Harstadleksikonet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Harstadleksikonets logo
Gunnar E. Kristiansen, historiker og initiativtaker til leksikonarbeidet lokalt i Harstad. Treffes på e-post:solgunnster@gmail.com
Gunnar Reppen har deltatt i oppbyggingen av den lokale strukturen av leksikonet og bidratt med mange artikler.

Harstadleksikonet er en «virtuell forening» av personer som er opptatt av Harstads lokale historie. Formålet er å videreutvikle det lokalhistoriske nettleksikonet som er etablert av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) på lokalhistoriewiki.no. Det er NLI som drifter nettstedet, som bruker samme programvare som det verdensberømte Wikipedia-systemet.

Linker til noen av de mest besøkte artiklene i leksikonet

Formålet med Harstadleksikonet

Å dokumentere personer, foreninger, bedrifter, bygninger, bygder, strukturer osv i historien. Dette gjøres fordi lokalhistorie er viktig for et hvert samfunn. Derfor er alt lagt til rette for at Harstad skal kunne dokumentere sin egen lokalhistorie slik at den skal være gratis tilgjengelig på Internett for alle.

Organisering

Leksikonarbeidet er organisert som en form for forening, der all kommunikasjon foregår via e-post og «medlemskap» er gratis. Det er heller ingen deltakerplikt.

Leksikonartiklene forfattes/redigeres på dugnadsbasis av lokale krefter i Harstad, der alle med interesse for lokalhistorie kan delta. De som har stått for det redaksjonelle grunnarbeidet lokalt i Harstad siden starten i 2008 er historiker Gunnar E. Kristiansen og lokalhistoriker Gunnar Reppen. I tillegg har en rekke personer bidratt med informasjon. Det er ønskelig at enda flere deltar med sine kunnskaper.

Søkemuligheter

Liste over artikler som er lagt inn i leksikonet hittil finnes på denne linken:

I alle artikler er det et søkefelt som hjelper deg å finne det du leter etter.

Blå skrift: Du vil oppdage at enkelte navn/emner, årstall og datoer har blå tekst. Det betyr at teksten peker mot en egen artikkel om personen/emnet i leksikonet. Klikker du på den, kommer artikkelen opp i samme sekund.

Rød skrift: Hvis det er rød skrift på et emne, betyr det at den som har redigert artikkelen mener at det bør lages en egen artikkel om emnet. Den røde teksten kan derfor tas som en oppfordring til leseren om å bidra med en artikkel om emnet.

Man kan også søke innholdet i leksikonet fra Google. Innholdsfortegnelsen finner du ved å søke om Harstad. Ønsker du f.eks. å lese om en kjent person i Harstad, kan du også google direkte på navnet.

Hvem kan delta i dugnaden?

Alle som ønsker det kan skrive artikler om emner man mener hører hjemme i Harstadleksikonet. Forutsetningen er at man følger retningslinjene i systemet. De som skriver lokalhistorie har gjerne et nettverk av tipsere som liker bedre å grave frem opplysninger enn å skrive ferdige artikler. Også disse personene er svært verdifulle for leksikonet.

Relevant stoff for Harstadleksikonet?

Det finnes mye udokumentert, historisk kunnskap om Harstad. Alle lag og foreninger har sin historie. Den kan dreie seg om personer som har vært pådrivere, oppgaver og resultater, osv. Gode kilder til dette stoffet er gjerne foreningenes protokoller.

Alle bygder har sin historie der hvert gårdsbruk har sin opprinnelse og har hatt ulike eiere opp gjennom historien (ofte dokumentert i bygdebøker, men ikke ajourført). Dette interesserer mange. Det gjelder bare at noen skriver det ned og gjør det tilgjengelig for alle i og utenfor bygda. Harstadleksikonet ønsker derfor artikler om alle lokale steder i Harstad - også gater og bygninger.

Mange historiske bedrifter har hatt sin spesifikke betydning for oppbyggingen av lokalsamfunnet. Dette er opplysninger som er verd å ta vare på for kommende generasjoner.

Ser du på innholdsfortegnelsen til leksikonet, finner du fort ut om du har informasjon som kan være relevant stoff.

Lokalhistorisk bibliografi for Harstad

Her er en oversikt over utgitte skrifter om kommunens lokalhistorie, hovedoppgaver og annen bibliografi:

Harstad kommune - Norsk lokalhistorisk litteratur 1900–.