Sjøgata 41 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brygga til Tromsø Maskin-forretning, ca. 1958. Aune-småttet går opp til venstre. Vi ser at bryggene er i ferd med å bygges inn av kaier.

Sjøgata 41 i Tromsø var ei av de mange bryggene som forsvant i bybrannen i 1969.

Figenschou, P. Hanssen og Dreyer

Dette var opprinnelig en del av sjøgrunnen som kjøpmann C.A. Valentiner i Storgata 52 eide utenfor brygga Sjøgata 39a. Han hadde fått målebrev i 1829 og i 1834 solgte han den til Robert Figenschou i Sjøgata 16. I 1839 tinglyses en erklæring om at pakkhuset Sjøgata 41 er oppført av Figenschou.

Da pakkhuset gikk på auksjon i 1860 var det svigerfamilien som kjøpte; P. Hanssen & Co i Sjøgata 8. Etter århundreskiftet avvikles P. Hanssen & Co gradvis og da kjøpte Fritz Dreyer brygga i 1909. Da Dreyer trappet ned solgte han forretningen til sin nestkommanderende, Alex. Andreassen, i 1917. Han drev videre som «Fritz Dreyers Eftf.» til 1924. Se også Sjøgata 37.

Tromsø Maskinforretning

Brygga ble overtatt av Tromsø sparebank i 1924 da Alexander Andreassen må melde oppbud. Tromsø sparebank overtok for en periode, så ble den solgt til Marcus Arnesen i 1930. Da ble brygga bygd sammen med Sjøgata 39a til ei lang brygge på over 40 meter. Etter Arnesens død i 1936 overtok Tromsø Maskinforretning A/S i Sjøgata 27 brygga og de eide den da brygga brant ned i mai 1969.

Ikke i bruk

På Tromsø kommunes grunnkart finnes adressen i 2012 som en del av kvartalet Sjøgata 39/41/43/Stortorget 2, men vi har ikke funnet noen som har oppgitt Sjøgata 41 som adresse siden bygget ble reist for over 20 år siden.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Gunnar Graff: Storbrannen i Tromsø 14, mai 1969. Tromsø, Angelica, 2006.