Storgata 85 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Eierne av Storgata 85 søkte kommunen om å få bygge på to etasjer helt fram mot Storgata, men kommunen sa nei. Det ville skyggelegge Stortorget, til venstre, alt for mye.
Foto: Einar Dahl 2017
Storgata 85 var en flott hjørnegård mot torvet ved forrige århundreskiftet.
Foto: Ukjent
På 1920-tallet begynte det å gå tyngre for Jensens trikotasjeforretning.
Foto: Ukjent.
Gerhard Holthe flyttet inn på 1930-tallet og holdt til på dette hjørnet i nesten åtti år. Ca. 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim (trolig)
På 1950-tallet kom eternittplatene opp.
Foto: Kåre Kristensen
Etter at Brødrene Michalsen overtok bygget i 2009 ble det pusset opp i friske farger. 2013.
Foto: Stig-Lennart Sørensen

Storgata 85 i Tromsø var opprinnelig del av en stor eiendom, matrikkelnummer 95, som etter hvert ble delt i 3: matrikkelnummer 95 ble Storgata 85a, matrikkelnummer 222 (85b) ble senere Stortorget 4 og matrikkelnummer 221(85c) ble senere Stortorget 2.

Chr. Wadel

Skjøte fra Johan Fr. Schultz til kjøpmann Hans Ulrik Rist, datert 11. sept. 1833, tinglyst 23. juni 1834.

Rist solgte videre til kjøpmann Christian Wadel i 1846. «Kjøpmann og skipsreder. Handel med fisk, tran, kornvarer, manufaktur- og kolonialvarer», (1869).

I 1865 og 75 bodde Christian Wadel her med kona Christiana og seks barn. Wadel døde i 1886.

På 1880-tallet skal bankkasserer/agent Ole Andr. Kristoffersen ha holdt til her.

I 1885: Kjøpmann Chr. Wadel med kona Christianne, Rikka Wadel som drev «information i musikk», tjenestepike Anne Sivertsen, handelsbetjent O.A. Kristoffersen.

Chr. Wadel døde i 1886.

I 1891: Enkefru Kristiane Wadel med datteren Henrikka Kathrine og tjenestepiken Else Jørgine Styrvold, Alexander Andreassen, Brita Marie Førde med pleiedatteren Else Marie Mathisen, Johan Kildal Ingebrigtsen, enkemann Ludvig Drevesen, enkemann Karl Liljedal, Elise Olsen, Fridtjof Ulich.

Søren Jensen

Skjøte fra enkefru Wadel til Søren Jensen, i 1891.

Firma S. Jensen kom fra Storgata 112 i 1889 og bygde opp sin garn- og trikotasjeforretning her, etter hvert også utvidet med finere damekonfeksjon og manufaktur. «Trikotasje-Jensen» døde i 1905, men enken Hanna fortsatte driften til 1930.

Søren og Hanna Jensen bodde her med to barn i 1900.

Delingsforretning hvorved en del av denne eiendommen ble utskilt og lagt til Storgata 85b, i 1906.

Bekjentgjørelse om at handlende Hanna Jensens og før avdøde manns dødsbo er tatt under skifterettens behandling som konkursbo, 1930.

Skjøte fra S. Jensens konkursbo til kjøpmann Gerhard Holthe, 1931.

Gerh. Holthe

Fra 30-årene kom «Stortorvets Café» i 2. etasje.

I matrikkelen for 8. juni 1933 ble adressen endret til Storgata 85.

Gerhard Holthe hadde drevet herreekvipering siden 1920 i Storgata 50 da han kjøpte gården etter fru Jensen i 1931. Etter flere ombygninger i perioden 1963-67 ble gården lagt i ruiner i brannen 14. mai 1969. Forretningen flyttet inn i et provisorium på torvet til de kunne returnere til et nytt bygg i 1972.

Gerhard Holthe døde i 1973 og Sigfrida Holthe satt i uskifte.

Skjøte til A/S Storgaten 85 i 1986.

Sønnene Arne og Ivar overtok driften av herreekviperingen. Forretningen ble lagt ned i 2009.

I etasjene over forretningen var det kontorer; Tromsø kommunes Undervisningsavdeling, Herredsagronom, Skogreisingsleder, (1977/86).

Domkirken prestekontor, (1990/96), Flyktningekontoret, (1990/96), Grønnåsen prestekontor, (1990/93), Døvekapellanen i Nord-Norge, (1996), Domkirkens menighetspleie, (1996), Domprostkontoret, (1996), Kommuneadvokaten, (1996), Overformynderiet, (1996).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99