Grønnegata 52 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Etter at det gamle huset ble revet i 1960 ble denne boligblokka reist.
Foto: Einar Dahl 2015
Grønnegata 54 rives mens nr. 52 står for tur.
Foto: H.A. Brandt 1960
Grønnegata 52 med Nordnorges kurbad som nærmeste nabo.
Foto: H.A. Brandt 1960

Grønnegata 52 i Tromsø var i samme families eie helt til det ble revet i 1960 og erstattet med en boligblokk. - Gammelt matr.nr. 2b. Eiendommen var en del av matr.nr. 2, denne ble delt i 1874.

Trearbeider Eliassen

Auksjonsskjøte til Mikal Eliassen på en smedje med grunn og med rett til innkjørsel gjennom nr. 2a’s portrom, tinglyst 23. mars 1871.

Delingsforretning der matr.nr. 2 ble delt i nr. 2a (Grønnegata 50) og 2b (Grønnegata 52), avholdt 23. okt. 1874.

Rokmager med eget bruk Mical Eliasen med kona Jendine Cecelie Davidsdatter og ti barn, i 1875.

I 1885: Rokkdreier Mekal Eliassen med datteren Johanna, fisker Elias Eliassen med to barn, arbeiderske Anna Olsen med sønnen Adolf, abeider Erik Klæfstad med kona Ingeborg og fem barn.

I 1891: Enkemann Mekal Eliassen, enkemann Elias Mikalsen med 3 barn og et barnebarn, Karsten Hans Hanssen med kona Petrine Sofie og 6 barn.

I 1900: Huseier og tredreier Mechal Eliassen, kjører Arthur Marinus Olsen med kona Ovidie Hansine og sønnen Arthur, vaskepike Karen Hanssen med sønnen Sverre, vasker Elise Bolstad med sønnen Edvard, hustømmermann E.J. Mechalsen med kona Bernthine og datteren Kristoffe, hustømmermann Nils Olsen med kona Ovedie og tre døtre.

Skifteskjøte fra Mikal Eliassens bo til Elise Mikalsen, i 1903.

Eid av Elise Mikalsen i 1904/18. Hun var gift med Martinus Brøske.

Steinarbeider Brøske

I 1910: Stenarbeider Martinus og Elise Harieth Brøske, tømmermann Elias Gustav og Berthine Mekalsen med datteren Erna, vaskerkone Nikoline Olsen, gatearbeider Hans Berg Mekelsen og kona Maren Kirstine.

I 1916: Steinarbeider Martinius og Elise Henriette Brøske, tømmermann Elias Gustav og Berentine Karoline Mikalsen, arbeider Hans Berg, syerske Johanne Krane, enke Nikoline Berntine Olsen.

Eid av Martin Paulsen Brøske i 1932 og 1946.

Arbeider Martinus Brøske, tømmermann Elias Mikalsen, kystskipper Pareli Thoresen, arbeider Indianna Wilhelmsen, (1940).

Arbeider Martinus Brøske, tømmermann Elias Mikalsen, (1946).

Huset ble revet i 1960.

Boligblokk

Den nye boligblokka har adresse Grønnegata 52/56.

Oddvar Nygård, Torberg Nyseth, Annar, Johannes, Margareth og Ragnvald Olsen, Bodil og Karl Høyer, Bjarne Kofoed, Arne og Hildur Andersen, Thorwald Øwre, murer Jan, Søren og Wiggo Fjellberg, Arne Albrigtsen m/byggmesterforretning i Grønnegata 52/56, Guri og Haldis Albrigtsen, Gerd Brox, (1966).

Bertrand Ingebrigtsen, pølsemakermester m/Brødrene Ingebrigtsens kjøttforretning i Hansjordnesgata 7, (1966/86), arbeidskontrollør Ragnvald Olsen, (1972/82) Ruth Pedersen, (1966/90 i 52A), Agnes Øwre, (1972/86), Arbeidstilsynet, (1972).

Murertekniker Søren Fjellberg (52a) (1972), brannsjef Narve Strandskogen,(52a) (1977/93).

Pensjonist Arne Albrigtsen, (1982/90), Ellen Brox, (1982/86), Bjarne Kofoed, (1982/93 i 52A), skatterevisor Johs Olsen, (1982), Solveig Olsen, (1982/86), bygningssnekker Thorleif K. Olsen, (1982/86), Håkon Olsen i nr. 52/56b, (1982/86), programsekretær Helge Otto Mathisen, (1982 i 52a),

Judith Nyseth, (1982 i nr. 56), Idunn Reutz, (1982 i 52a), lektor Per Brøyn, (1986/93 i 52A), Edvin Edvardsen, (1986 i A).

Skjøte til A/S Grønnegata 52-56 i 1986.

Erna Galschjødt Hansen, (1990/93 i 52A), Wilhelm Isaksen, (1990 i 52A), assurandør Tom Salvesen (52A)(1990/93).

Guri og Per Arild Holmen (52A), (1993), Kanny Isaksen (52a), (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.