Grønnegata 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Etter at Macks bryggeri flyttet til Nordkjosbotn i 2011 har de gamle bryggeribygningene blitt bygd om og pusset opp. Her er dagens Grønnegata 1.
Foto: Einar Dahl (2015).
Grønnegata 3-5. Store deler av kvartalet disponeres nå av Universitetet eller Studentsamfunnet.
Foto: Einar Dahl (2015).
Begynnelsen på Grønnegata omkring 1938. Familien Mack bodde i nr. 5, det første bolighuset etter bryggeribygningene.
Foto: Vilhjelm Riksheim

Grønnegata 5 i Tromsø var et bolighus som var en del av Mack-kvartalet i Tromsø. Etter hvert ble det spist opp av bryggeriet. - Gammelt matrikkelnr. 655b.

Macks bryggeri

Utgått fra P. Hanssen & Co’s eiendom Pouls Minde. Delingsforretning avholdt 15. sept. 1896, tinglyst 26. sept. 1910.

Eid av Ludvig Mack i 1904.

Skjøte fra P. Hanssen & Co i likvidasjon til L. Mack, i 1908.

Skjøte fra L. Mack til A/S L. Macks bryggeri- og mineralvandfabrik, i 1910.

I 1916: Brusfabrikant Georg Andreas, Anna Marie, Fritz, Harriet, Kirsten og Marit Mack, tjenestepike Agnete Jensine Jensen. Pensjonist Agnes, snekker Einar, bokholder Hedvig og Kristine Mack, bryggerimester Reinholt Bredrup, bryggerimester Arthur Jonsson (1940).

Bryggerimester Reinholt Bredrup, pensjonist Agnes, rentenist Einar og kontordame Hedvig Mack, (1946).

Eid av Macks bryggeri i 1918 og 1946.

Pensjonist Agnes og Hedvig Mack, bryggerimester Ludvig Bredrup, kjøkkenhjelp Kaspara Fredriksen, (1957).

Bryggerimester Ludvig Bredrup, (1962).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.