storgata 48.

Ishavsskipper Tobiesen

Beboere i 1865: Rørlegger S. Haagensen med kona Elisabeth Hansdatter og tre døtre, tjenestepike Everine Olsen, Sjømann Martin Strømstad, urmakersvenn B.O. Rygh med kona Ingeborg Johanna Fladnæs og fire barn, fisker Hans Kil Andreassen med kona Marsilia Vilhelmine Pedersdatter og to barn.

Auksjonsskjøte til Sivert Tobiesen tinglyst 1. nov. 1869.

Overdragelse fra Tromsø Stift til Sivert Tobiesen av en på denne eiendom stående bygning, ca. 1870 (udatert).

Bevilling for Sivert Tobiesens enke til å sitte i uskiftet bo, 1873. – Sivert Tobiesen var en berømt ishavsfarer. Han og sønnen Jakob omkom av skjørbuk ved Novaja Semlja da båten frøs fast i isen i 1873.

Skjøte fra Sivert Tobiesens enke til Johannes Knudsen og Lars Sivertsen i 1875.

Handelsmann Sivertsen

I 1875 bodde disse her: Brannvakt Johannes Knudsen med kona Lorentine Hansdatter og datteren Serine Johannesdatter, bryggemann Lars Sivertsen med kona Laura Jensine Krane og datteren Magna Larsdatter, sykepleierske Elen Mathisdatter, sypike Anna Jakobsdatter, skipsfører Lars Peder Larsen med kona Kaja Ingebrigtsdatter, sønnen Kristian Larsen Grønning og svigermor Ane Andersdatter, fisker og tømmermann Mathias Osiasen med kona Ane Sophie Hansdatter og fire døtre.

Skjøte fra Johannes Knudsen til Johan Johannesen Ryan på hans ½-del, i 1879.

I 1885: Rørlegger John Ryan med kona Kristine og fire barn, betjent Lars Sivertsen med kona Laura og seks barn, fisker Mikal Elinussen med kona Ingeborg og tre barn.

I 1891: Johan Ryan med kona Kristine Gerhardine og tre barn, Lars Sivertsen med kona Laura Jensine og åtte barn, Olai Vilsgaard, Konstanse Arentsen.

Fra ca. 1897 hadde Elise Cock et utsalg med liktøy og kranser her. I 1905 var hun flyttet til Birtavarre (Tr.Stiftstidende).

I 1900: Rørlegger Johan Ryan med kona Kristine, Lars Sivertsen m/fiskeforretning kona Laura og seks barn, byfogdkontorist og bankrevisor Harald Worum med kona Nikoline Mathilde, seks sønner og en datter, handelskontorist Alfred Sivertsen med kona Dagny og to døtre, tjenestepike Petra Pettersen.

Eid av Lars Sivertsen og Johan Ryan i 1904.

I 1910: Handelsmann Lars og Laura Sivertsen med fire barn, sydame Johanne Krane, fhv. rørlegger/enkemann Johan Ryan med datteren Justine Johansen, baptistprest Oskar Emil Nilsen med kona Anna Oline og tre barn (familien hadde flyttet til Chicago i 1895 og kommet tilbake til Norge i 1900), handelsmann Peter Gunerius Rodum, tjenestepike Anna Katrine Andersen.

Skifteskjøte fra Johan Ryans og hustrus bo til Lars Sivertsen på boets ½-del av eiendommen, i 1911.

I 1916: Fiskekjøper Lars, Laura Lovise, sjømann Almar og handelsbetjent Sigurd Lauritz Sivertsen, agent Hilmar Arvid og handlende Inga Magdalene Henriksen, maskinist Osvald og Johanne Adolfine Jakobsen, blikkenslager Harald Nik. og Marie Worum, tjenestepike Ragna Kristiansen.

Skjøte fra Lars Sivertsen til Sigurd Sivertsen i 1927.

Snekker Bernt Øvervold, maskinist Harald Henriksen, stuert Sigvard Hermansen (1940).

Kjøpmann Sigurd Sivertsen m/forretning i Sjøgata 25, maskinist Harald Henriksen, kokk Sigvart Hermansen, arbeider Karin Pedersen, kontordame Bergljot Thosaas, tømmermann Bernt, kontordame Halfrid og arbeider Oddmund Øvervold, (1946).

Eid av Sigurd Sivertsen i 1946. Det skal ha vært et rødt bolighus. (1955). Han drev ”S. Sivertsen & Co” i Sjøgata 37, skipsproviant og utstyr.

Bernt Øvervold, vaskearbeider Cathinka, pensjonist Sigvart Hermansen, (1957).

Revet ca. 1960.

Hotell

Polar hotell ble bygd i 1963, med den populære ”Toppen bistro”. Navnet ble endret til Polar Nordic hotell i 1970.

Gunnar Haugen, ingeniør-, arkitekt- og konsulentforretning, (1966), SAS-kontoret, (1966/82), Ernst Arne Olafsen, (1966).

Skjøte fra Grand Hotell A/S til Hotell Bristol A/S, Oslo, i 1983. Hotell Bristol var eid av Olav Thon.

Hotellet har senere blitt rustet kraftig opp. Rudy’s bar i 1. etg var et ganske populært sted i sin tid, på 80/90-tallet. (1986/99).

Rainbow Polar hotell, (1993/99).

Hotellet heter Thon Polar hotel i 2015.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. 1984.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.