Tom Veierød

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tom Veierød.
Foto: Utlånt fra familien.

Tom Veierød (født 6. september 1937 i Brandbu) har vært rektor og rådmann i Harstad. Gift med Tove Veierød. Realartium ved Gudbrandsdal off. landsgymnas 1957, pedagogisk seminar 1964 og cand.philol. fra Universitetet i Oslo med historie hovedfag, norsk mellomfag og statsvitenskap grunnfag 1966.

Yrkespraksis

 • Lektor Harstad Gymnas 1966-1968.
 • Inspektør Harstad Gymnas 1968-1974.
 • Rektor ved Harstad Gymnas/Heggen videregående skole 1974-1985.
 • Statssekretær Kommunal- og arbeidsdepartementet 1979-1980 (perm. fra rektorstillingen)
 • Rådmann i Harstad kommune 1985-1990.
 • Departementsråd utdanningsdepartementet/KUF 1990-1992.
 • Direktør i Statskonsult/Direktoratet for forvaltningsutvikling 1992-1995.
 • Administrerende direktør i Kommunenes Sentralforbund (KS) 1995-2002.
 • Seniorrådgiver i KS 2002-1.sept. 2002.
 • Sekretariatsleder for et utvalg om Velferd, virkelighet og visjoner 2002-2003.
 • Personlig firma fra høsten 2002.

Komiteer/Utvalg

 • Utvalg for å utrede distriktshøgskole i Troms og Finnmark 1969-1970.
 • Utvalg for å utrede innhold og organisering av videregående skoler i Troms fylke 1975-1976.
 • Utvalg for å utrede forslag til ny kommunelov, Kvalitetsutvalget for grunnopplæringen 1987-1990.
 • Utvalgsleder for Justisdepartementets fremme av forslag til modell for sammenslåing av politi- og lensmannsetaten.
 • En rekke mindre omfattende gruppe- og utvalgsarbeid på lokalt- regionalt og nasjonalt nivå.

Tillitsverv

 • Medlem av Harstad kommunestyre og formannskap 1973-1976 og 1980-1983.
 • Medlem av Troms Fylkesting 1973-1976.
 • Medlem av Troms fylkesting og fylkesutvalg (fylkesvaraordfører) 1976-1979.
 • Medlem av sentralstyret for Norsk lektorlag 1971-1978.
 • Styreformann i Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA). 1981-1987.
 • Styremedlem i Harstad Sparebank 1981-1985.
 • Styremedlem KS Kanebogen Senter 1985-1989.
 • Medlem av Lokaliseringsutvalget for Distriktenes utbyggingsfond 1984-1987.
 • Styreformann i Forskningsstiftelsen ved Universitetet i tromsø 1986-1989.
 • 1. varamann til styret i AS Vinmonopolet1987-1990.
 • 1. varamann til styret i Norges Idrettsforbund 1994-1996.
 • Leder av Stiftelsesforsamlingen BI 1993-1995.
 • Styreformann i BI-stiftelsen 1995-2001.
 • Styremedlem i Utredningsinstituttet 1991-1995
 • Leder i Idrettens studieforbund 1996-1998.
 • Styreleder i Politihøgskolen 1995-2001.
 • Styremedlem i Sparebanken Nord-Norge 2002-2008.
 • Medlem av representantskapet i Bank 1 Oslo AS 2002.2009.
 • Styreformann i biblioteksentralen 2002-2008.
 • Styremedlem i helse Ost RHF 2003-2005/2006-2007
 • Styremedlem i Norsk Form 2003-2006.
 • En rekke tillitsverv innen speider- kultur- og idrettsbevegelse og politisk og faglig organisasjoner på lokalt og regionalt nivå.

Bibliografi

 • Husmannsvesenet i Brandbu i tidsrommet 1865 - 1910. Hovedoppgave i Historie, UIO, 1966
 • Strukturen i studieretning for allmenne fag : innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Rådet for videregående opplæring, mars 1982
 • «Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner» - Medlem av utvalget. 1990
 • «Overføring av det administrative ansvaret for Lensmannsetaten fra fylkesmann til politimester : utredning / fra en prosjektgruppe nedsatt av Justisdepartementet 22.12.92», Oslo 1993
 • Felles database for tilsynsetater, Statskonsulet 1995
 • Evaluering av Statens opplysningstjeneste og Pressesenteret, Statskonsult 1995
 • Høyere skole i Harstad 100 år : fra Harstad kommunale høiere almenskole til Heggen videregående skole - Sammen med Normann, Magne og Ola Bruun, Harstad 2004

Kilde

Tom Veierød.