Sjøgata 47c (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sjøgata 47c var ei brygge i Tromsø. Hadde ikke bybrannen i 1969 fått et så voldsomt omfang, så hadde kanskje denne brygga klart seg.

Alle de tre bryggene Sjøgata 47a, b og c har samme bakgrunn: J. A. Killengreen fikk målebrev på eiendommene, datert 3. feb. 1821. Han gikk sammen med J.C. Dreyer i Killengreen & Dreyer før de igjen skilte lag i 1845. Da delte de eiendommene mellom seg og J.C. Dreyer overtok matr.nr. 374 (Sjøgata 47a), 219 (Sjøgata 47b) og 373 (Sjøgata 47c). Alle tre ble også solgt til firmaet H. Meyer i 1909 og ble solgt i 1913 da Johan Smith Meyer måtte åpne akkordforhandlinger. Derfra skilles deres veier.

Edelsteen

Dette var den ytterste brygga i rekka 47a-c og lå for seg selv ytterst på kaia.

Meyer solgte nr. 47c til kjøpmann Ingv. Edelsteen i 1914. Han drev en stor kolonial- og delikatesseforretning i Storgata 80/82. Også for ham ble 1920-årene harde og i 1922 overtok Troms Handels- og Privatbank brygga som en del av boet.

I begynnelsen av 1920-årene hadde ”Tromsø Trælastcompani A/S”, drevet av T. Bakland & Søn, lager i brygga. De ble på nyåret 1925 overtatt av I. Austad, som realiserte lageret.

Troms felleskjøp kjøpte brygga av Tromsø Handels- og Privatbank i 1929 og de eide den helt til brannen i 1969.

Fiskeeksportør Chr. R. Hovde skal ha holdt til her i 1932.

Brant ned 14. mai 1969.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Gunnar Graff: Storbrannen i Tromsø 14, mai 1969. Tromsø, Angelica, 2006.