Grønnegata 4 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Frisvolds privatgymnas flyttet inn i Grønnegata 4-10 i 1997. 2015.
Foto: Einar Dahl

Grønnegata 4 i Tromsø var et bolighus som forsvant inn i en forretningsgård. - Gammelt matrikkelnr. 692.

Snekker Wold

Oppmålingsforretning avholdt 1. juni, tinglyst 18. juni 1899. Utgått fra P. Hanssen & Co’s eiendom Pouls Minde.

Skjøte fra P. Hanssen & Co i likvidasjon til Hans Wold, i 1900.

I 1910: Snekkermester Hans Woll med moren Hanna, vaskepiken Johanne Jakobsen, fisker Emeldus og Juditte Eriksen med sønnen Hagbart, murersvenn Peder Nilsen med kona Marie og tre barn.

Skjøte fra Hans Wold til Johanna Jakobsen, med forbehold for selgeren om disposisjonsrett over kvistetasjen, uten leie, for levetiden, i 1912.

I 1916: Snekker Hans Wold, vaskekone Johanne Jakobsen, menighetsforstander Karl August Abel, Gunvor, Arnold og Reidar Abel, underfogd Doram G. Nilsen med kona Astrid, (Han hadde kontor i Bankgata 13).

Eid av Johanne Jakobsen i 1918.

Skjøte fra Johanne Jakobsen v/H. Wold m.p.p. til Ludvig Larsen med rett for selgeren og smed Wold til å bebo kvistværelsene så lenge de lever, likesom selgeren har rett til å ta en til seg og pleie seg på sine gamle dager og til å bo sammen med seg, rett til bruk av søndre vedsjå og husholdningsrom i kjelleren, benyttelse av vaskekjelleren og tørkeloftet. Selgeren overlater huseieren verkstedet så snart Wold er død. I 1920.

Kaptein Andreassen

Skjøte fra Ludvig Larsen til Jørgen Andreassen i 1927.

Ektepakt mellom kaptein Jørgen Andreassen og hustru Agnethe Jeremine Isaksen hvoretter bl.a. denne eiendommen skulle være hustruens særeie, i 1928.

Skjøte fra Agnethe og Jørgen Andreassen til fru Petra Eckhoff Haug i 1937.

Styrmann Karl Hermansen, fiskekjøper Johannes Leinesjø, brannkonstabel Ragnar og arbeider Ragnvald Riise (1940).

Ektepakt mellom Ekoff Benjamin Salomon Haug og Petra Kathinka Haug hvor det bestemmes at eiendommen skal være hennes særeie, i 1943.

Sydame Aminda Hansen, lastebilkjører Aage Johansen, arbeider Lars Pedersen, assistent Gunnar, postekspeditør Olav, brannkonstabel Ragnar og arbeider Ragnvald Riise, arbeider Einar Sørensen, (1946).

Arbeider Alf, postfullmektig Olav og brannmann Ragnar Riise, postekspeditør Arnljot og kontorassistent Borgrunn Gjengedal, sjåfør Elnar Sørensen, (1957).

Mack's ølbryggeri

Skjøte fra Petra Haug til A/S L. Macks ølbryggeri & Mineralvandfabrikk, Tromsø konservesfabrikk, i 1957.

Ragnar Riise, Sigmund Sivertsen, Fritz Nicolaysen, (1966).

Ble revet på 1990(?)-tallet og erstattet med et forretningsbygg.

Frisvold privatgymnas fra 1997.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.