Grønnegata 9 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 9 i 2015. Huset er omtrent som det var i 1960.
Foto: Einar Dahl
Grønnegata 9 i 1938, med inngang fra gaten.
I 1960 var inngangen flyttet til bakgården
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 9 i Tromsø var, og er, et toetasjes trehus på hjørnet mot Peder Hanssens gate. - Gammelt matr.nr. 656.

P. Hanssen & Co

Oppmålingsforretning over denne grund, der er fraskilt P. Hanssen & Co’s eiendom Pouls Minde, avholdt 15. sept. 1896, tinglyst 12. des. 1897.

Skjøte fra P. Hanssen & Co i likvidation til Gunder O. Stensen på denne grund, i 1897.

Tømmermann Stensen

Tømmermann Gunder Stensen med kona Johanna, tre døtre tjenestepiken Hanna Gabrielsen, bryggeriarbeider Johannes Hanssen med kona Pauline og to sønner, (1900).

Skjøte fra G. Olai Stensen til Magnus Schjerpmo i 1906.

Skjøte fra Magnus Schjerpmo til Anton A. Olsen i 1910.

Fisker Olsen

I 1910: fisker Anton Albrigt Olsen med kona Kristine Olsen og en datter; D/S-piken Hansine, lossearbeider Ingebrigt Belsaas med kona Dorothea og fire barn, enken Caroline Sølfester, enke og vasker Hanna Sørensen.

1916: Fisker Anton Albrigt og arbeider Hansine Gjermine Olsen, arbeider Hanna Magdalene Sørensen.

Testamente fra A. Albrigt Olsen hvorved han bl.a. bestemte at denne eiendommen og alt innbo og løsøre skulle tilfalle datteren Hansine Jermine Olsen, i 1935.

Kontrakt mellom Hansine Olsen og Tromsø elektrisitetsverk om elektrisk installasjon, i 1936.

Jenny Jensen

Skjøte fra frk. Hansine Olsen til arbeider Jenny Jensen i 1939.

Skipper Julius Jensen (1940).

Arbeider Jenny og skipper Julius Jensen, (1940/1946), arbeider Marinius Kjeldsen, (1946).

Laboranthjelp Astrid Johansen, bryggeriarbeider Dagmar Nicolaisen, (1957).

Dagmar Nicolaisen, (1966).

Skjøte fra Jenny Jensen til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, Tromsø konservesfabrikk, i 1967.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.

Grunnbok for Tromsø 1940-90.