Gustav Alfred Ring

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Gustav Alfred Ring er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Faksimile fra Aftenposten 14. november 1916: Annonse for pengeskap fra firmaet Gustav A. Ring. Firmaet ble etablert året før.

Gustav Alfred Ring (født 21. oktober 1889, død 9. juni 1958) var forretningsmann, grunnlegger av kontormaskinfirmaet Gustav A. Ring.

I følge folketellingene fra 1900 og 1910 var Ring født i Tromsø, og det oppgis at han bodde hos ingeniør Johan Kristian Skougaard i Harbitzgate 14 i Kristiania. Foreldrene oppgis i folketellingen av 1900 å være døde, og Skougaard var pleiefader. Skougaard var for øvrig vegdirektør 1904 – 1918, og ordfører i Kristiania i 1905. I Merkantilt leksikon fra 1935 og i nekrologen i Aftenposten fra 1958 oppgis imidlertid København som fødested. Fødselsdatoen i folketellingen av 1910 og på gravminnet er identisk, og det er i begge folketellingsår kun en Gustav Ring i Norge. Det er derfor sannsynlig at Gustav Alfred Ring er identisk med nevnte Gustav Ring i folketellingene, uten at dette gir en forklaring på opplysningen om København som fødested. Ring var gift med Ingrid, f. Mauritz-Hansen (1893-1922).

Ring tok examen artium i 1909, Krigsskolens nedre avdeling i 1910 og handelsgymnasium i 1912, deretter videre merkantil utdanning i USA og Canada. Han etablerte eget firma i Kristiania i 1915 for import og salg av maskiner for butikker, restauranter og kontorer. Firmaet bar hans navn, Gustav A. Ring, senere Gustav A. Ring System Maskiner A/S.

Etter Gustav Alfred Rings død i 1958, ble firmaet overtatt av sønnen, Gustav Alfred Ring jr. (1916-93). Firmaet eksisterte fram til 1983, da det ble kjøpt av dataselskapet Scanvest.

Ring var fra 1926 den første generalkonsul for Litauen i Norge, og han var en av stifterne av Norsk-Baltisk forening.

Gustav Alfred Ring er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder og referanser

Eksterne lenker