Grønnegata 57 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dem gamle sjåen på hjørnet mot Lehnesmåttet ligger der fremdeles, men ellers er både nr. 57 og 59 forsvunnet for lengst.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 57 er huset med det åpne vinduet i 3. etg. Ca. 1960. I hele denne husrekken er det bare "Firestone"-huset som har overlevd til 2015. Lehne-småttet går ned til høyre for dette.
Foto: H.A. Brandt
Grønnegata 59 nærmest, deretter nr. 57. Begge ble revet, nr. 57 på 1970-tallet?
Foto: Kåre Kristensen

Grønnegata 57 i Tromsø var huset til familien Larsen i over hundre år. Det ble revet omkring 1980 og etter det har tomta vært ubebygd. - Gammelt matrikkelnr. 274. Eiendommen hadde adressen Grønnegata 59 fram til 8. juni 1933.

Bødker Larsen

Skjøte fra D. Walseth til bødker Hans Larsen på en strekning av hans byggegrunn iflg. målebrev av 2. okt. 1820. Skjøtet datert 17. des. 1838, tinglyst 22. mai 1843.

Her bodde bødkermester Hans Chr. Larsen med kona Marta Johanna, seks barn og en bødkersvenn i 1865.

I 1875: Bødkermester Hans C. Larsen med kona Marta Johanna, sønnen Ole og en pleiedatter, børsemaker Anton Andresen med kona Gurine og sønnen Sigurd, samt en læredreng. Andresen hadde forretning i Storgata 53.

I 1885: Enke Marta Larsen, bødkersvenn Ole Larsen, tjenestepike Emma Nilsen, maskinist (i Tromsø Damskibsselskab) Marinius Larsen med kona Carlothe, bødkermester Nicolay Larsen med kona Dorothea og tre barn.

Huseier og enke Martha Larsen, bødker Nikolai Larsen med kona Dorthea og to døtre, bryggemann Daniel Johannesen med kona Bernhardine, skomakersvenn Hans Olufsen med kona Amanda og to barn, vaskepike Hanna Kaspersen, i 1900.

Auksjonsskjøte til Nikolai Larsen i 1903.

I 1910: Bødkermester Nikolai Sigismund og Dorthea Jørgine Larsen, kontorist/revisor Harald og Nikoline Matilde Worum med fire barn.

I 1916: Bødker Nikolai Sigismund, Dorthea Jørgine, Armine Wilhelmine og Dagmar Andrea Larsen, tømmermann Kornelius Martin og Aminda Oliva Johannesen, vaskepike Ragnhild Olsen.

Attest fra Tromsø Skifterett om at Nikolai Larsen døde 26. juli 1927 og at hans enke Dorthea Larsen sitter i uskiftet bo med samtlige arvingers samtykke.

Gavebrev fra Dorthea Larsen til døtrene Dagmar og Anine Larsen på denne eiendommen mot fritt hus, lys og brensel for hennes levetid, i 1927.

Larsens fiskematforretning

Dorothea Larsen, fiskematforretning, i 1932.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Grønnegata 57, tinglyst 8. juni 1933.

Eid av Dagmar og Anine Larsen i 1932 og 1957. De drev Larsens fiskematforretning i 1940/57.

Revisor Trygve Danielsen (1940).

Redaktør Edv. Eriksen, arbeider Ragnvald Iversen, (1946).

Transportarbeider Ragnvald Isaksen, (1957).

Tromsø kommune

Skjøte fra Dagmar og Anine Larsen til Tromsø kommune, i 1957.

Thorleif Theodorsen, lastebiltransport, (1972/77).

Revet ca. 1980?

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-77.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.