Harstadhistorien år for år

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

I denne artikkelen er det listet opp en kortfattet fortegnelse over viktige hendelser i løpet Harstads historie. Den er ikke komplett, og forslag til tillegg og forbedringer er velkomne.

Harstads første år

De første faste bosetninger i Harstad regnes til perioden 400-800 e. Kr. + Svartedauen 1349 herjet stygt i distriktet og la også bebyggelsen i Harstad-distriktet øde.+ Trondenes kirke ble bygd ca. 1400. (Årstallet for oppstart av byggeprosessen på kirken har lenge vært usikkert. Nyere forskning tyder på at det var omkring 1250. Flere har villet ha det til at den må være fra 1400-tallet. Se artikkelen Trondenes kirke).

 • 1537 Trondenes kirke ble luthersk menighetskirke.

1200- til og med 1500-tallet

 • 1220 Kong Håkon Håkonsson sendte to birkebeinerhøvdingene Vegard Varadal og Anders Skjaldarbrand som sysselmenn. Vegard bodde på Sama, Anders på Harstad.
 • 1221 Anders Skjaldarbrand drepte Vegard Varadal.
 • 1400 på 1400-tallet var Harstadir kongens gods.

1600- og 1700-tallet

Fogd og skriver bodde på Øvre Harstad, men stedet kan likevel ikke regnes som bygdesentrum. Da var f. eks. Sørvik, Ervik, Røkenes, Elgsnes, Breivika og Forhavn viktigere handelssteder. Da det sist på 1700-tallet ble aktuelt å etablere en kjøpstad i Senjen og Tromsø fogderier, var Gausvik, Kjøtta og Trondenes aktuelle steder, men ikke Harstad.

Stabburet som var bygd av Jens Pedersen Hind i 1670 overlevde storbrannen i 1695, men ble dessverre revet i 1943. Under stabburet var det jordkjellere, som man fortsatt kan se (2012) har vært der.
 • 1695: Hele gården Øvre Harstad med klokkergården strøk med i en brann. Bare stabburet på Stabburshaugen stod igjen. Det ble reist mistanke om at dette var en mordbrann begått av oppsitteren på Nedre Harstad (Seljestad) – Povel Juel. Det manglet bevis, og han ble ikke dømt, men mistanken ble bestyrket av hans etterfølgende levnetsløp.
 • 1736 Harstad lagt ut til klokkerjord. Seljestad og Botn ble husmannsplasser.
 • 1750 Hovedbygningen på Røkenes i Harstad Røkenes gård blir oppført.
 • 1770 Christoffer Petersøn var den første som slo seg ned i Harstadsjøen.

1800-tallet

Slik så Rikard Kaarbøs plass ut fra ca. 1880 til 1904. Den het da Olavs plass. Til venstre Søren Hartvigsens hus der han siden bygde det som senere skulle gå under betegnelsen Bothner-gården. Til høyre Tingstua som ble revet for å gi plass til Harstad øl- og vinsamlag som seinere ble Harstad Sparebank. Til høyre ser vi fanen til Trondenes Skytterlag fra 1890. Sør-Troms Museum har i sitt bildearkiv tidfestet fotoet til 1904, men oppgir ikke at Harald Hanssen er fotograf.
Regatta i Harstad 1891.
Regatta i Harstad 1891.

1900-1920

1920-1940

Annonse i Dagens Nyheter 5. januar 1929
 • 1929 «Norrøna Tekn. kem. Fabrikk» ble startet av Ellif Mikkelsen. Fabrikken produserte (blant annet?) brus og selters. * Harstad fikk eget flyselskap med navnet Mercur. * Tangen Mek. Verksted skiftet navn til Bachs Verksted. * Fridtjof Nansen besøkte byen i anledning valgkampen for Fedrelandslaget.
 • 1930 Haalogalands Dampskibsselskab gikk konkurs.
 • 1932 Harstad kommune søkte akkord og fikk gjelden redusert med 50%. *Harstad Idrettslag nordnorsk mester i fotball. * Ny vei over Kvæfjoreidet opparbeidet. * Kaarbøs Mek. Verksted A/S dannet etter konkursen i HMV. * Norges befalslag hadde sitt 18. ordinær landsmøte i Harstad 12.-14. juli. Det var første landsmøte i Nord-Norge.
 • 1933 Elias Weltzien-Holst flyttet forretningen til Rikard Kaarbøs plass og Brødrene Henriksen flyttet inn i Torvet 3. * Johan Gjertsen startet Harstad Motor- og Dynamoverksted. * Harstad Drosjeforening stiftet 20 juli.
 • 1934 Arbeidernes Idrettsforening (AIF) stiftet og ble i 1946 til Harstad Sportsklubb. * Bjellands fabrikkHamnneset ferdigbygd. * Tyfus-epidemi brøt ut i Harstad. * Landsås Skilag stiftet.
 • 1936 Harstad og Omland Forsvarsforening ble stiftet 10. desember. ' Stortinget vedtok å trappe opp elevtallet ved Underoffisersskolen fra 100 til over 200 mann i løpet av en femårsperiode.
 • 1937 Bladet Vår Vilje ble utgitt av Nasjonal Samling i Harstad. * Kommunalt gymnas startet * KMV begynte å produsere busskarosserier. * Forarbeidet med å få satt opp en paviljong i Parken startet. En komite bestående av folk fra byens sang- og musikkliv samt diverse idrettslag ble nedsatt der disponent Jacob Alfred Bangstad ble formann.
 • 1938 Harstad sykehus fikk nytt, moderne bygg i tre etasjer.* En tuberkulose-epidemi (også kalt «tæring») brøt ut i Harstad. * S/L Nord-Norges Salgslag etablert 1. oktober med hovedkontor i Harstad. * Carl August Bjerkås opprettet smie og serviceverksted i Tordenskiolds gate.
 • 1939 Fredly kapell bygd. (Brant ned i 1984). Bystyret vedtok i april en henstilling til Forsvaret om å trekke seg ut av byen.

