Skippergata 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Omtrent herfra og i retning bussen i bakgrunnen, der lå Skippergata 1-7 helt til de ble revet midt 1960-tallet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Noen av de gamle eiendommene strakte seg langt gjennom kvartalene, helt ned til sjøen. Derfor er det ikke så rart at dette er dagens Skippergata 1c og at naboen til venstre heter Skippergata 7.
Foto: Einar Dahl (2017).
Helt til høyre ser vi Buresundgårdens karakteristiske tak med svai, deretter Skippergata 1a med glassmester Reibos butikk og 1b med boliger. Helt til venstre Skippergata 3 med Eddy Andreassen.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960

Skippergata 1 i Tromsø hørte med til et gammelt trehuskvartal som ble revet på slutten av 1960-tallet.

Eiendommen besto opprinnelig av matr.nr. 91 og 234. Nr. 91a ble til Skippergata 1a, nr. 91b ble til Skippergata 3, mens nr. 234 ble til Skippergata 1b. Et tidligere matr.nr. 191 ble slått sammen med nr. 91. – Alle eiendommene fra Skippergata 1 til 7 ble revet fra midten av 1960-tallet. På slutten av 1970-tallet fikk en ny forretningsgård adresse Skippergata 1c-7a, men den ligger ikke der de gamle husene lå.

Berg

Auksjonsskjøte til Ole Berg, datert 28. feb., tinglyst 8. aug. 1825. Eiendommen hadde tidligere tilhørt Staten. - Målebrev til O. Berg av 13. mai 1828 ble tinglyst 11. feb. 1839.

Skjøte fra Ole Berg til Lorentine A. Skancke på «18 ½ alen mot gaten og 16 ½ alen mot fjæren av denne grunn», tinglyst 12. feb. 1855. - Slik ble sannsynligvis Skippergata 3 fradelt fra eiendommen.

Skjøte fra Ole Berg til sønnen Olaus Berg, i 1855. Han solgte videre til skomaker Johnsen i 1861.

Garver Johnsen

I 1865 bodde skomaker Hans Johnsen her med kona Jæta Kristine, en datter, tre tjenestefolk og to losjerende.

Skomaker Hans Johnsen med familie og tollbetjent E. Mejer med kona Lovise, i 1875.

I 1885: Garver Hans Johnsen med kona Christine Berg, lærling Ibert Olsen, tjenestepike Andrea Teartsen, fisker Nils Andreassen med kona Hanna og pleiedatteren Elise Vilhelmsdatter, sylærling Emelie Hansen, Marie Klausen, skipperborger Johannes Haugan med kona Regine Rohde, kontorist Henrik Haugan.

I 1900 bodde garver Hans Johnsen her med kona Henriette, skipskaptein Søren Zebulonsen med kona Andrea og deres tre barn, og enke Hanna Seberhagen med en sønn.

Attest fra Skifteretten om at garver Johansens enke, Henriette, satt i uskiftet bo, i 1903. Samme år solgte hun Skippergata 1a og 1b til garver Edvard J. Eidissen, med forbehold om rett for selgersken til «gratis at bruke og bebo 2. etg. i det gamle hus».

Garver Eidissen

I 1910 bodde disse her: Garver Edvard og Trine Eidissen, vaskearbeider Ingeborg Eline Eidisssen, skreddersvend Oscar Andersen, cafévertinde Helga Johannesen, pelsverkarbeider Margrethe Bergren, urmaker Jakob Martin og Anna Fransiska Jakobsen med tre barn, frelsesoffiserene Aksel Edvin Branstad og Andreas Dahl, samt husbestyrerinne Johanne Johnsen.

Auksjonsskjøte til fru Ellen Kathrine Eidissen på nr. 1a og 1b, i 1911.

