Storgata 58 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 58 har blitt et riktig vakkert hus med gullsmed mot sør og frisør mot nord. Lehnesmuget på sørsiden ble rustet opp sammen med Storgata i 2017/18.
Foto: Einar Dahl (2018).
Bolette Øien drev Hotell Norden fra 1870-årene til inn på 1900-tallet.
Foto: Ukjent.
Et dovent sommerbilde av Storgata med nr. 58 nærmest. Det er ikke lenge siden Lunde flyttet inn.
Foto: Nicolai Norbye (ca. 1910).
Lunde overtok i 1908 og drev sin forretning til 1935.
Foto: Chr. Hansen
Konfirmantene på vei inn i domkirken ser ut som om de kommer fra Oscar Seims Arctic Export magasin, men det gjør de nok ikke. Lundes etterfølger i høyre billedkant. 1960-tallet?
Foto: Arne Schrøder

Storgata 58 i Tromsø har huset både hotell og herreekvipering. På 2000-tallet er det hår og design som gjelder. - Gammelt matr.nr. 37.

Tobiesen

Målebrev til bødker Tobiesen, datert 5. okt. 1818, tinglyst 26. aug. 1835. Jakob Johan Tobiesen kom til byen i 1818. Han ble far til den senere velkjente ishavsskipper Sivert Tobiesen.

Skjøte fra madame Tobiesens bo til skomaker Østrem, 1852.

Målebrev til sakfører Holmboe hvorved grunnen har fått en utvidelse, 1855. - Auksjonsskjøte til sakfører Jens Holmboe, 1856.

Skjøte fra fogd Holmboe til skipskaptein Ole Albrethson, 1862.

Skipperborger Ole Albrethson med kone Pauline og fem barn, skipperborger Carl Schjelderup med Hansine og tre barn, i 1865.

Var det her snekker Chr. B. Sivertsen hadde sitt verksted på 1870-tallet? (På hjørnet av «Sivertsenveita», (Lehnesmåttet) iflg. Y.)

Bolette Øien

Bolette Øien drev «Hotell Garni» i Fredrik Langes gate 20 fra 1872 før hun ble gift med Petter Pettersen og startet «Hotell Norden» her. Et meget søkt sted for byens bedre ungkarer, iflg. Ytreberg.

Kjøpekontrakt mellom Ole Albrethson og Bolette Øien, 1874. - Bestyrer/hotelholderske Bolette Elisabeth Øien bodde her med sin pleiedatter og to tjenestepiker i 1875.

I 1885: Handelsborger Petter Mathias Pettersen med kona Bolette Elisabeth og pleiedatteren Serine Petrea Olsen, enke Sophie Roland, kjøpmann Claus Nilson, tjenestepike Alette Nicolina.

Ektepakt mellom Petter Pettersen og Bolette Pettersen hvor bl.a. denne eiendommen skulle tilhøre henne, 1886.

I 1891: Petter Pettersen med kona Bolette og tjenestepikene Anna Henriksen og Marie Karlsen, Bernhard Krogh, Hanna Irgens Koht, Olga Trondsen, Joh. Martinussen Normann.

Skjøte fra kaptein Ole Albrethsons arvinger til Bolette Pettersen, 1900.

Eid av Bolette Pettersen i 1904.

Th. Lunde

I 1908 kjøpt av handelsborger Thorstein Lunde, med herreekvipering og skotøy. Han kom fra Fredrik Langes gate 20 der han hadde startet i 1898. Forretningen ble tidlig en av de største i sin bransje i byen. Lunde, kjent som en rettlinjet og aktet mann, døde i 1935. Butikken ble da overtatt av forretningens førstemann, Per Nøst, som Th. Lundes Eftf., herre- og guttekonfeksjon, 1940/77, (Tor Nøst i 1982/93).

Kjøpmann Thorstein og Harriet Lunde, expeditrice Agnes Danielsen og tjenestepike Gudrun Karlsen bodde her i 1910.

I 1916: Th. Lunde Herreekvipering, tjenestepike Hilda Fredriksen og Rønnaug Killie (datter av Paul Olsen Killie som er Harriet Lundes fetter).

Singer Co, symaskin A/S, disp. A. Nordøy, 1940/1846. Nordøy overtok agenturet i 1919.

Leiekontrakt mellom Harriet Lunde og Singer Co Symaskiner A/S Tromsø, som leier av søndre butikk mm., 1936.

Husmor Harriet Lunde, bokhandler Arne Antonsen, Signy Edelsteen, m/ skjønnhetssalongen «Salong Beauté» i Grønnegata 102, (1946).

Eid av Harriet Lunde i 1946.

I 1949 døde Harriet Lunde og eneste arving var Else Lunde Seim.

Oscar Seim

Tromsø Export Co A/S, grunnlagt i 1935, fiskeri- og ishavsprodukter, selskinn, ederdun, hadde flere agenturer og utrustet arktiske ekspedisjoner, (disp Oscar Seim), 1957/66, sydame Solveig Kanickeberg, (1957).

Arctic Export co A/S, varemagasin, (disp. Oscar W. Seim), (1946/82), ishavsprodukter, selskinn, viltskinn, ederdun, dun- og fjærrenseri. Detaljavdeling med sengeutstyr, pelsvarer, porteføljevarer, souvenirs, sameartikler. Agenturavdeling: Tekstilvarer, not og garn, lager av Bjellands hermetikk, Seim & co A/S, manufaktur- og trikotasje, barne- og damekonfeksjon, (disp. Oscar Seim), (1966/82). Norvask A/S, kjemisk renseri, sentralvaskeri, rengjøringsbyrå, (disp. Oscar Seim), (1972/82).

Polar-Pels, (1982), Miss B, trikotasje, (1982), Ole Smørsgård Engros, (1982).

Atelier Arnulf (Arnulf Bjørndal), (1986/93), Sidsel Bjørndal, (1986), Oslo Bundtmakerforretning A/S, (1986/90), Tindloftet A/S, høyfjellsutstyr, (1986).

Kons. Elna Seim, (1993), Vigdis Hudpleiesalong (Vigdis Hansen), (1993/96).

Nikita Frisør, (1996/99), Vigdis Parfymeri & Hudpleie (Vigdis Hansen), (1999).

I 2009 Nikita Hair og KA International (innredning).

I 2013 Nikita Hair og gullsmed Winterwold.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.