Grønnegata 60 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 58-60 ble renovert i 2014 før Microsoft flyttet inn. 2015.
Foto: Einar Dahl
Hele husrekken fra nr. 50, kurbadet, til nr. 60, nærmest. Rundt 1970 var alle trehusene borte.
Foto: Ukjent (ca. 1960).

Grønnegata 60 i Tromsø led samme skjebne som resten av kvartalet Grønnegata 48-60: Alle ble revet mellom 1950 og 1970. - Gammelt matr.nr. 6.

Fisker Christensen

Skiftebrev etter Johannes Henriksen, hvorved denne eiendommen ble utlagt enken, tinglyst 25. jan. 1847.

Auksjonskjøte til M.W. Holmboe og P. Hanssen & Co, i 1856.

Skjøte fra P. Hanssen & Co til M.W. Holmboe & Søn på førstnevntes del, i 1856.

Skjøte fra M-W. Holmboe & Søn til Hans Mathias Christensen i 1857.

I 1865 bodde disse her: Fisker Hans Chrestensen med kona Christiana Christofersdatter og to sønner, kårkone Kjersten Mekelsdatter, Trins Johansdotter.

I 1875: Huseier og enke Kristiana Kristensen med tre sønner, fisker Anton Andersen med kona Kristine Andreasdatter og sønnen Alfred, skreddersvenn Abel M. Johnsen med kona Kristine Kristoffersdatter, baghandler Jens Nilsen med kona Dorothea Olsdatter.

Skifte etter Hans M. Christensen hvorved eiendommen ble utlagt enken Christianne Kristoffersdatter, i 1877.

I 1885: Fisker Lars Johanesen Aune med kona Kristianna og to barn, politibetjent Stengrim Svendsen Loe med kona Karoline Marie og fem barn, arbeidsmann Simon Andresen, skomakersvenn Anthon Andresen, sjømann Leonhard Hansen.

I 1891: Lars Johannesen Aune med kona Kristiana Marie og to barn, Ninna Berg, Ole Pedersen Lie med kona Anne, Hans Kristoffer Hanssen med kona Semonette Nicoline, sønnen Krestofer Andreas og læreguttene Marten Olsen og Helmer Marten Hanssen.

Presteattest om at Christianne Kristoffersdatter er gift med Lars Johannesen Aune, i 1892.

Murer Aune

I 1900: murmester Lars Aune med kona Christianne og datteren Hilma, bødkersvenn Gunerius Holthe med kona Pauline og to barn, sypike Kristine Lervik.

Gråstensmurer Lars Johannesen Aune med kona Christiane, skjerper Hans Johannesen, sjømann Gerhard Sørensen, i 1910.

I 1916: Murer Lars Johannesen Aune og Kristine Marie Aune, snekker Fredrik og maskinist Fredrik Martin Holm, sjømann Gerhard M. Sørensen.

Skjøte fra Lars Aune til Hans K. Hansen og Leonhard Hansen i 1921.

Olga Hansen

Ektepakt mellom Paul Leonhard Hansen og hustru Olga Jeanette Hansen, hvorved bl.a. ½-delen av denne eiendommen skulle være hennes særeie, i 1924.

Eid av Hans Kr. og Leonhard Hansen i 1932.

Skjøte fra Simonette Hansen til fru Olga Hansen på hennes ½-del av eiendommen, i 1935.

Snekkermester Anton, fru Edith og Alfon Røst. Den siste drev ”Venterommets kafé” på dampskipskaia (1940/66), bestyrer Hilda Pedersen, (1946).

Eid av Olga Hansen og Hans Kr. Hansens bo i 1946.

Kontordame Hjørdis Iversen, fisker Torstein Sørensen, (1957).

Norvask A/S, renseri og vaskeri, rengjøringsbyrå, (disp. Oscar W. Seim), (1966).

Huset ble revet ca. 1970 for å gi plass til forretningsgården Grønnegata 58/60. Se Grønnegata 58.

Hjemmelsoverføring fra A/S Troms Assurancekontor til Nordengruppen A/S, i 1979.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.