I 1916: Garver Edvard, Borghild, Elen Katrine og enken Eline Eidissen, gassverksarbeider Malvin og Kaspara Marie Hansen, urmaker Karl Jakobsen m/forretning i Storgata 90, enke Anna Fransiska Jacobsen, Johanne Johannessen, syerske Ida Alberta Olsen, nattformann Peder og arbeider Marie Pedersen.

I 1917: Leiekontrakt mellom fru Trine Eidissen og A/S Tromsø Lærfabrikk v/Leif Andersen om leie av butikk, lagerhus og verksteder. Kontrakten skulle oppheves 6 mnd. etter at lærfabrikkens nye fabrikkanlegg var i full drift.

Edvard Eidissen overtok Hans Johnsens garveri i 1903. Han utviklet bedriften og startet A/S Tromsø Lærfabrikk i 1918 sammen med Leif Andersen. Da styret mistet kontrollen kom han seg ut akkurat i tide før konkursen. Tok opp garving av steinbitskinn mot slutten av 20-tallet.

Leiekontrakt mellom garver Eidissen og Tromsø Elektrisitetsverk om elektrisk installasjon, på avbetaling, i 1927.

A/S Skippergaten 1

Auksjonsskjøte til A/S Skippergaten 1a og b, i 1927.

Eiendommen var eid av Ragnvald Gabrielsen ved A/S Skippergaten 1a og b i 1932. Samme år kom en erklæring fra Tromsø Namsrett om at den var solgt på tvangsauksjon.

Tvangsauksjonsskjøte til Bolette Tøllefsen, i 1935. Samtidig inngikk hun kontrakt med Tromsø Elektrisitetsverk om elektrisk installasjon.

Tøllefsen

I 1936 ble Skippergata 1a og 1b slått sammen til ett nummer, Skippergata 1.

Slakter Leif Tøllefsen, sjømann Kristian Echrehaug, lagermann Reidar Aanstad, megler Charles Jørgensen, fangstmann Sigurd Tøllefsen, (1940).

Kinoassistent Johanne Haugnes (1b), enkefru Nanna og fotograf Nils Jakobsen (1b), kinobestyrer Hjalmar Olsen (1a), glassmester Johs. Reibo, glassliperi/speilfabrikk, pakkerske Ingeborg Tolløfsen (1a), slakter Leif Tøllefsen (1b), (1946).

Eid av Bolette Tøllefsen i 1946 og 57, da var hun pensjonist.

Finn Dahl, mek. verksted, stålrørmøbler, agent, Aksel Olsen, møbeltapetserforretning, glassmester Johs Reibo, glassliperi, speilfabrikk, Tromsø skraphandel, (Hans Hermansen), tidligere i Sjøgata 47a, butikkdame Ingeborg Tøllefsen, arbeider Aage Hansen, i 1957.

Tromsø Diesel A/S, forhandler av Scania-Vabis busser og lastebiler, etabl. våren 1959.

Tromsø Bil A/S, Renaultforhandler, ble etabl. høsten 1959. Leiv Gabrielsen var pådriver. Våren 1960 gikk Tromsø Margarinfabrikk inn i begge firmaene som flertallsaksjonær. Våren 1960 flyttet de til Kaigata 2, Høgsethbygget.

Skjøte fra Bolette og Sigurd Tøllefsen til Tromsø kommune i 1962.

Bjørnar Luneborg, (1966). Han var far til Alf Luneborg, kjent fotballspiller i Fløya.

Skippergata 1c

Tidl. matr.nr. 7d. - Eid av Borghild Olsen i 1932.

Eid av Ivar Olsen, A. Bendiksen og vognmann Kristian Olsen fra 1942.

Riving

Den 1 sept. 1966 stengte forretningene i Skippergata 1-5 og både de og leilighetene i gårdene ble fraflyttet. Kommunen hadde vedtatt riving, men mange hadde ikke noe sted å flytte til. Flere ble stuet inn på det gamle lasarettet på Skansen. Fylkeskonservator Jens Storm Munch hadde advart på det sterkeste, men ble overhørt – rivingen ble presset igjennom.