1940-1945

Se egen sak om Harstad under okkupasjonsårene:

Krigshandlinger i Harstad 1940-1945

1946-1960

I juli 1946 var en engelsk militærekspedisjon i Nord-Norge, Finland, Nord-Sverige og Sovjet på jakt etter styrt-steder og antatt savnede og døde flymannskaper. Leder var Wing Commander Herbert Brooks (helt til høyre). Bildet er fra avreisen fra Harstad.
Foto: Herbert Brooks' private samling.
Tyskbygd brakkeleir på Sama. Etter krigen ble den en tid brukt til å huse evakuerte familier fra Nord-Troms og Finnmark
Foto: 1946.
 • 1946 Fiskeribladet ble dannet av Freder Frederiksen. Fusjonerte i 2008 med bladet Fiskaren. Harstad Boligbyggelag (HABO) ble stiftet 4. mars. * Kong Haakon besøkte byen for tredje gang. * Harstad Folkeakademi dannet. * Harstad Sportsklubb stiftet. * Landsskytterstevnet ble arrangert i Harstad. * Utvidelse av sykehuset. * Distriktskommando Nord flyttet til Harstad 4. mai. * Den 1. juli ble den militære forskolen reorganisert i Harstad. Samtidig ble Hålogaland Sambandsbataljon opprettet i byen. * 14 juni overtok Kystartilleri Nord Trondenes Fort og skiftet 16. oktober navn til Kystartilleribrigade Nord. * 22. juni ble Fauskevåg Samvirkelag stiftet. * Kjervall og Ole Bergvoll startet trålrederiet Ytre Rolløya Fiskesamvirke med base på langnes. * «Russeleiren» på Trondenes ble brent 4. juli.
 • 1947 Kings Bay Kulcompagni etablerte kontor i byen med Leif Bothner som leder. * Avduking av krigsminnesmerker for falne ved Sandtorg kirke, Sørvik den 15. mai. * «Kvitbjørn»-ulykken (flystyrt) 28. august, 35 omkom. * Marcussens Metallstøperi ble etablert.
 • 1948 Gausvik Ullvarefabrikk brant ned. * 19. juni arrangerte Harstad Mandskor Nordnorsk sangerstevne. * Harstad Skøyteklubb ble stiftet.
 • 1948 Trangboddhet og kritisk husmangel i byen. * Harstad Oppland Rutebil ble aksjeselskap 2. mars med flere kommuner som eiere.
 • 1949 Einar Gerhardsen holdt valgtale på Torvet for 1000 tilhørere. * Svalbard fikk telefonforbindelse gjennom Harstad radio. * Harstad fikk tre svenske vennskapsbyer: Vasa, Umeå og Helsingør.
 • 1950 Statuen av general Carl Gustav Fleischer ble avduket av kong Haakon. Hele kongefamilien var med.* Grand Hotell (Harstad) brant ned 24. april. * 15. mai havarerte flybåten «Bamse Brakar» på Harstad havn. Alle de 33 passasjerene og mannskapet ble reddet. * Hermetikkfabrikken «Lille Canning», Havnegata 3, brant ned den 14. juli.
 • 1951 Folkeavstemning om vinmonopolutsalg i byen. * Magnar Hellebust ble ansatt som rådmann og hadde stillingen i 32 år. * ØKN og DKN ble slått sammen. * Foreninegen Harstad og omland sportsfiskere ble stiftet 24. mai med Ola Olsen som formann.
 • 1952 Byen fikk vinmonopolutsalg. * Harstad skoles musikkorps etablert. * Seljestad skole musikkorps stiftet 3. april. * Felleskjøpet bygde nybygg på Hamnneset. * Kaarbøs Mek. Verksted fikk tørrdokk, åpnet 7. mai. * Ny ullvarefabrikk bygd på Hamnneset.
 • 1953 50 års byjubileum. * Første moderne telefonkiosk oppsatt i Harstad. * Odd Fellow-gården ferdigbygd. * Harstad Handelsstands Forening kjøpte Strandgata 19 (Apotekergården). * Kaarbøs Mek. Verksted fikk tørrdokk. * Komité for utbygging flyplass ble etablert. * Harstadmessen 1953 åpnet 3. juli. * Statuen av Alfred Evensen avduket i Parken 17. august.
 • 1954 Hålogaland teaterselskap etablert. * Harstad Amatørteater etablert. * Punkthuset ferdig. * Sjøkommando Nord-Norge ble lagt til Harstad. * Sama skoles musikkorps ble opprettet av Leif Roger Johansen. * Rådhuset ferdigbygd. *Bergseng skole bygd.
 • 1955 Hans Angel Olsens nybygg ferdig. * Veien Fiskfjord-Lødingen ble påbegynt. * Harstad kino ble offisielt åpnet i nytt bygg i Erlings gate.
 • 1956 Harstad og omegn Riksmålsforening stiftet med 63 medlemmer. * Nordlands Forenede Uldvarefabriker A/S (Norull) bygde fabrikk på Hamnneset. * Bardufoss flyplass ble åpnet for sivil trafikk med ruter til Oslo, Trondheim og Bodø.
 • 1957 Rasch-Tellefsen-byggets første byggetrinn ferdig. * Brann i generalboligen på Ila
 • 1958 Det nye Samfunnshuset med svømmehall innviet. Det var tegnet av Jan Inge Hovig. * 1. september kl.14.50 skjedde det en eksplosjon Trondenes festning under desarmering av utdatert tysk ammunisjon, der fem mennesker mistet livet.* Harstad kirke ble innviet 3. august. * Trondenes herredshus innviet.
 • 1959 Folkeavstemning om nedleggelse av vinmonopolutsalget i byen. * Veien Fiskfjord-Lødingen sto ferdig. * Fergeleiet på Lødingen ferdig. * Kongebesøk i forbindelse med stor varemesse som samlet 100.000 besøkende.

