Kaigata 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kaigata 2 har fått en frisk rød farge. Nordre del av bygget, med Amalie hotell, hører til Sjøgata 3/5.
Foto: Einar Dahl 2017
Kaigata 2 lå nærmest i bakgården til det store post- og telegrafbygget i Sjøgata 1.
Foto: Vilhjelm Riksheim, 1938.
I den nye gården fra 1957 flyttet etter hvert Funkis herrefrisørsalong inn i underetasjen. Senere flyttet de til Stortorget 2.
Foto: Ukjent, ca. 1995.

Kaigata 2 ble skilt ut fra Sjøgata 5 i 1955 og Idar og Arne Høgseth oppførte et kontorbygg som sto ferdig i 1957.

Skatt og kreditt

Kaigata ble skilt ut fra Sjøgata 5 i 1955 og hjemmelen gitt til Høgco A/S.

Skjøte fra Høgco A/S v/Idar Høgseth til Idar Høgseth A/S, i 1955.

Skjøte fra Idar Høgseth A/S til Bokreditt A/S på grunnen i 1956 og på bygningen i 1957.

Idar og Arne Høgseth oppførte et kontorbygg som sto ferdig i 1957.

Byfogden, Skattefogden, (1957/72), revisor John Rødseth, (1957), Nic. Aagaard, agenturforretning, (1957), Andr. Aagaard A/S, agent & assuranseforretning., skips- og bussekspedisjon, (1957/66), Oluf Eidesen, meglerforretning; tørrfisk, saltfisk, tran, rogn, (1957), Tromsø Slepe- & Bjergningsbåter, (Alfred S. Johansen), (1957), (Erling Johansen i 1966/86, se også Fredrik Langes gate 6).

Bokreditt A/S Tromsø, ble stiftet i 1945 med kontorer i Tromsø sparebank. Flyttet i 1954 til Storgata 70 før man i 1957 åpnet eget hus her (Odd Theodorsen). Kjøpekort A/S ble i 1969 registrert som datterselskap og navnet ble fra 1979 til Bokreditt-Kjøpekort A/S Tromsø. (1984/90). Fra 1986(?) nytt navn: ProFinans A/S, Forenede ProFinans i 1992, del av Gjensidiges Elcon finans fra 1993.

Tromsø Diesel A/S, Tromsø Bil A/S, begge kom fra Skippergata 1 i 1960. De solgte Scania-Vabis og Renault, fra 1964 også Toyota-forhandler. Sluttet med Renault i 1965. Forretningen flyttet kontorene til Strandtorget 1 midt på 60-tallet og videre til Storgata 25 i 1968.

Nor-Linoleum

Nor-Linoleum, malervarer, gulvbelegg, verktøy, (malermester Alfred Theodorsen), (1966/93), Johs. Giæver A/S, kommisjons-/meglerforretning, vare-/forsikringsagent, (1966/86), Helikopter service A/S, (Oslo), avd.kontor, (1966), Erik Myhre reisebyrå A/S, (Oslo), (1966), Trailerfrakt A/S, (disp. Anders Aagaard), (1966), Tromsø factoring A/S, finansforretning, (Odd Theodorsen), (1966/72), Jakobsen & Giæver, (Peder J. og Einar G.), megler/forsikring/agentforretning, (1966), Bruktbilsenteret A/S, (disp. Lars Kindem), (1966).

Campelen Campbell Andersens Enke A/S, fiskeredskap, (1972), megler Einar Giæver, (1972/86), adv. Bjarne Bjørshol, (1972), Statens arbeidstilsyn, (1972).

Asea Per Kure A/S, (1972), Asea A/S, (1977/82), Asea Per Kure A/S, (1986).

Funkis barbersalong

Jøvik sildolje- og kraftfórfabrikk A/S, (Johs Giæver), Firmaet ble stiftet i 1913 med anlegg i Jøvik i Ullsfjord, men med hovedkontor i Tromsø,(1972/86). Kjøpte Nordøya Fiskeindustri i 1981, (1984).

Funkis barber/frisersalong, grunnlagt 1934[1] flyttet fra Storgata 80/82 i 1968 [2]. (Dag Solheim, 1972/90), (Ronald Solheim i 1996/99), (Henrik Kolstrøm leide salongen noen år tidlig på 1990-tallet). Dagnor Solheim begynte som lærling hos Anders Haukland i 1948 og overtok salongen på slutten av 1960-tallet. Hans sønn Ronald kom i læra i 1970 og på 2000-tallet overtok hans datter Katrine. Salongen flyttet til Stortorget 2 i 2008[3].

Forbruker- og heimstellkontoret i Troms, (1977), Kopi-Kontoret, (Elisabeth Giæver), (1977/86), Thor Giæver, (1977/86), Lappefogden i Troms, (1977), Forsikringsselskapet Norge A/S, (1977), Statens pristilsyn, (1977/93), Tromsø Trading A/S (Einar Giæver), (1977/86).

Elektroingeniør Reidar Paulsen, (1982), Polaric Export & Trading Co Ltd A/S, (1982/86), Seatrans Nord A/S, (1982).

Familievernkontoret i Tromsø, (1986), Inkassobyrå A/S, (1986/93).

Arctic helicopters A/S, (1990/93), Prokura A/S, (1990/93),Torghatten Trafikkselskap A/S, (1990).

Gjensidige Bank AS, (1996/99), Konkurransetilsynet Tromsø, (1996), Gjensidige NOR Finans, (1999).

Kaigata 2b

Målebrev- og kartforretning avholdt 3. okt. 1956 over denne eiendommen, som tilhører de grunner som ved kgl. forordning av 20. juni 1794 ble overdratt Tromsø by. Grunnhjemmel er gitt Tromsø kommune, tinglyst 18. des. 1956.

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og A/S Bokreditt i 60 år, i 1959.

Referanser

  1. Nordlys, lørdag 7. april 1934
  2. Avisen "Tromsø" 8.8.1968
  3. Avisa "Tromsø", torsdag 20. november 2008

Kilder

  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Austad, Arne-Tinus: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.