Gustav Blom Kielland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Tistedal kirke, tegnet av G.B. Kielland
Foto: Siri Johannessen (2010)
Øymark kirke fra 1879
Foto: Vidar Iversen (2009).

Gustav Blom Kielland (født 9. desember 1832 i Finnøy, død 30. oktober 1910 i Kristiania) var stadsingeniør i Fredrikshald, der han og ligger begravet. Han var sønn av sogneprest Gabriel Kirsebom Kielland og Susanne Sophie Caroline Gustava Kielland, og en bror av Hjalmar Christian Kielland. 22. mai 1860 giftet han seg med prestedatteren Eleonore Nilsen Vogt. Sammen fikk de fem sønner og tre døtre.

Kielland ble utdannet ved Stavanger Latinskole, den polytekniske høyskolen i Hannover og en tilsvarende skole i Karlsruhe. I Norge arbeidet han blant annet ved Christania Gasverk og Kongsvingerbanen, men mesteparten av yrkeslivet (1859-1908) var han stadsingeniør i Fredrikshald. Øymark og Tistedal kirker ble reist etter hans tegninger.

Huslærere stod for utdannelsen hans frem til han begynte på Stavanger Latinskole. Deretter fortsatte han utdannelsen i Tyskland, i 1849 reiste han til den polytekniske høyskole i Hannover og i årene 1852-54 var han ved en lignende skole i Karlsruhe. I løpet av disse årene foretok han en rundreise i Sveits og det vestlige Tyskland.

I 1855 arbeidet han noen måneder som assistent ved et veianlegg ved Tvedestrand før han gikk over til en stilling som assistent ved Christiania Gasverk. Mens han arbeidet for Gasverket besiktiget han gassverket i Drammen som han i 1858 mottok på kommunens vegne etter anmodning fra Drammens magistrat. Kielland arbeidet noen måneder som assistent ved Kongsvingerbanen i 1859, før han på slutten av året gikk over i en stilling som stadsingeniør i Fredrikshald, som fra 1864 ble utvidet med ansvaret som branninspektør. Han innehadde begge stillingene frem til han søkte avskjed i 1908.

Ved siden av stillingen som stadsingeniør arbeidet han som lærer ved den offentlige tegneskolen i 1860, og han deltok i undersøkelser i forbindelse med jernbanen fra Fredrikshald til riksgrensen, han utarbeidet planer for senking av sjøer og vassdrag i Berg og Rakkestad, og i tillegg deltok han i tilsynet med arbeidet. Kielland var arkitekten bak kirkene i Tistedal og Øymark, og tegnet videre bygninger for private. Kielland tegnet planer for vannverk i Arendal, Skien og Vänersborg.

Han opptrådte ofte som teknisk skjønns- og voldgiftsmann, og var blant annet medlem av kommisjonen for dampfartøyer (1866-78). I 1855 ble han medlem av den polytekniske forening, og i 1857 medlem av Kristianias nyopprettede turnforening. Etter at han flyttet til Fredrikshald, deltok han i opprettelsen av Fredrikshald skytterlag i 1860, og var i flere år formann eller styremedlem. Han reiste i 1863 til et naturforskermøte i Stockholm, og i 1876 hadde han fått et stipendium for å besøke en utstilling i Philadelphia. Kielland deltok i opprettelsen av Fredrikshald Telefonforening i 1883, og han bestyrte anlegget frem til 1892. Etter dette var han i en periode styremedlem. I 1886 var han medlem av dommerkollegiet ved landsturnstevnet i Fredrikshald.

Kilde