1960-1970

1970-1980

 • 1970 Hålogaland teaterselskap ble omdannet til Hålogaland amatørteaterselskap. * Moskusfarm på Rogla ble foreslått. * Nordic-kjeden kjøpte Torvet 3, (Kulseng-gården) * Siva-anlegget på Rødskjær åpnet. * Underoffisersskolen brant ned. * Misbruk av sterke narkotiske stoffer registrert i Harstad.
 • 1971 Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet stiftet 1. mars. * Tvungen renovasjon ble gjennomført for hele kommunen, også for gårdsbruk.
 • 1972 EF-avstemningen med 74% deltakelse. 60% stemte mot medlemskap. * Sentrumsbygg i Storgata 5 ferdig. * BJNs nybygget i Fjordgata 6 ferdig. * Storgata 4 – Alliance-bygget brant ned. * Kaarbøfamilien trakk seg ut av KMV. * Den militære forskolen (som startet 1951) ble nedlagt.
 • 1973 Harstad-Narvik lufthavn åpnet av kronprins Harald den 30. juni. * Bilvei til Elgsnes åpnet.
 • 1974 Verneplan for 54 bygninger i Harstad sentrum vedtatt. * Grøntarealet foran Grand Hotell tas bort.
 • 1975 Seks verkstedbedrifter i byen sysselsatte til sammen 750 personer. * Kanebogen skole påbygd. * Ungdomsrestauranten Corner (opprettet november 1960) la ned sin virksomhet i april.
 • 1976 nedre del av Rikard Kaarbøs gate ble «gågate». * Byen fikk sine første lysregulerte gatekryss i Hvedingsgate/Storgata og Hvedingsgate/Hans Egedes gate * Statoil startet kontor i Harstad med to personer, sjef var Ivar Dyring. * Nytt sykehus på Kaarbøjordet innviet. * HAST kom i gang og bygde «Brunosten» skroghall, 4500 kvm og 28 m høy (revet i 2016). * Hurtigbåtforbindelse til Finnsnes og Tromsø ble opprettet.* Harstad havn ble regionhavn for Sør-Troms. * Kommunal musikkskole ble opprettet med Bengt Åslund som leder.
 • 1977 Harstad sykehus på Kaarbøjordet ble innviet. * Landets første kunstgress ble lagt på Harstad stadion 15. oktober. * Harstadhallen ble ferdigstilt denne høsten.
 • 1978 Byen feirer 75 -års jubileum med festmøte i Harstad kino 11. juni med H. M. Kong Olav V som æresgjest. Ingeborg Aabel Kulseng leste sin egen prolog. (Gjengitt i Årbok for Harstad 2002). *Fiskebrygga anlagt. Honnørbrygga ble revet.
 • 1979 Gullhaugen sanatorium ble revet.

