Harstad Arbeiderparti

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Simonsen-Sparboe - en av lokalpartiets veteraner som så seg nødt til å bryte med partiet i 1921, men kom tilbake til faderhuset i 1927
Foto: Ukjent
Annonse foran kretsens årsmøte på Sørvik forsamlingslokale - som seinere ble til Sandtorg kirke. Det var da kjent at Ap skulle ha sitt ekstraordinære landsmøte i november 1923.
Foto: Fra Folkeviljen 2. august 1923
Dagmar Andreassen var en markant lokalpolitiker og første kvinne fra Harstad som møtte på Stortinget (som vararepresentant).Hun var med å starte Harstad Arbeiderkvinnelag i 1934, der hun var leder i til sammen 18 år.
Bjarne Berg-Sæther, ordfører i Sandtorg og Harstad i til sammen 20 år.
Foto: Harstad Tidende.

Harstad Arbeiderparti er tilsluttet Troms Arbeiderparti, som igjen er en gren av moderpartiet Arbeiderpartiet (tidligere Det norske Arbeiderparti).

De lokale partidannelsene av Arbeiderpartiet kom i forbindelse med at sokneprest Alfred Eriksen stiftet Tromsø Socialistiske Amtsarbeiderforening 10. desember 1902 som ble grunnlaget for Troms Arbeiderparti.

I 1921, samme år som den første store splittelsen i arbeiderbevegelsen oppsto, ved at Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti ble dannet, ble også partiorganisasjon i Sør-Troms delt i Trondenes Arbeiderparti og Senjens Arbeiderparti. Disse kretspartilagene ble i 1935 slått sammen til Sør-Troms Arbeiderparti og varte til 1968 da fylkets lag ble slått sammen under paraplyen Troms Arbeiderparti.

I 1917 fikk Harstad sin arbeiderpartiavis – Folkeviljen.

De landsomfattende partisplittelsene i 1921 og 1923 fikk store konsekvenser for Harstaregionen, men samlingen i 1927 leget nesten alle sår.

Partistiftelsen i Harstad

Allerede under Alfred Eriksens første besøk i Trondenes 26. oktober 1902 ble Trondenes Socialdemokratiske arbeiderforening stiftet med snekker Bendiks Gabrielsen, Kjellhus som første formann. Konstituerende møte ble holdt 15. november 1902 i restauratør Bakkens lokaler, med foreningens 22 medlemmer. Gabrielsen ba seg fritatt som formann, og verkstedarbeider Julius Sivertsen (f.1878) ble valgt i hans sted med kjøpmann Hans Simonsen-Sparboe som sekretær. Under valgkampen året etter ble disse to partiets drivende krefter i Trondenes. De dro omkring og holdt valgforedrag og vant stor tilslutning. En sentral sak i agitasjonen var hvalfredningssaken, en annen var den sterke aversjonen de hadde mot styrkingen av militærvesenet som de anså å være en fare for den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsens bevegelsesfrihet (men derfor å si at de at dette var pasifister, blir feil). For å klargjøre sitt forhold til kristendommen, erklærte Simonsen-Sparboe seinere at «Kristus var sosialist, og sosialisme er kristendom».

En oppsiktsvekkende valgseier

Valgkampen 1903 ble en kamp mellom de borgerlige partiene og sosialistene. Den tidligere erkeradikale redaktøren Peter Oluf Klinge, som nå var tilbake som redaktør i Harstad Tidende, tok sterk avstand fra sosialismen og deltok i valgkampen på Venstres side. I 1902 ble dessuten Venstre-bladet Haalogaland startet med Olaf Paulsen som redaktør. Venstre hadde på den måten begge harstadavisene bak seg, det er kanskje en av årsakene til at Arbeiderpartiet fikk mindre tilslutning i Trondenes enn i de fleste bygder ellers i amtet. Men også her vant Venstre bare en knepen seier ved valgmannsvalget.

