Grønnegata 74 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er langt fra 50-tallets eternitt til dagens blå hjørnegård, Grønnegata 74/76.
Foto: Einar Dahl (2018).
En gang var Grønnegata 72 og 74 vakre hus. Dette er fra før rørlegger Dahl tok i bruk nr. 74 til kontor.
Foto: Ukjent (1920-åra?).
Arbeidere i sving med å slå eternittplater på veggene til Grønnegata 74 og 76 i 1955.
Foto: Oluf Lien

Grønnegata 74 i Tromsø var et gammelt bolighus før rørlegger Gustav Dahl innlemmet det i sin store forretning.- Gammelt matr.nr. 12.

Tolk Hansen

Skjøte fra Christoffer Hansen til Hans Israelsen, datert 2. mai, tinglyst 17. juni 1833.

Skjøte fra Hans Israelsens enke til hennes sønn Karl Bernhard Hansen, i 1858.

I 1865 bodde tolk Carl B. Hansen her med kona Karen Langans, to barn og kårkona Ingeborg Andersdatter, skredder Johan Withbro med moren, Edreka Jonasdatter, i 1865.

Skiftebrev etter Karen Martha Michaelsdatter, hvoretter enkemannen ble utlagt eiendommen, i 1874.

I 1875: Ingeborg Andersdatter (forsørges av engelsk tolk Bernhard Hansen) med tre barn, bakersvenn Lars Eggen med kona Antona og to døtre. – Ingeborg Andersdatters eldste datter Oldine var gift med Karel Oluf Blomkvist som befant seg i Trondhjems Slaveri i 1875.

I 1885: Skomaker Carl Blomqvist med kona Magrete, ansatt ved boktrykkeri Caroline Blomqvist, Ingebor Magrete Istralsen, fattiglem Marie Stav.

I 1891: Karl Oluf Blomquist med kona Elise Margrete, svigermoren Ingebor Israelsen og losjerende, hørende til familien, Marie Stav.

Blikkenslager Blomkvist

Skjøte fra Bernhard Hansen til Alvilde Kathinka, Bertilie Marie og Janette Blomkvist, i 1897.

Snekkermester Peder Olsen Flam? med husholderseken Berte Johannesen og en pleiesønn, smedhåndlanger Johannes K. Jenssen med kona Ulrikke og to døtre, i 1900.

Blikkenslager H.J. Blomquist hadde verksted her fra 1880-tallet til henimot 1920. Han døde i 1927. I sine unge dager hadde han vært farende “svenn” og reist rundt i Tyskland og Danmark.

Eid av H. Blomqvist’s barn i 1904/18.

I 1910: Skredder Kristian Ludvig Fredriksen med datteren Kornelie, vasker Sofie Johansen.

I 1916: Syerske Kornelie Vilhelmine Fredriksen, arbeider Berta Sofie Johansen.

Rørlegger Dahl

Skjøte fra Jeanette Blomkvist, Alvilde og Lars Jevningen samt Berthilie og Johs. Larsen til rørlegger Gustav Dahl, med rett for selgernes far H. Blomkvist til gratis bruk av verkstedet i 2. etg. til 31. des. 1920, i 1919.

Eid av rørleggermester Gustav Dahl i 1932 og 1946. Omtrent samtidig kjøpte han nabogården, Grønnegata 76. Han eide allerede Fredrik Langes gate 24.

Gustav Dahl rørleggerforretning, etabl. 1905, (1957, Sophie Dahl i 1961), (drevet av Harry Dahl i 1966/82).

Salmaker Kjartan Lorentsen, (1946).

Skifteskjøte til Harry Dahl i 1966.

Revet og gjenoppbygd som forretningsgården Grønnegata 74/76 på 1980-tallet(?)

Skjøte fra Harry Dahl til Tromsø Skotøymagasin A/S i 1985.

Plakatgalleriet, (1986).

Advokatene

Skjøte til Grønnegata 74-76 i 1987.

Adv. Sølvi Wold Bønaa, (1990/99), Grønnegata 74/76 A/S, (1990), adv. Inger-Lise Nygård, (1990), adv. Harald Pleym, (1990/99), adv. Rekve, Pleym og Nygård, (1990), h.r.adv Tor N. Rekve, (1990/99), adv. fullm. Bjørnar Eirik Stokkan, (1990), SAS distriktskontor, (1990/94).

Adv. Inger-Lise Nygård Rekve, (1993/99), adv. Rekve, Pleym & Co, (1993/99), adv. Bjørnar Eirik Stokkan, (1993/96), Vingreiser, (1993).

SAS, salgs- og markedsavd, (1996/99), adv.fullm. Bjørn Halvor Wikasteen, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.