Fredrik Langes gate 24

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er neppe dagens Fr. Langes gate 24-26 som trekker turistene til Tromsø.
Foto: Stig-Lennart Sørensen. 2014.
I venstre husrekke ser vi murhuset til rørlegger Dahl midtveis oppe i bakken. Latinskolen ligger for enden av gaten og Kongsbakken v.g. skole oppe på toppen.
Foto: Asbjørn Sjøtun (1954).
1. maitoget er på vei opp Fredrik Langes gate en gang på 1930-tallet og passerer Gustav Dahls rørleggeforretning. Et interessant bilde med mange spennende detaljer.
Foto: Olsensamlinga.
20. juli 1959 besøkte kong Olav Tromsø. Her er et korps på vei opp Fr. Langes gate og passerer murbygningen nr. 24.

Fredrik Langes gate 24 var en bygård i Tromsø. Gården ble til slutt for liten for rørlegger Gustav Dahl, som slo den sammen med naboene til et nytt forretningsbygg.

Fredrik Langes gate 24 var opprinnelig en del av matr.nr. 278, Vestregata 25. I 1905 ble en del av eiendommen skilt ut og gitt adressen Fredrik Langes gate 24. I 1912 ble nok en parsell skilt ut gitt adresse Fredrik Langes gate 24b. Nr. 24 og 24b ble slått sammen til Fredrik Langes gate 24 i 1933. – For eiendommens tidlige historie, se Vestregata 25.

Rørlegger Gustav Dahl

Gustav Dahls rørlegger- og smedforretning kjøpte eiendommen av byggmester J.R. Erlandsen og flyttet hit i aug. 1905. De kom fra Vestregata 9 hvor forretningen startet samme år. De første årene var smedvirksomheten den viktigste med mye reparasjoner av fiskeutstyr og motorer på besøkende båter i havna. Men i 1909 monterte Dahl det første vannklosett samtidig som behovet for vann og vask i husene økte.

Tromsø Sparebanks nybygg i 1912 og 1915 markerte overgangen: Her hadde Dahls forretning varme- og sanitærinstallasjonene. Etter 1912 var det slutt på det sesongbetonte arbeidet og arbeidsstokken økte til sju mann.

I 1910 bodde rørlegger Gustav Wilhelm Dahl, f. 1868, her med kone Marie og åtte barn samt svigerfar.

Fredrik Langes gate 24b ble utskilt fra Vestregata 25 i 1912. – Skjøte fra J. R. Erlandsen til G. Dahl i 1913.

Eid av Gustav Dahl i 1918 og 1946. Han utvidet etter hvert sin smie til byens mest kjente rørleggerverksted i mellomkrigstiden.

Regnskapsfører Harald og kontordame Karoline Hermansen, kontordame Magna Pareli, M. Thyholdt-Dahl m/Drogerien i Storgata 76, (1946).

Skjøte fra arvingene i Gustav Dahl og hustrus fellesbo, Gunvald, Alv og Harald Dahl, Ingvilde Framnes, Julie Olsen, Gudrun Hermansen, Eline Østgård Hansen samt Rolf Jørgensen, til Gudrun og Harald Hermansen, i 1947.

Harald Hermansen

Kjøpte også naboeiendommene Grønnegata 74 og 76 og bygde ny murbygning for bedriften.

Rørleggerfirmaet ble drevet av Harry Dahl i 1966/82. Etter hvert flyttet firmaet ut av sentrum.

Anny damefrisersalong, (Anny Wiig), (1957 og 66)

Andreas Beck Sørensen, bygg- og tømmermester, entreprenørforretning, (1957).

Harald L. Hermansen, Gunnar Svendsen, (1966).

Skjøte fra Harald Hermansen til A/S Havly, i 1966.

Tromsø Elektro

Skjøte fra A/S Havly til Tromsø Elektro, i 1966. De eide også Vestregata 25 og Grønnegata 72, (1984).

Skjøte til K-leasing A/S i 1990.

Skjøte fra K-leasing A/S til Sameiet A/S Fiskerikreditt og Tromstrygd, i 1990.

Huseiernes Landsforbund avd. Troms, (1993/96), Nord Eiendom A/S, (1993/96)

I dag Hans og Hennes AS.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1972-96.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.