Ved amtsforsamlingen 1903 i Tromsø møtte Arbeiderpartiet med 101 valgmenn mot Venstres 32. Det skulle nå for første gang velges tre stortingsrepresentanter fra Troms landdistrikt, og sosialistene besatte alle tre plassene med Alfred Evensen i spissen. Fra byene nordpå møtte også to sosialister, og dette var de fem første arbeiderpartirepresentantene som ble valgt inn på tinget. Et bemerkelsesverdig resultat etter ett års virke som offentlig politisk parti i distriktet. For første gang spredte en politisk bevegelse seg nordfra og sørover.

Harstad skilles ut

Da Harstad ble utskilt fra Trondenes som egen kommune, ble også Harstad socialdemokratiske forening dannet, sannsynligvis som en forlengelse av den opprinnelige Trondenes-foreningen, men se dette vet vi ikke noe eksakt om i dag, av den grunn at protokoller fra denne tida enten er kommet bort eller blitt brent.

Her ser vi at partiet hadde eget lag i Harstad i 1913. Foranledningen for turen var at kretspartiet hadde årsmøte i Hamnvik, noe flere Harstad og Trondenesfolk ikke likte. De ville ha en egen krets.
Foto: Harstad Tidende 24. juli 1913.

Ved alle kommunevalg i Harstad etter 1904 stilte Arbeiderpartiet egne lister, men de skulle få sterk motbør, også i det flere anså å være fra egne rekker.

Splittelser med store implikasjoner for lokalpartiet

Den første store splittelsen i norsk arbeiderbevegelse, kom som en reaksjon på radikaliseringen av partiet ved at det som i ettertid har fått betegnelsen "Påskelandsmøtet" i 1918, ledet i 1919 til at partiet knyttet seg til Den tredje Internasjonale, som også ble kalt Den kommunistiske internasjonale - forkortet til «Komintern»: I 1921 brøt et mindretall ut og dannet Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. I Harstad ledet dette til at flere sentrale AP-medlemmer gikk med sosialdemokratene og stilte egen valgliste ved kommunevalgene både i 1923 og 1925. Både Hans Simonsen-Sparboe og smed Anton Edvard Carlsen var blant utbryterne, som slik så å si brøt med Moskva. De som da ble igjen i DNA kalte den sosialdemokratiske konstellasjonen for "høiresocialister".

Neste gang det ble rabalder var da Arbeiderpartiet brøt med Komintern, på den ekstraordinære partikongressen høsten 1923. Den spittelsen fikk enda større implikasjoner for lokallaget i Harstad - og kretspartiet, ved at da beholdt bolsjevikene flertallet i lokalpartiet, slik at det som seinere er betegnet som tranmælittene mistet retten til partibetegnelsen - og måtte gå til det skritt å kalle seg Harstad arbeiderlag, mens flertallet da ble benevnt Harstad Arbeiderparti avd. NKP.

Halvar Hansen, mangeårig ordfører i Harstad.
Foto: Harstad Tidende.

Samling

Etter de mange og lange forhandlinger om sosialistisk partisamling mellom Det Norske Arbeiderparti, Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti og Norges Kommunistiske Parti, ble det også i Harstad samling omkring Arbeiderpartiet i februar 1927. Men kommunistene beholdt sin partiorganisasjon, og lenge var det et relativt sett sterkt kommunistparti i regionen; (Trondenes, Harstad og Sandtorg). Realitetene ga da også som resultat at da Israel Wulff ble ordfører i 1929, fikk Harstad Arbeiderparti avd. NKP Sigurd Simensen som varaordfører.

Harstad Arbeiderkvinneforening

Partiets kvinneforening ble stiftet 9. mars 1934.

