Grønnegata 72 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 72, Tromstrygdgården, ligger inneklemt mellom Sentrum terrasse og hjørnekvartalet.
Foto: Einar Dahl (2018).
Grønnegata 72 ser riktig fin ut her, men noen har knust noen småruter(?).
Foto: Ukjent (1920-åra?).
Omkring 1960 var gården ganske sliten og ble revet få år senere.
Foto: H.A. Brandt (Ca. 1960).

Grønnegata 72 i Tromsø var et gammelt bolighus da det ble revet og erstattet med en forretningsgård ca. 1970. - Gammelt matr.nr. 10.

Fra skomaker til skomaker

Målebrev til Henrik Stoltenberg på byggegrunn, datert 13. sept. 1827, tinglyst 28. sept. 1837.

Skjøte fra skomaker Stoltenberg til skomaker Einersen i 1837.

Skjøte fra skomaker Einersen til skredder Andersen i 1841.

Skjøte fra enke Martha Marie Andersen til skomaker Christoffer Henriksen i 1860.

I 1865 bodde skomaker Chrestofer Hendriksen her med kona Anne Estensdatter og tre barn, skjersliper Zakarias Christiansen med kona Agnete Olsdatter, bryggemann Svend H. Andersen med kona Anne og datteren Anna, dagarbeiderne Martin og Hans Nikolaisen.

Bevilling for Christoffer Henriksens enke til å sitte i uskiftet bo, i 1868.

Skjøte fra Anne Henriksen til skipper Eilert Brokmann på et stykke av hennes grunn, med forbehold om fri avbenyttelse av portrom, 3 alen, i 1870.

Oppmålingsforretning hvorved matr.nr. 11 (Grønnegata 70) ble utskilt fra matr.nr. 10, tinglyst 18. mai 1874.

I 1875: Jordbruker Anne Henriksen med faren Esten Jespersen, datteren Karen og en søstersønn, styrmann Ole Bottolfsen med kona Anne, skipper Sivert Bottolfsen, handelsborger Marthin Nikolaisen, syerske Anne Kristine Krestiansen med datteren Odolfine.

I 1885: Huseierske og enke Aane Hendriksen, arbeider Østen Jespersen, enke Grete Elertsen, gullsmedsvenn Ingebrigt Berntsen med kona Inger og datteren Ida, arbeiderske Helene Jensen.

I 1891: Enke Ane Henriksen, enkemann Østen Jespersen, Edvard August Edvardsen med kona Mari og tre døtre, Bergith Monsen, Oluf Johan Martinussen med kona Marie Kristine og sønnen Olaf Torstein.

Skjøte fra skomaker Henriksens enke til gullsmed Hendriksen med hefte om kår for selgersken, i 1892.

Bevilling for H.M. Henriksens enke Olufine Henriksen til å sitte i uskiftet bo, i 1893. Hun drev forretning i Fredrik Langes gate 19.

I 1900: Skomakerenke Anne Henriksen, trandamper Johan Dale med kona Mathilde og tre døtre, syerske Kristine Adriansen, fhv. handelsbetjent Andreas Skrøde med kona Elser.

I 1910: Skipper Jakob Hansen, husholder Andrea Opdal, Anne Henriksen, sydame Kristine Jensen med sønnen Erling Anathon, vasker Karen Hansen, Kristine Olsen.

Skjøte fra Olufine Henriksen til Iver Fredriksen i 1912.

Vognmann Fredriksen

I 1916: Vognmann Iver Fredriksen, kjører Helmer Kristian og Johanna Marie Abrahamsen, fisker Mikal Martin Eliseussen, tjenestepike Hanna Pauline Hansen, arbeiderske Karen Kjerstine Hansen, vaskepike Hanna Karine Trygstad.

Eid av kjører Ivar Fredriksen i 1918 og 1932.

Skjøte fra Tromsø kommune v/ordfører Nils Meland til Iver Fredriksen på en grunnstrimmel beliggende mellom Grønnegata 72 og Grønnegata 74, i h.h.t. kartforretning av 2. jan. 1936.

Bygningsarbeider Thorleif Slettli (1940/46).

Eivind Norbye

Skjøte fra Ivar Fredriksens dødsbo til Eyvind Norbye i 1940.

Kjører Hans Asbjørnsen, arbeider Christian Olsson, arbeider Dagmar Pedersen, sjømann Arne Robertsen, arbeider Oskar Solem, (1946).

Oscar Solems sjåførskole, (1957). Solem døde i 1965.

Skjøte fra Eyvind Norbye til Jan Salvesen i 1962.

Skjøte fra Jan Salvesen til Idar Brenn i 1966.

Skjøte fra Idar Brenn til Jan Salvesen i 1967.

Tromsø Elektro

Skjøte fra Jan Salvesen til Tromsø Elektro A/S i 1968.

Revet på slutten av 1960-tallet og erstattet med en forretningsgård.

Elektrokonsulent A/S, (1972/86).

Tromsø elektro A/S, etabl. 1947, (1972/99) eide allerede Vestregata 25 da de kjøpte Fredrik Langes gate 24 og Grønnegata 72 i 1968. – Fra 2006 med helt nye eiere og adresse Stakkevollveien 301.

Skjøte til K-Leasing A/S i 1990.

Kreditt og forsikring

Skjøte til Sameiet A/S Fiskerikreditt og Tromstrygd, i 1990.

Fiskerikredit A/S, (1990/93), Sentrum TV-Service A/S, (1990/99), Tromsø kommune, forliksrådet, (1990/93).

Kreditorforeningen i Tromsø, (1993), Tromstrygd sjøforsikringsselskap (kom fra Stortorget 3), (1993/99).

Arctic Last og Buss AS, (1996), BASIS bedriftsrådgivere, (1996), siv. arkitekt Knut Erik Dahl, (1996), Fagtrykk AS, (1996), Fiskerstrand Export AS (Jan Magnus Johansen), (1996), Rent Miljø AS, (1996), Tromsø Finans AS, (1996/99), adv. Ingunn Tøllefsen, (1996), adv. Åge Walle, (1996).

Ernst & Young AS, statsaut. rev., (1999), Ernst & Young Consulting, (1999), Interiørverden, (1999), Invenia AS, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.