Sjøgata 39a/b (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Harald Hansen drev maskinverksted her, men når? Tidlig på 1950-tallet?
Foto: Ukjent.
Emil Olsen drev butikk og verksted i nr. 39a. Til venstre ser vi nr. 37 med Fiskeredskapsagenturet, ca. 1958
Kan det tenkes et mer spennende område å utforske?
Foto: Knut Dyvik 1960.

Sjøgata 39a/b i Tromsø var to nabobrygger med mye felles historie og også det samme endelikt, de forsvant i bybrannen 14. mai 1969. Adressen gjenoppsto som en moderne forretningsgård på slutten av 1980-tallet, litt nord for den opprinnelige plasseringen av bryggene.

39a

I likhet med forretningsgården Sjøgata 37 ble pakkhuset 39a bygd av C. A. Valentiner ca. 1830, han fikk målebrev datert den 9. mai 1829. Christen Dreyer overtok begge eiendommene i 1835 og fra da av hadde de samme eiere helt opp til 1969. For den felles historien, se Sjøgata 37.

Rundt 1931 ble 39a bygd sammen med Sjøgata 41, som Fritz Dreyer hadde kjøpt i 1910, og den nye brygga ble over 40 meter lang. Markus Arnesen kjøpte bryggene i 1930 og de ble overtatt av Tromsø Maskinforretning A/S i 1938, etter Arnesens død.

Etter hvert bygges bryggene inn av kaier og grunnen fylles ut. Det gjorde det lettere å ta bryggene i bruk for andre og på 1950/60-tallet finner vi flere leietakere: Alf Nicolaisen jr., kobber- og blikkenslagermester, oljetanker, takrenner, sveisearbeid, mm. (1957). Odd Strømmesen, motorverksted, (1957). I 1964 overtok Lars Eitran verkstedet og Sabb-agenturet etter Strømmesen. Virksomheten økte raskt og i 1967 flyttet han til nytt forretningsbygg med mek.verksted og kaianlegg i Hansjordnesbukta med «L. Eitran Båt- og Motorforretning».

Emil Olsen drev verksted og butikk for motorsykler, biler og rekvisita før han flyttet til Hansjordnesbukta 1b midt på 1960-tallet.

Brant ned 14. mai 1969.

39b

Wiggens sportforretning hadde lager i Sjøgata 39b, ca. 1958. Vi skimter Sjøgata 41 til venstre og 47a og b til høyre. Det var mellom 39b og 47a at bybrannen startet

Det er usikkert hvem som fikk brygga satt opp, men i 1838 ble den solgt av kjøpmann L. J. Pettersen til H. Koht og Ludvig Pettersen. I 1843 overtok Koht hele brygga, men allerede i 1845 tvinges han til å selge den videre på auksjon. Kjøper er Fredrik Hansen, som også kjøpte Sjøgata 29 (Aunegården) et par år senere. Han beholder imidlertid eiendommene bare i noen få år og solgte i 1848 til Christen Dreyer som allerede eide Sjøgata 37 og 39a. Bryggene beholdes av Dreyerfamilien til 1917 og konkurs begjæres i 1924. Se Sjøgata 37.

Markus Arnesen kjøpte brygga i av Tromsø sparebank i 1930 og den overtas av Tromsø Maskinforretning A/S i 1938, etter Arnesens død.

Også denne brygga bygges inn av kaier og på 1950/60-tallet finner vi flere leietakere: Tromsø sykkel og sport, bedre kjent som Wiggens sportsforretning, med forretning i Sjøgata 43, hadde lager i de øvre etasjene. Blikkenslager Helge Høili holdt til her midt på 1960-tallet og i 1. etg. hadde Ole Hermansen leid seg ekstralager til skraphandelen sin i Sjøgata 47a. Mellom 39 b og 47a var det bygd en liten enetasjes gang. Det var utenfor denne gangen man mener at den store bybrannen startet.

Brant ned 14. mai 1969.

Sjøgata 39

Også for Sjøgata 39 tok det nesten 20 år før adressen var gjenreist, i 1987/88 flyttet de første firmaene inn i den nye forretningsgården. På 1990-tallet finner vi bl.a. disse leietakerne: Kafé «Panorama», John D. Breivoll, bedriftsrådgiver, The Dance studio, Hennes Boutique A/S, Polar Maritime A/S, Pomor-Nordic Trade A/S, Prisma Trading A/S (Jill Heimland), SCG Tromsø A/S, lederrekruttering, Tromsø Byfornyelse A/S, Victoria frisørsalong, Balicon Ltd. A/S (Jan Bjølgerud), Odd-Tore Kraknes, NKI-Ingeniørhøyskolen (studierektor Bjørnar Østgård), Nord Megling A/S, Næringsakademiet A/S, avd. Tromsø, Top of Europe Norway A/S, Tromsøbryggen A/S, Mammografisenteret AS, MI-Merkantilt Institutt, Exponique Kompetanse AS (Lars Engelsen), entreprenør Jan Peder Hansen,

På 2000-tallet: Lotus vin- og mathus A/S, Arktos arkitektur A/S, Språksenteret, Norway Prawns A/S, Specsavers Tromsø, Norconsult A/S, Apartner.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Den nye nummerering vedtaget af Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Graff, Gunnar: Storbrannen i Tromsø 14, mai 1969. Tromsø, Angelica, 2006.
  • Diverse telefonkataloger 1988-2010.