Harstad Arbeiderpartis kvinneforening feiret 5-årsjubileum i Harstad Arbeidersamfund i 1939

Stortingsrepresentanter fra Harstad Arbeiderparti

Ordførere fra Harstad Arbeiderparti

Periode Navn Parti Yrke
1905-1906 Knut Okkenhaug Arbeiderlisten Tollbetjent
1917-1918 Hans Simonsen-Sparboe Arbeiderpartiet Agent
1929-1932 Israel Wulff Arbeiderpartiet Lærer
1935-1938 Hans Stordahl Arbeiderpartiet Havnebetjent
1948-1952 Sigurd Torgersen Arbeiderpartiet Telegrafbestyrer
1964-1968 Bjarne Berg-Sæther Arbeiderpartiet Regnskapssjef
1995-1998 Helge Aune Arbeiderpartiet Markedskonsulent
1998-2007 Halvar Hansen Arbeiderpartiet Konsulent
2011-? Marianne Bremnes Arbeiderpartiet musikkpedagog

Ap-representanter ved kommunevalget i Harstad 1963

Regnskapssjef Bjarne Berg-Sæther, Seljestad; Redaktør Freder Frederiksen; Sekretær Magne Jønsson; Lege Oddmund Skaanes; Skolebestyrer Per Erlid, Harstadåsen; Ingeniør Arne H. Johansen, Seljestad; Elektrosveiser Ivar Hansen, Harstadbotn; Avdelingsleder Emil Eidberg, Seljestad; Kasserer Kaare Johansen; Kontorsjef Sigmund Normann, Harstadåsen; Redaksjonssekretær Asbjørn Johansen; Lærer Edor Olsen, Harstadbotn; Lærer Rolf Reppen, Gamnes; Lærer Oskar Haldorsen; Gårdbruker Per Jacobsen, Voldstad; Regnskapsfører Fredrik Solheim, Seljestad; Veivokter Ottar Solheim, Medkila; Snekker Arne Bergland, Kilbotn; Fisker Ivar Wikholdt, Grøtavær; Entreprenør Oddmund Røkenes, Fauskevåg; Maskinmester Knut Mikkelborg, Gausvik; Fabrikkarbider Ingebrigt Henriksen, Kjøtta; Likningsfullmektig Trygve Nordvik; Postpakkmester Sigurd Mikkelsen, Sama; Entreprenør Halvdan Pettersen, Harstadbotn; Gårdbruker Harald J. Jacobsen, Lundenes; Løytnant Ingvald Olsen, Hagebyen.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1963: Ap 27, H 18, Krf 2, SF 1, Sp 2, V 5, sum 55.

Ap-representanter ved kommunevalget i Harstad 1967

Bjarne Berg-Sæther, Seljestad; Arne H. Johansen, Seljestad; Ivar Hansen, Harstadbotn; Oddmund Skaanes; Per Jacobsen, Voldstad; Erling Hall-Hofsø; Harald Sverre Olsen, Sama; Oskar Haldorsen; Andreas Bergland, Kilbotn; Johanna Jørgensen; Fredrik Solheim, Seljestad; Henry Varmedal, Lundenes; Alfred Henriksen, Bergseng; Ove Brergvoll, Seljestad; Asbjørn Johansen; Edor Olsen, Harstadbotn; Leif Nergaard, Sandtorg; Kaare Johansen, Eineberget; Per Erlid, Harstadåsen; Halvdan Pettersen, Harstadbotn; Ingebrigt Henriksen, Kjøtta; Bjarne Moen, Breivik; Oddmund Røkenes, Fauskevåg; Tormod Pedersen, Berg; Ivar Nilsen, Harstadbotn.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1967: Ap 25, H 21 Krf 1 SF 2, Sp 2, V 4, sum 55.

Ap-representanter ved kommunevalget i Harstad 1971

Per Jacobsen; Tom Veierød; Åse Tidemann, Kanebogen; Ivar Hansen, Harstadbotn; Arne H. Johansen, Seljestad; Bjarne Berg-Sæther; Freder Frederiksen, Trondenes Hageby; Magnar Horsevik, Seljestad; Henry Varmedal, Lundenes; Andreas Bergland, Kilbotn; Asbjørn Johansen; Oddmund Skaanes; Ivar Vikholdt, Grøtavær; Ivar Nilsen, Harstadbotn; Bjarne Moen, Breivik; Alfred Henriksen, Bergseng; Agnar Nilsen, Ervik; Britt Lauritsen (Storvann), Seljestad; Sigmund Normann; Jarle Evanger, Seljestad, (flyttet i perioden); Leif Nergaard, Sandtorg; Svein Klaussen, Berg; Oddbjørn Solheim, Medkila; Ingebrigt Henriksen, Kjøtta valgt, men hadde forfall, og Knut Skoglund, Breivik møtte.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1971: Ap 24, H 19, Krf 2, SF 3, Sp 4, V 3, sum 55.

