Harstad Handelsstands Forening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
HHF kjøpte den såkalte Apotekergården i 1953 og hadde den i ca. 25 år. Den gikk da under betegnelsen «Handelsstanden».
Foto: Gunnar Reppen 2008.
Ved en tilstelning i forbindelse med HHFs 75 års jubileum samlet man 12 av foreningens tidligere medlemmer. Sittende fra venstre: Disp. William Wulff-Uhre, dir. Søren Bothner, dir. Johan Fredriksen, disp. Kristoffer Holst, disp. Aksel Nilsen (senior) og grosserer Bjarne Rasch-Tellefsen. Stående fra venstre: Avd.sjef. Per Gunnar Sæbøe, disp. Knut Soleglad, disp. Gunnar Didriksen, soussjef Odd O. Olsen, disp. Bernt Simonsen og kjøpmann Ingvald Aronsen.
Foto: SevE/Harstad Tidende 1979.

Harstad Handelsstands Forening, til daglig kalt «Handelsstanden», ble startet 14. desember 1904 som en følge av at Harstad hadde fått bystatus det året. Det var tre komitémedlemmer, kjøpmann Hans Fredrik Giæver, agent Andreas Vorren og kjøpmann Johan Andersen som utarbeidet vedtekter og planla etableringen. Giæver ble den første formannen. Men først i 1906 ble det fart i foreningsarbeidet med Vorren som formann. Byens betydeligste forretningsmenn, som også hadde stor politisk innflytelse, støttet opp om foreningen. Av kvinner som var tidlig med, kan nevnes Hilda Oldenborg (født i Trondheim 1861), Helga Lind og søstrene Jentoft (opprinnelig fra Bodø).

Foreningens viktigste oppgaver var å arbeide for gode kommunikasjoner. Det hadde stor betydning at varetransporten både til og fra forretningene i Harstad var gode. Godt organisert samferdsel ga også kunder fra det store distriktet større mulighet til å besøke byen oftere. Kommunikasjon forble en prioritert oppgave for foreningen gjennom hele dens aktive tilværelse. HHF har vært en betydelig pådriver for opprettelse av dampskipsekspedisjon, rutegående båter og busser, telefoni, veibygging, bygging av Tjeldsundbrua og Evenes lufthavn.. Som eksempel på stort engasjement fremmet foreningen forslag om mistillit til samferdselsminiseter Haakon Kyllingmark fordi han heller ville ha flere småflyplasser enn større stamflyplasser. Noe som ville gå på bekostning av stamflyplass på Evenes. Foreningen var også pådriver for å få til utbygging av industriarealer på Stangnes – Stangnesbasen

Foreningen leide lokaler på ulike steder i byen de første 50 årene, men i 1953 fikk den eget husvære, da Strandgata 19 – den såkalte Apotekergården – ble ervervet. Her innredet man et stort møtelokale i andre etasje som ble flittig brukt. Men i 1979 ble huset solgt. Også andre organisasjoner fikk på 1960- og 1970-tallet leie lokalene. Blant annet hadde Festspillene i Nord-Norge såkalt Festspillklubb under de første års festspilluker. Etter at huset ble solgt, ble det lenge brukt som bingolokale.

Mens det i 1918 var 125 betalende medlemmer, var antallet i 1969 kommet opp i 237. På slutten av 1970-tallet ble imidlertid aktiviteten i foreningen mindre. Etter det ble foreningsarbeidet trappet ned og foreningen etter hvert nedlagt.

I 1995 gjenoppstod foreningen og ble registrert med samme navn som den gamle, men med navnet skrevet i to ord – Harstad Handelsstandsforening. Den første formannen var Lars Holst-Roness.

Æresmedlemmer:

Kilder