Stortorget 3 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kaffebønna begynte forsiktig på hjørnet, men har nå overtatt hele 1. etasje.
Foto: Einar Dahl ( 2017).
Markussens skytetelt sto her til omkring 1960.
Foto: Rognmosamlingen (1950-tallet).
Per Møller bygde forretningsgård i 1963 og hadde utsalg mot torget. Olaf Martinussen hadde inngang fra Havnegata.
Foto: Ukjent, 1960-tallet?

Stortorget 3 i Tromsø er en vanskelig adresse å holde oversikt over. På et bykart fra 1903 er eiendommen ikke merket av. På et kart fra 1931 hadde den delen av Storgata 87 som vender mot Stortorget fått denne adressen. Først da Per Møller bygde sin forretningsgård her i 1963, kan vi sikkert stedfeste hvem som holdt til i Stortorget 3. – For å øke forvirringen ble en del av Storgata 87 skilt ut ca. 1980 med adresse Stortorget 5.

Kjøpmann Anderson

Kjøpmann Th. B. Holst hadde i sin tid lagerhus/brygge omtrent her, i tillegg til den store brygga helt ute i sjøen. Eiendommen ble overtatt av kjøpmann Johan Anderson i Storgata 87 i 1896. Brygga gikk sannsynligvis med i bybrannen i 1902.

Eid av Karl Anderson i 1932.

Da holdt Nilsen & co, kolonialforretning til her og skomakermester Wilh. Wilhelmsen (døde i 1934), samt blikkenslager Harald Worum. Worum hadde etablert seg ca. 1918.

Tromsø Export Co A/S, eksport av fiskeri- og ishavsprodukter, tran, tørrfisk, selskinn, fiskemel, edderdun, (1940/46).

Tromsø bokbinderi (Peder Norbye?).

Markussens skytetelt sto her før tomta ble bebygd. Han hadde tidligere holdt til i portrommet mellom Sjøfartsbygningen og Saga.

Festekontrakt mellom Johan Anderson og Per Møller ang. bortfeste av denne tomt av Storgata 87 i 75 år. Tomta er beliggende på hjørnet mellom Havnegata og Stortorget, i 1960.

Møller radioservice

Møller radioservice hadde fra 1947 holdt til i nabobygget, den delen av Storgata 87 som vendte mot torget, men i oktober 1963 flyttet han inn i eget bygg her. Per Møller begynte hos J.M. Hansen i 1939, men i 1947 startet han sin egen bedrift. Han hadde interesse og anlegg for å utvikle nye ting og konstruerte en nødpeilesender for fiskeflåten som han fikk godkjent og satt i produksjon.

Målebrev og kartforretning holdt 15. des. 1960, hvorved denne eiendommen ble utskilt fra Storgata 87, tinglyst 13. feb. 1964.

Per Møller solgte gården i 1983, men hadde allerede i 1976 bygd fabrikk på Forhåpningen. Der holdt han det gående til 1991, da han avviklet driften.

Teletronica A/S, agent/kommisjonsforretning, elektriske artikler engros, (disp. Rolf Sæther), (1957), (Kristoffer Hansen i 1966/72). Her?

Teletronica A/S, agent/kommisjonsforretning, elektriske artikler engros, (disp. Rolf Sæther), (1957),(Kristoffer Hansen i 1966/72).

Fiskeren, (Tromsøsundets gjensidige båtforsikring), (forretningsfører Knut Mortensen), (1966/86).

Tromstrygd

Tromstrygd, sjøforsikring for Troms, ble etablert i 1964 ved en sammenslutning av 12 gjensidige sjøforsikringsforeninger, alle hadde startet tidlig på 1900-tallet. Knut Mortensen var forretningsfører fra starten av og i en menneskealder framover, (1977/90). De flyttet til Grønnegata 72 tidlig på 1990-tallet.

Fiskernes regnskaps- og oppgjørskontor A/L, (bestyrer A. Bakkland), (1966), adv. Halfdan Fugleberg, (1966), Nordnorges rederiforening, (1966).

Olaf Martinussen, filial Stortorget, (bestyrer Åsmund Jacobsen), (1966/72). Hovedforretningen lå i Storgata 32.

Optik, optisk forretning, (Roald Storvik), etabl.1967, (1972/77). Flyttet til Skippergata 1c/7a i 1979.

Urmakermester Noralf Karl Andersen startet sin forretning i Fiskergata 8 i 1966, flyttet hit i 1969 og var her til 200? (1972/99). (Han hadde fremdeles verksted i Fiskergata i 1977/86).

Samtrygd, norsk gjensidig forsikringsforening, (1972).

Grill Knuten, (1977), AEG-Telefunken Norge A/S, (1977), arkitekt Thore Erling Thørring, (1977/82), Norske Folk gjensidig Livsforsikring, (1982),

Schwencke og Johnsen flyttet inn i 1980, (1984/86), utsalg av TV/radio, m/installasjonsforretning i Skippergata 6, (1982).

J.M. Hansen hadde forretning her i 1989.

Ansvar forsikring

Ansvar-Varde Avholdsfolkets forsikringsselskap, (1990), Arbeidsformidlingens info/kurssenter, (1990).

Ansvar forsikring, (1993/96), Baker Hansen (Bakehuset A/S), (1993/99), Felles Finans A/S, (1993), Galtung Kjær Kommunikasjon og Utvikling, (1993), psykolog Terje Galtung, (1993/96), psykolog Vigdis Kjær Galtung, (1993/96), Idea forsikring, (1993/96), I Pluss (Galtung/Kjær), (1993), psykiater Knut Ivar Iversen, (1993/99), Læring i Nord (H.B. Pettersen), (1993/96), SIS Tromsø A/S, (1993), Stortorget Solstudio (Alf Olsen), (1993/99), psykolog Tore Sørlie, (1993/99).

I Pluss (H.B. Pettersen), (1996/99), Ivar B. Jenssen, rådgivende ing., (1996), Ramo AS, (1999), adv. Åge Walle, (1999).

I 2009 bl.a. Baker Hansen og Ramo.

I 2014 Kaffebønna med bakeriutsalg og servering.

Kilder

 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. 1984.