1980-1990

 • 1980 Oljeleteboring på Tromsøflaket startet. * Oljeriggen «Treasure Seaker» dukker opp på å Harstad havn i regi av Hydro. * Sama Aktivitetssenter ble etablert. * Politiet registrerte over 100 stoffmisbrukere i byen.
 • 1981 Karlotbrygga ble åpnet i Hagan 20. november.
 • 1982 1800 personer var sysselsatt i verkstedindustrien. * Ervik skole fikk gymsal og flere klasserom. * Corner Aktivitetscafé åpnet som et kommunalt forsøksprosjekt - nedlagt i 1987. * Arbeidersamfundet gjenåpnet etter tre års restaureringsarbeid.
 • 1983 Høgskolen i Harstad startet opp i Kanebogen Senter. * Arbeidet med den 365 dekar store basen på Sør-Stangnes ble påbegynt. * Kjøpmann Henrik Kanebogs hus på Samarabben brant ned.* M/S "Vesterålen" ble levert fra Kaarbøs Mek. Verksted.
 • 1984 Folkeviljen gjenoppstår som avis, men fikk kort levetid. * 3. september ba Kaarbøs Mek. Verksted om offentlig akkord.
 • 1984 Ny-avisa Folkebladet kom ut som en venstre- og miljøpolitisk orientert avis. * Kanebogen Senter åpnet 23. august. Fredly kapell brant ned. * Harstad rådhus ble påbygd.
 • 1985 Harstad Tidende opprettet egen nærrradio. * I oktober ble 360 dekar industriområde på Stangnes ferdig opparbeidet. * Statoil bygde i Medkila. * Weltzien-Holst konkurs. * Basen på Sør-Stangnes ferdig. * Kanebogen senter åpnet 23. august.
 • 1986 «Oljebasen» på Stangnes tas i bruk – ca.360 mål. * KMV var konkurs og Harstadverkstedene AS oppsto.
 • 1987 Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge (BSIN) flyttet fra sentrum (Ila) til Trondenes. (Skolen ble nedlagt i 2002). * Trondenes Sparebanks nybygg ferdig i Strandgata 7.* Nord-Norges Salgslag flyttet slakteriet fra Harstad Til Målselv. * Corner Aktivitetscafé ble nedlagt.
 • 1988 Flere oljeselskaper forlot byen. Statoil og Norsk Hydro ble værende. * Nytt gravsted på Elvenes (Ervik) ble åpnet i juli. * Kaarbøs Mek. Verksted konkurs.
 • 1989 Fauskevåg skole og Kasfjord skole ble vurdert nedlagt. Festspillene hadde stort telt på Torvet. * Trondenes distriktsmuseum etablert.

1990-2000

2000-2010

2010-2020

 • 2008 Hanna Bergans butikk ble nedlagt.
 • 2010 «Gammelbrygga» (Mikkelsen-brygga) i sentrum vedtatt sanert med sikte på å bygge et større boligkompleks, men vedtaket ble omgjort etter press fra byens borgere.
 • 2011 Fjernvarmeangget settes i drift. * Lerketre fra 1899 i Jørnsgate ble hugd ned den 12. okt.
 • 2012 Statoil varslet 21. mars dobling av sin bemanning på 318 ansatt i Harstad
 • 2013 Bjarkøy kommune ble en del av Harstad kommune fra 1. januar.
 • 2014 Bergsodden sykehjem ble åpnet 1. oktober. * Harstad fortidsminneforening ble reetablert 2. desember.
 • 2016 Skroghallen revet.
 • 2017 Statoil fikk nytt bygg i sentrum (Kaarbø-bygget). * Rundkjøringene i Kanebogen og Sama ble ferdigstilt i forbindelse med «Veipakke Harstad». * Molo på Harstad havn ble ferdigstilt og Rikard Kaarbøs kai ble utvidet.
 • 2018 Hålogalandsbrua åpnet 9. desember og «Bjarkøyforbindelsene» med bru til Sandsøy og tunnel til Bjarkøy åpnet 15. desember.
 • 2019

Kilder