Ap-representanter ved kommunevalget i Harstad 1975

Svein Klaussen; Andreas Bergland; Jostein Bergvoll; Klara Pedersen; Bjarne Moen; Bodil Kulseng Ytterstad; Magnar Horsevik; Kristian Storhaug; Odd Stenhaug; Tor Dahle; Asbjørn Johansen; Tore Sandtorv; Trygve Abelsen; Kjell Helge Styrvoll; Eldbjørg Hansen; Karl Finnseth; Petter Storhaug; Tormod Pedersen; Tor Magne Torbergsen.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1975: Ap 19, H 22, Krf 5, SV 2, Sp 4, V 3, sum 55.

Ap-representanter ved kommunevalget i Harstad 1979

Tom Veierød, Heggen; Halvar Hansen, Medkila; Gerd Aalund, Plassenv.; Jan Elvheim, Breivika; Klara Pedersen, Trondenes; Andreas Bergland, Kilbotn; Tor Dahle, Hesteskoen; Stein Østring, Engv.; Odd Stenhaug, Sørvikmark; Magnar Horsevik, Solstien; Asbjørn A. Johnsen, Årbogen; Kjell-Helge Styrvoll, Brokvik; Asbjørn Johansen, Skolegt.; Petra Hansen, Kveldrov.; Gerd Solhein, Åsmyrv.; Steinar Christensen, Lundenes; Sigrid Furu Berg, Grønnebakkan; Jostein Bergvoll, Kanebogen; Dagny Koksvik, Solstien; Marie Nilsen, Stokkemyrv.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1979: Ap 20, Frp 1, H 23, Krf 4, SV 2, Sp 2, V 2, sum 55.

Ap-representanter ved kommunevalget i Harstad 1983

Halvar Hansen; Jan Elvheim; Stein Østring; Astrid Sørvoll; Marie Nilsen; Tom Veierød; Steinar Christensen; Asbjørn Lagestad; Andreas Bergland; Freder Frederiksen; Leif Jarle Bruun; Angunn Olsrud; Harald Molander; Rolf Aune; Torstein Jørgensen; Kristian Storhaug; Thea Johansen; Asbjørn Johansen; Leonhard Jensen; Odd Stenhaug.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1983: Ap 20, Frp 4, H 21, Krf 3, RV 1, SV 3, Sp 1, V 2, sum 55.

Ap-representanter ved kommunevalget i Harstad 1987

Halvar Hansen; Thea R. Johansen; Astrid Sørvoll; Kirsten Myklervoll; Jan Elvheim; Stein Østring; Edvin Mathias Eriksen; Helga Margrethe Elvevoll; Asbjørn A. Lagestad; Helge Aune; Inger Reppen Halseth; Angunn Olsrud; Kjell Ivar Hansen; Gullik Nikolaisen; Turid Holberg; Aud Johanne Nordli; Laura K. M. Pettersen; Sten Ingebrigtsen; Nina Borgersen; Aina Hauge.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1987: Ap 20, Frp 7, H 18, Krf 2, RV 1, SV 3, Sp 1, V 3, sum 55.

Ap-representanter ved kommunevalget i Harstad 1991

Halvar Hansen, Kanebogen; Asbjørn Lagestad, Sandtorg; Helge Aune; Annar Kristian Ditlefsen, Torvhågv.; Edvin M. Eriksen, Bjørnå; Jostein Svendsen, Normannsgt.; Nina Borgersen, Kanebogen; Elsa Lynghaug, Solgryvn.; Turid Holberg, Østenbekkvn.; Synnøve Hansen, Villavn.; Wenche Elven Jørgensen, Kanebogen; Kjell Ivar Hansen, Kila; Reidar Steinsvik, Damvn.; Kristian Floer, Nordvik; Cato Hardersen, Kanebogen; Unni Bornø Skreie, Valmuebakken; Harald Vollen, Elgtråkket; Einar Lockert, Valmuebakken.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1991: Ap 18, Frp 3, H 19, Krf 2, RV 1, SV 6, Sp 4, V 2, sum 55.

