Jacob Dinesen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jacob Andreas Dinesen (født 1828Forra i Ofoten) var en betydelig forretningsmann i Harstad og eier av Harstadhamn. Han var gift med Anna Helene Langaas, f. 1826 i Levanger. Dinesen kom til Harstad fra Tromsø. Her kjøpte han konkursboet etter Peder Aas, som hadde vært «høvdingen» i Harstadhamn. Han fikk i 1867 bevilling til å drive gjestgiveri og fortsatte handelen etter Peder Aas.

I 1877 tok Dinesen av den såkalte Skrapteigen ved grensen til Nedre Harstad og solgte resten til Hans Fredrik Giæver, som kom til å bli en betydelig person i forbindelse med Harstads fremvekst til bysamfunn.

Den såkalte «Skrapteigen» kalte han «Nøysomheten» og førte opp prektige bygg her. Blant disse var «Jægersberg», som fikk navnet etter svigersønnen, Kristian Fredrik Bergfelt Jæger, Harstads første telegrafbestyrer. Etter at Jæger og frue døde, ble husene solgt og eiendommen utparsellert. Et av husene ble solgt til Kristian Strøm. Dette huset ble senere revet for å gi plass til Per Lorentzens forretningsbygg (Lorry.)


Eiere av Harstadhamn

  • Hans Iversen Wolff, (1664-1744), var sønn av fogd Wolff i Ervik og g. m. Karen Povelsdrt. Egede, datter av sorenskriver Povel Egede. Han eide Harstad Nordre og Harstadhamn. Av økonomiske grunner ble han nødt til å fradele Harstadhamn.
  • Kristen Wolff, f. 1706, overtok Harstadhamn etter sin far Hans Iversen Wolff.
  • Jens Fochsen (1769-1841) fra Sør-Stangnes var eier av Harstadhamn en kort tid før han gjennom giftemål overtok gjestgiveri og handelsstedet på Hemmestad i Kvæfjord.
  • Lars Gregussen (1773-1825), Jens Fochsens stesønn, overtok Harstadhamn. Han var jekteskipper og seilte til Bergen med to fartøyer. Han hadde også møllebruk ved Bergselva. I 1825 omkom han under fiske.
  • Jakob Gregussen (1804-1827), sønn av Lars Gregussen, drev jektebruket i bare to år før han døde. Hans mor, Ingeborg Jacobsdtr. Gifter seg på nytt med Tøger Vidding.
  • Tøger Peter Kristian Vidding (1796-1837) fra Vebbestad i Kvæfjord overtok både bruket og jektefaret. Men da han døde, var han konkurs.
  • Peder Pedersen Hofstad (1794-1838) fra Bjørnør i Trønderlag kjøpte bruket på tvangsauksjon. Han var gift med Maren Marie Arntsdtr. (f. 1792). Han omkom 1938 utenfor Kråkeneset. Enken giftet seg på nytt med Peder Aas.
  • Peder Aas Rochman (1809-1890) fra Eide i Tranøy. Han gikk under navnet «Per Aas» og drev stor forretning med gjestgiveri. Samtidig var han aktiv i styre og stell i Trondenes kommune. Da hans storhetstid var over, ble det konkurs. Ny erirer ble deretter Jacob Dinesen.
  • Jacob Andreas Dinesen eide Harstadhamn fra 1867 til 1877, da han solgte til Hans Fredrik Giæver.
  • Hans Fredrik Giæver ble den siste eieren av Harsdtadhamn før omtrent hele eiendommen ble solgt til Harstad kommune.

Kilder