Etterpå ble tomta liggende brakk til etter bybrannen i 1969. Da ble mange bedrifter husløse og en av dem kom hit i et digert blikkskur: Fiskeredskaps-agenturet, kommisjonslager, (Kåre Johnsen), (1972), Fiskeredskaps-Sentralen A/S, en gros, (Kåre Johnsen), (1972/82).

Bangsunds trelasthandel A/S, (disp. Lars Bangsund), (1972).

Skippergata 1c/7a

På slutten av 1970-tallet ble det reist et nytt forretningsbygg omtrent der bakgårdene til de gamle husene hadde vært, med adresse Skippergata 1c/7a, Riebergården.

Omkring 1956 ble ”Trekanten” bygd av Rieber & Co, et merkelig hus som senere ble bygd inn i 1c/7a.

Praktisk ped. avd., (UiTø), (1977) (i 1c), Tromsø kommunes eldresenter, Heracleum, (1977/93), Skattefogden i Troms (7a), (1977/99), Riksrevisjonen, (1977/93), Statens Planteinspeksjon, (1977/90), Tapeten A/S, (1977), Troms Landbruksselskap, (1977), Tromsø El-Rad A/S, radioforr., (1977/82) i nr. 5/7.

”Optik” Spesialbutikken i Nord, (Roald Skogvik) flyttet inn i 1979, kom fra Stortorget 3, (1986/96), flyttet videre til Havnegata 2 på slutten av 1990-tallet?

13. sept. 1976 ble Havnegata 1a samt Skippergata 1c, 3b og 7b sammenføyd med adressen Skippergata 7a. - Oppmålingsforretning avholdt 26. nov. 1976 hvorved Skippergata 1c ble utskilt fra Skippergata 7a.

Flyradiokontrollen, (1982/99), Fylkeslandbrukskontoret, (1982/90), Gjensidige Forsikring, (1982/90), Kontrollkontoret for skipsinstrumenter, (1982/96), NAF-sekretariatet, (1982/90), Sjøfartsinspektøren i Troms, (1982/99), Statsadvokaten i Troms og Finnmark (i 7a), (1982).

Landbrukskontoret, (1986/93), Nor Regnskap Tromsø A/S, (1986/99), Statens Planteinspeksjon, (1986/90), Statsarkivet i Tromsø, (1986), Troms 4H, (1986/90)(i 7a), Viltnemnda i Tromsø,(1986/93),( i 1c).

Skjøte fra A/S Rieber & Co til Rieber Eiendom A/S i 1988.

Radioinspeksjonen, (1990/99), Skipskontrollen i Tromsø, (1990/99).

Fretex Tromsø, (7a), (1993/99), Hageselskapet avd. Troms, (7a), (1993), Tromsø natur og arealforvaltningsråd, (1993).

Flerbrukshuset (7a),(1996/99), Kulturkaféen The Svanna club (7a) (Bob Benoni), (1996), Skansen Akupunktur, (7a), (1996), Skansen Legekontor (7a), (1996/99), Voksenopplæringen Fremmedspråklig undervisning, (1996/99),

Flyktning- og innvandrerkontoret, (1999), Hudlegekontoret Akutten, (7a) (1999), Kinnarps kontormøbler AS, (1999), Skansen Akupunktur, (1999), Skotreff AS (i nr. 7), (1999).

7b: Fylkespensjonistforeningen i Troms, (1999), Norsk Pensjonistforbund, avd. Troms, (1999).

Dagens bygg rommer bl.a. Klinikk Stokkan.

Kåre Johnsen hadde drevet Fiskeredskaps-Agenturet og Fiskeredskaps-Sentralen A/S en gros i Sjøgata 39 til brannen ødela alt i 1969. Han fikk satt opp midlertidige brakker omtrent der Bispegata møter Havnegata i dag og drev på 1970-tallet med adresse 1c.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.