Storgata 80 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 80-82 ser ut som en enhet, men sørenden har nr. 80.
Foto: Einar Dahl (2017).

Storgata 80-82 i Tromsø er blant de fineste gamle bygninger vi har igjen i Tromsø sentrum. - Gammelt matr.nr. 46a.

Pettersen

Målebrev til L.J. Pettersen, datert 4. juli 1821, tinglyst 22. jan. 1844.

Dette er en av de eldste gårdene i byen, bygd av skipper og havnefogd Lars Jacob Pettersen. I 1837 fikk han bevilling som herberger og til det bruket innredet han sin gamle brenneribygning. I 1842/43 bygde han sin «store sal» som fløy innover i gårdsrommet. Her holdt Det dramatiske selskap hus fram til 1853. LJP døde i 1859.

Sønnen Ludvig overtok forretningen i 1845 med våningshus på hjørnet av Amtmandsgata og butikk mot sør. Han drev stort i import/eksport, især under Krimkrigen. Visekonsul for Mecklenburg. Da han døde i 1862 gikk huset på auksjon.

Delingsforretning hvor eiendommen ble delt i matr.nr. 46a (Storgata 80) og 46b (Storgata 78), avholdt 6. juli 1863. – Auksjonsskjøte til gullsmed Edelsteen på nr. 46a, 1863.

Carl Edelsteen

Huset ble kjøpt av den meget dyktige gullsmed Carl Nicolai Edelsteen fra Trondheim. 2 år senere solgte han nordenden av bygget til baker Johan Olaus Nergaard, også han trønder.

Kjøpekontrakt mellom Edelsteen og baker Neergaard ang. en del av denne eiendommen, 1865.

Delingsforretning hvor Edelsteens del gis matr.nr. 46a og Nergaards 46d (Storgata 82).

Stiftprost og sogneprest Fr. Waldemar Hvoslef med kona Alette Kathrine og seks barn., i 1865.

I 1875 bodde gullsmedmester Carl Nicolai Edelsteen her med Ingeborg Kristine og fem barn, utskiftningsformann Erik Bisgaard Falck med kona Johanna og to barn.

I 1885: Gullsmedmester Carl Nicolai Edelsteen med kona Ingeborg Christine og fire barn, tjenestepike Eva Mathilde Eilertsen, telegrafist Johan Marcelius Knudsen med kona Dorothea Pauline og fire barn, tjenestepike Petrikke Mikalsen, arbeiderske Hanne Marie Danielsen

I 1891: Karl Nikolai Edelsten med kona Ingeborg Kristine og to barn, Petter Kristian Wennberg, Johan Marselius Knutsen med kona Dorothea Pauline og to barn, tjenestepike Antona Othelie Andresen.

Gullsmed Karl og Ingeborg Edelsteen, barber og frisør Eivind og Josefine Stenberg med en sønn, i 1900.

Eivind Stenberg drev som barber og frisør i 1880-90-årene, han døde i 1903, bare 31 år gammel. Året etter, i 1904, startet enken Josefine Stenberg den svært populære «Stenbergs kafé» i Storgata 57. Ca. 1912 flyttet hun kaféen hit, i 2. etg. I 1922 flyttet hun videre til kjelleren i Sparebankens gård,Storgata 65, der kaféen siden holdt til.

I 1900 skjøtet Edelsteen eiendommen over på sønnen, Ingvald.

Ingvald Edelsteen

C.N. Edelsteen flyttet omkr. 1907 gullsmedforretningen til hjørnet Grønnegata/Amtmannsgata. Den opphørte ved hans død i 1912. Sønnen Ingvald Edelsteen kjøpte tilbake Storgata 82 etter Nergaard og åpnet i 1904 stor butikk med kolonial, frukt, tobakk og viner. Den ble svært populær i midtbyen og etter hvert utvidet til også å omfatte nr. 80. Vinforretningen ble senere utskilt som «S. Edelsteen & co». Under den store alkoholkampen i Tromsø rundt århundreskiftet ble alle utsalg bortsett fra Samlaget og bryggeriet stengt og vinhandelen måtte avvikles i 1908. En fortsettelse av denne var «Havannamagasinet» i samme gård.

Seilmaker Waade hadde verksted i gården ca. 1900/10.

I 1909 måtte Edelsteen bekjentgjøre at han hadde åpnet akkordforhandlinger.

