Grønnegata 54 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Etter at de gamle husene ble revet rundt 1960 ble denne boligblokka reist. Huset ble pusset opp i 2014/15. 2015.
Foto: Einar Dahl
Grønnegata 54 sett fra sør. Vanskelig å tidfeste. Kanskje fra om lag samme tid som Zapffes fargebilde?
Foto: Ukjent
Grønnegata 54 en sommerdag på 50-tallet. Huset ser fint og velholdt ut, men få år senere var det slutt.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1950-tallet).
I 1960 ble huset revet. Nr. 56 til høyre og kurbadets murbygg ruver i bakgrunnen.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 54 i Tromsø ble gitt i gave til kommunen som "Fattighus". - Gammelt matr.nr. 3.

Los Olsen

Målebrev til los Chr. Olsen på denne grunn, datert 28. sept. 1822, tinglyst 10. juni 1875.

Skjøte fra Christen Olsen til Jens Olsen i 1829.

I 1865 bodde disse her: Husmor Beret Chatrine Andersdatter med to pleiebarn, fisker Hans M. Hansen med kona Marie og datteren Christine, tømmermann Erek Ereksen med kona Britalena Henriksdotter og sønnen Edevart.

Huseier Beret Andersdatter med to pleiebarn, fisker Martin Johannesen med kona Elen Madsdatter og datteren Hansine, fisker Peder Olsen Lie med kona Ingeborg Iversdatter og to sønner, i 1875.

I 1885: Matros og fisker Oluf Arentzen med kona Karen Runikke og fire barn, fisker Peder Olsen, Ingeborganna Larsen.

Jens Olsen og hustru opprettet i 1857 et legat ved testamentarisk gave. Boets eiendom ”Legatgården” ble i 1886 overtatt av kommunen og i 1887 var legatets kapital kr. 7.695.

I 1891: Anton Holm med kona Johanne Krestine og fem barn, Erik Anton Klefstad med kona Ingeborg Marie og tre sønner, Peder Olsen Slaatlid med kona Ingeborg Anne, Mekal Andreas Gjertsen med kona Anna Krestine og barnebarnet Jenny Vektoria Isaksen.

Fattighjem nr. 2

«Fattighjem nr. 2» i 1900 med disse beboerne: Fhv. fisker Andreas Johannessen, Martha Andersen (spinning) med en pleiedatter, Johan Hanssen (vedsaging), Margrethe Andersen (håndarbeide), fhv. bødker Mikal Anfinsen med kona Jensine med tre barn og skoleeleven Sara Lakkert.

Eid av Tromsø kommune i 1904/1946.

Enke Martha Andersen, sypike Marie Hagen, Kristen Olsen, Peder Johan Olsen, (1910), Sivert og Emma Klevstad med fire sønner, Elen Hansen, Eva Johannessen, i 1910.

I 1916: Enke Martha Elisabeth Andersen, syerske Marie Petrine Hagen, fhv. fisker Daniel og Bernhardine Johannesen, Emma, fhv. arbeider Sivert Marinius og maler Fridtjof Konrad Klevstad.

Arbeider Hilda Bjørn, arbeider Kristian Bolstad, arbeider Arnold Dahlberg, (1946).

Arbeider Kristoffer Bolstad, arbeider Arnold Dahlberg, (1957/61).

Revet ca. 1960 og ble en del av den nye leilighetsgården Grønnegata 52/56. Se Grønnegata 52.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.