Sjøgata 47b (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sjøgata 47b er den midterste av bryggene i rekken, vi ser nr. 47c til høyre, ca. 1958
Foto: H. A. Brandt (ca. 1958).
Anton Jessen drev mek. verksted på landsiden av brygga. Ca. 1938.
Foto: Vilhjlem Riksheim (trolig)

Sjøgata 47b i Tromsø var en gammel og slitt brygge som var nærmeste nabo til arnestedet for bybrannen i 1969 og ikke hadde noen mulighet for å unnslippe.

Alle de tre bryggene Sjøgata 47a, b og c har samme bakgrunn: J.A. Killengreen fikk målebrev på eiendommene, datert 3. feb. 1821. Han gikk sammen med J.C. Dreyer i Killengreen & Dreyer før de igjen skilte lag i 1845. Da delte de eiendommene mellom seg og J.C. Dreyer overtok matr.nr. 374 (Sjøgata 47a), 219 (Sjøgata 47b) og 373 (Sjøgata 47c). Alle tre ble også solgt til firmaet H. Meyer i 1909 og ble solgt i 1913 da Johan Smith Meyer måtte åpne akkordforhandlinger. Derfra skilles deres veier.

Simonsen

Meyer solgte nr. 47b til H. Simonsen i 1914. Han drev forretning i Sjøgata 25 og eide brygga til 1948 da han solgte til J. Simonsen som igjen solgte til Tromsø jernvarehandel.

Anton Jessen, mek. verksted, motor- og maskinreparasjonen, sveising, etabl. 1935, (1957) leide lokaler i brygga.

Brant ned 14. mai 1969.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Gunnar Graff: Storbrannen i Tromsø 14, mai 1969. Tromsø, Angelica, 2006.