Kjøpmann Ingvald og Signy Edelsteen, gullsmedmester Carl Nicolay og Ingeborg Edelsteeen, kontorist Fritz Goldmann, tjenestepike Hanna Hansen, tjenestepike Alfhild Mathisen, ingeniør Ludvig Walderhaug, seilmaker Johannes Vaade, i 1910.

I 1916: Ingvald Edelsteen kolonialforretning, K.J. Edelsteen, ingeniør- og maskinforretning, «elektriske anlæg, industrielle maskiner av enhver slags, glødelamper, maskinrekvisita, bygningsartikler», S. Edelsteen & co, vin og cigarforretning, skipper Edvard Eriksen, tjenestepike Haldis Jensen, tjenestepike Olga Strand, kafévertinde Josefine og stud.art. Erling Stenberg, Skorve, gullsmedforretning. - – Den velkjente «Stenbergs kafé» kom hit fra Storgata 57 i 1912, den flyttet videre til kjelleren i rødbanken, Storgata 65, i 1918.

Edelsteen drev en utstrakt skipshandel og handlet også med kull i krigsårene.

I 1919 leide Edelsteen til Jens Olsen «den av gullsmed Skorve tidligere benyttede butikk, med tilhørende rom», for 5 år. Han åpnet «Jens Olsens Skotøimagasin».

I 1921 kom en ny bekjentgjørelse om akkordforhandlinger.

Edelsteen inngikk flere leiekontrakter i 1921/22: Med Signe Edelsteen om et tobaksbutikklokale med kontor (1921), med Thorleif Hansen om et butikklokale (1922) og med fru Dagmar Dalsbøe om kafélokaler (1922). Dagmar Dalsbøe flyttet inn med «Café Royal» i de ledige lokalene etter Jenny Stenberg. Kaféen opphørte da Overvaag kjøpte gården og tok 2.etg til privatbolig.

Det hjalp imidlertid ikke, den 25. april 1922 kom meldingen om at Ingvald Edelsteens bo var tatt under konkursbehandling. Skjøte fra skifteretten i I. Edelsteens bo til H. Overvaag, 1923.

Etter konkursen startet Edelsteen en omfattende agent- og kommisjonsforretning som etter hand død i 1935 ble videreført av sønnen Karl.

Overvaag

Haakon A. Overvaag overtok eiendommen i 1923. Han etablerte møbelforretning i nordenden og etter at kinoen mot Amtmannsgata ble lagt ned i 1927 ble det raskt byens største møbelforretning. I 1935 overtok sønnen Halfdan, han drev den til sin død i 1955. Under krigen ble gården brukt av tyskerne og måtte pusses opp etter krigsslutt. Da overtok møbelforretningen også 1. etg mot sør. Halfdans kone Sigrid Overvaag tok over eiendommen og driften i 1955, utvidet arealet ytterligere og fortsatte helt til nedleggelsen(?) i 19(?), (1982/86/ Anne Overvaag i 90/96).

På 20-tallet holdt også Norbye & Zachariassen manufakturforretning til i sørenden (også i 1932) og frisør Anny Johansen (1932) i 2. etg. I 1932 drev Markus Sortvik FotoCentralen her.

Både Jenny Gabrielsen og Gunvor Arnesen drev blomsterforretninger her i 1940/46, Arnesen flyttet senere til Storgata 78.

Einar Arnesen, med agentforr. i Kaigata 5, kontorist Rene Gabrielsen, rørlegger Alf Holm (i 80/82), elektriker Paul Olsen (i 80/82), (1946).

Aksel Haukland drev dame- og herrefrisørsalongen «Funkis», grunnlagt i 1934[1], flyttet til Kaigata 2 i 1968[2]. Tromsø frisørdepot, (Aksel Haukland), friserartikler en gros, (1957). Butikkbetjent Eivind og butikkekspeditør Inger Bjerck, (1957/66).

Overvaag flyttet i 198?

Gullsmed Elin J. Winterwold, (1990/99), siv.øk. Steinar Martinsen, (1996), advokatfirmaet Seljevoll og Hamnes DA (1996), adv. Kurt Hamnes, (1996), siv.øk. Odd Nicolaysen, (1996), adv. Tormod Seljevoll, (1996), Tromsøya briller, (Ståle Jacobsen), (1996/99).

Gullsmed Winterwold flyttet til Storgata 58 i 2013.

I dag Tromsøya briller i nr. 80 og Gautes Interiør i nr. 82.

Referanser

 1. Nordlys, lørdag 7. april 1934
 2. Avisen "Tromsø" 8.8.1968

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.