Ap-representanter ved kommunevalget i Harstad 1995

Helge Aune; Asbjørn Lagestad; Laila Jørgensen; Wenche Evjen Jørgensen; Halvar Hansen; Tor Magne Torbergsen; Annar Kr. Ditlefsen; Sissel Ulrichsen; Kristian Floer; Kjell Ivar Hansen; Elsa Floer; Astrid Marskar; Karin Elverum; May Britt Rekstad; rene Jørgensern; Rolf Hansen; Harald Moe; May Britt L. Markussen; Einar Lockert; Hege Elverum Lien; Bjørnar Benjaminsen; Tor Dahle.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1995: Ap 22, Frp 5, H 16, Krf 3 RV 1, SV 2, Sp 4, V 2, sum 55.

Ap-representanter ved kommunevalget i Harstad 1999

Halvar Hansen; Steinar Christensen; Magdalena Johanna Bjørken; Einar Alfred Lockert; Karl Johannes Larsen; Kjell Ivar Hansen; Laila Karoline Jørgensen; Sigrid Irene Furu Berg; Tor Magne Torbergsen; Asbjørn Andreas Lagestad; Edvin Mathias Eriksen; Elsa Pauline Floer; Kari Anne Larsen; Benta Haug Daae; Jorunn Trane; Kristian Georg Floer; Therese Fuskevåg Dille; Turid Marie Nymoen Olsen; Øystein Jacobsen; Kristin Eldevik; Tore Arvid Johansen.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1999: Ap 22, Frp 6, H 14, Krf 3, RV 2, SV 3, Sp 3, V 2, sum 55.

Ap-representanter ved kommunevalget i Harstad 2003

Halvar Hansen; Kari Anne Larsen; Einar Alfred Lockert; Andreas Bergland; Steinar Christensen; Rita Johanna Lindbøl; Barbro-L. Hætta Jacobsen; Tor Magne Torbergsen; Tor Martin Dahle; Synnøve J. Søndergaard; Sigrid Irene Furu Berg; Tiril Bårdlund; Anita Stenhaug van Dijk; Kjetil Bjørkelund.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 2003: Ap 14, Frp 8, H 7, Krf 2, RV 1, SV 6, Sp 4, V 1, sum 43.

Ap-representanter ved kommunevalget i Harstad 2007

Halvar Hansen; Kari Anne Opsal; Anita G. Stenhaug van Dijk; Andreas Bergland; Barbro L. Hætta Jacobsen; Helge Aune; Else Marie Stenhaug; Kjetil Bjørkelund; Hanne Steen Henriksen; Terje Martin Sørensen; Synnøve J. Søndergaard; Christer Odden; Elsa Pauline Floer

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 2007: Ap 13, Frp 10, H 10, Krf 1, RV 2, SV 2, Sp 4, V 1, sum 43.

Ap-representanter ved kommunevalget i Harstad 2011

 • Perioden 2012-2015 (10 av 35 representater):

Marianne K. Bremnes 1964, Halvar Hansen 1947, Kjetil Bjørkelund 1950, Synnøve J. Søndergaard 195, Barbro Lill Hætta 1972, Trond Henningsen, Lisa Reppen Halseth 1982, Elsa Pauline Floer 1942, Bjørnar Leif Benjaminsen, Stig Rune Gudmundsen 1962.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 2011: Ap 10, Frp 12, H 5, Krf 1, Rødt 1, SV 1, Sp 3, V 1, sum 35.

Kilder

 • Steinnes, Kristian: Ved egne krefter. Harstad 2003
 • Harstad kommunes arkiv
 • Lysaker, Trygve: Trondenes Bygdebok - Trondenes sogns historie. Harstad 1958.

Eksterne lenker