Stortorget 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dagens Stortorget 2 preges av Peppes pizza.
Foto: Einar Dahl (2017).
Den bakre delen har adresse Sjøgata 43 i dag.
Foto: Einar Dahl (2017).
På nedsiden av torget ser vi Wadelbryggene til høyre. Ca. 1890.
Foto: Jørgen Wickstrøm
Folkeliv i torghuken rundt år. 1900. Wadelbrygga til venstre.
Foto: Boye Strøm
På 1920-tallet var brygga blitt landfast og hadde fått en nybygd fløy.
Foto: Ukjent
Stortorget 2 på toppen av sin karriere? Ca. 1930.
Foto: Chr. Hansen
Så brøt det ut brann i august 1932.
Foto: Chr. Hansen
Brygga kom seg aldri helt etter brannen. Her er vi på slutten, det nye Stortorget 2 reiser seg tett innpå og den gamle brygga skal rives. Men deler av den fikk et nytt liv som Bryggeloftet på Hella. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Stortorget 2 i Tromsø var i gamle dager kjent som den store Wadelbrygga. Gammelt matrikkelnr. var 221.

Kjøpmann Wadel

Stortorget 2 var opprinnelig del av en stor eiendom som gikk fra Storgata og ned til sjøen. Den ble etter hvert ble delt i 3: matrikkelnr. 95 (Storgata 85a) ble senere Storgata 85, matr.nr. 222 (Storgata 85b) ble senere Stortorget 4 og matr.nr. 221 (Storgata 85c) ble til Stortorget 2.

Skjøte fra sorenskriver Nielsen til kjøpmann Johan Schultz på brygge, datert 30. okt. 1830, tinglyst 20. juni 1831.

Skjøte fra Schultz til Gebrüder Mack på ½-delen av bemeldte brygge, 1830. Skjøte fra Schultz til kjøpmann Rist på den annen ½-del av brygga, 1833. Rist holdt til i Skippergata 18a/b.

I 1846 kjøpte kjøpmann Christian Wadel Rists andel i pakkhuset m/grunn og i 1868 fikk han kjøpt resten fra J.F.D. Mack i Storgata 95.

Wadel døde i 1886 og i 1891 solgte enken denne og flere eiendommer til Søren Jensen. Han hadde forretningen sin i Storgata 85.

I 1905 døde Søren Jensen og enken, Hanna Jensen, solgte Stortorget 2 og 4 til Jens Beck i 1906.

Jens Beck solgte videre til Einar Moene i 1916 og han igjen til firmaet Claus Andersen i 1917.

Troms felleskjøp

Bare tre år senere solgte pelsforretningen Claus Andersen videre til Tromsø Amts Provianteringskommisjon (senere Troms fylkesproviantering), i 1920. De hadde allerede under krigen fått seg lager og kontor i byen. I 1920 vedtok fylkestinget at eiendommen skulle gå over til Troms Fylkes Gross & felleskjøp, en gros i mel, fór og landbruksartikler, (1932). Navnet ble senere Troms Felleskjøp.

Joh. Bell startet i 1922 en betydelig forretning i kolonial, fórstoffer og landmannsprodukter.

Brygga ble herjet av en større brann 31/8-1932. Her var lagret en mengde høy, mel og andre lettantennelige varer og ved midnattstid var hele bryggestrøket i indre havn truet. Ved hjelp av bergings- og vannbåter lyktes det å få kontroll utpå morgensiden.

Ernst Jenssen Maskinforretning i 1932, barber Karl Pettersen. Brødrene Bell holdt til på hjørnet, før Johan Bell flyttet over i den lille brygga. Der kom Bj. Moen kolonial og skipsproviant i stedet, Magnar Marcussens utstyrsforretning var også blant leietakerne.

Kjøpt av Tromsø kommune i 1934.

Magnar Marcussen, møbelforretning, Bj. Moen, kolonialforretning, (1946).

Troms felleskjøp, en grosforretning i mel, gjødsel, fór, såvarer, landbruksredskaper, vannledningsrør, sement, m.m., (1946/72).

En parsell av Sjøgata 47c ble slått sammen med denne eiendommen i 1955.

Andersen & Co, (Johs. og Olaf Andersen), tekn. gummi, gummireparasjonsverksted, (1957).

Revet 1959-60 og flyttet til Hella utenfor Tromsø der deler av bygget gjenoppsto som «Bryggeloftet». Huset brukes fremdeles som bevertningssted om sommeren. Tromsø Arbeiderforening har æren for at huset ble bevart. Allerede mens brygga sto, bygde Norges Råfisklag sitt nye hovedkvarter på tomta rett på sørsiden.

Skjøte fra S/L Troms felleskjøp til Felleskjøpet i Trondheim, i 1973.

Tromsø regnskapslag, (1972), Nordtransport A/S, skipsmegling (Harry Maurstad), (1972/77).

Norges Råfisklag

Skjøte fra Felleskjøpet i Trondheim til Norges Råfisklag i 1974.

Lege Per Adelsten Ellingsen, spesialist psykiatri, (1977/99), Fiskernes redskapsfabrikk A/L, butikk og lager, (1977), het Fiskernes redskapsindustri A/S i 1982 og Refa A/S fiskeredskap i 1986, Fylkesarbeidskontoret i Troms, (1977), Sjømannskontoret i Troms, (1977).

Nils Fareth, spesialist kvinnesykdommer, (1982/99), Institutt for manuell terapi og treningsterapi (Jon Helge Hansen) fysioterapi, (1982/96), Legesenteret, (1982/86), Legekontoret for sjømenn, (1982/86), Nordtransport A/S, skipsmekling, (1982/90), lege Sigbjørn Rønbeck, (1982/86), fysioterapeut Torbjørn Schanche, (1982/96), lege E. Thorsen, (1982/86), lege Jon Vold, (1982), fysioterapeut Trond Wiesener, (1982/90). Troms fiskarfylking, (1986/99).

”Fiskernes Hus” i 1988, da flyttet Norges Råfisklag over fra Stortorget 1.

AAN Rådgivningskontor for gravide, (1990/99), Brasserie Nobile A/S, (1990), A. Dragøy A/S, fiskeforretning, (1990/96), Føhn herrefrisør (Gunnar Kirkvik), (1990/99), Inducom A/S, (1990), Fiskerinæringens informasjonsutvalg for reker, (1990/96), Midnattsol Fiskerestaurant A/S, (1990/99), Norges Råfisklag, (1990/99), Sentrum Fisk A/S, avd. Stortorget, (1990/93), Statens Fiskarbank, (1990/96).

Bort i Natta A/S, (1993), Brygga fysioterapi, (1993/99).

GynConsult AS, (1996/99), Peppes Pizza AS, (1996/99), Dragøy 2, (1999), Informasjonsutvalget for reker, (1999), Maritex AS, (1999), Norsk Lever AS, (1999), Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond, (SND), (1999).

Frisørsalongen Funkis flyttet hit fra Kaigata 2 i 2008[1].

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. 1984.
 • Næringslivet i Tromsø 1994. Jubileumsbok. Tromsø, 1994.
 1. Avisa "Tromsø", torsdag 20. november 2008