Tjeldsundbrua

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tjeldsundbrua sett fra fastlandet mot LeikvikhamnHinnøya.
Tjeldsundbrua sett fra Hinnøya.
Foto: Gunnar Reppen (2009)
Tjeldsundbrua under bygging. Siv.ing. Reidar Bjørhovde (Harstad) utførte en test på østre tårn mens han var stipendiat ved institutt for stålkonstruksjoner på NTH. Testen ble gjennomført ved å trekke tårnet 60 cm til side og så slippe det. På forhånd var det limt ca. 15 cm lange «strekklapper» eller sensorer på betongen på siden av tårnet flere steder oppover. Disse sensorene var metalltråder med en gitt elektrisk motstand. Når tårnet svaiet, ville strekklappene trykkes sammen og strekkes i takt med tårnets svingninger. Denne lengdeendringen av strekklappene førte til endring i den elektriske motstanden. Ved å måle strømmen gjennom strekklappene, kunne en på et apparat få tegnet opp en kurve som viste svingningene på papir, og hvordan svingningene over tid ble dempet, nesten som en EKG-utskrift. Data som på denne måten ble hentet ut, var grunnlaget for kontroll av tårnets styrkeberegninger og evne til å tåle vibrasjoner. (Kilde: Ivar Toften.)
Foto: Kjell Roar Kanebog.

Tjeldsundbrua stod ferdig 22. oktober 1967 og erstattet Tjeldsundferga - fergeforbindelsen Steinsland-Lilleng som hadde sørget for fastlandsforbindelsen til Hinnøya siden 1930. Brua strekker seg over Steinslandsstraumen fra Leikvikhamn i Harstad kommune på Hinnøya til Steinsland i Skånland kommune på fastlandet.

Brua er 1007 meter lang og har i alt 32 spenn med hovedspenn på 290 meter. Seilingshøyden er 41 meter.

Tanken om bru over Tjeldsundet for å knytte Hinnøya til fastlandet ble lansert i 1952 av kjøpmann Birger Trolie og agent Erling Andreasssen. Det ble nedsatt en selvbestaltet komité bestående av Birger Trolie (form.), Erling Andreassen (form. i arb.utvalget.), havnebetjent Thorvald Back, disponent i HORB Mads Nygård, veisjef O. Skagseth, generalmajor Odd Lindbäck-Larsen og rådmann Magnar Hellebust. Etter hvert som skepsisen til denne «utopiske» ideen la seg, ble det 23. februar 1953 stiftet en offisiell komité for bru over Tjeldsundet. Primus motor i dette arbeidet ble rådmann Magnar Hellebust. Planleggingen tok imidlertid lang tid, ikke minst fordi det var strid om hvor stor seilingshøyde brua måtte ha. I 1958 godkjente havnedirektøren at brua kunne bygges med 40 meters seilingshøyde, men den etterfølgende havnedirektøren krevde i 1963 at høyden måtte være 50 meter. Tidlig året etter gikk havnedirektøren med på 41 meters høyde.

I 1962 ble selskapet Tjeldsundbrua A/S stiftet, og byggearbeidet begynte i april 1965. Opprinnelig ble det beregnet at brua skulle stå ferdig høsten 1968, men arbeidet ble forsert slik at den kunne åpnes 22. oktober 1967. Brua ble betalt med bompenger, og bompengeinnkrevingen opphørte 30. juni 1981. De siste årene var bruavgiften for en personbil 7 kroner.

I perioder med sterk vind kan brua bli stengt. Noen stormfulle vintre har det vært nødvendig med kolonnekjøring. Vindmålere er satt opp på hver side av brua.

I Statens vegvesens «Samferdselsutredning for nordre Nordland/Sør-Troms» som ble fremlagt den 3. november 2006, foreslås det å legge ei fremtidig bru over Tjeldsundet fra Sandtorg i Harstad til Fjelldal i Tjeldsund kommune, 10 km lenger sør.

Lån fra folket en del av finansieringen

Som en del av selvfinansieringen av bruprosjektet ble det i oktober 1962 satt i gang en uvanlig ordning med lånebevis som bedrifter og folk flest kunne kjøpe. Det var sørget for Finansdepartementets godkjenning for at lånebevisene var å betrakte som rentebærende ihendehaverobligasjoner. Renta lå godt over vanlig innskuddsrente i bank, og den store oppslutningen synliggjorde den positive brubyggerstemning i distriktet. «Jeg har kjøpt lånebevis – har du?» sto det på plakater som ble trykt opp og plassert i bakvinduene på biler. Aksjonen var vellykket og det kom inn mer penger enn det brukomiteen hadde regnet med på forhånd.

Byggeperioden

Tjeldsundbrua ble bygd i perioden 1965-1967. Statens Vegvesen sto som byggherre (tiltakshaver) mens hovedentreprenør for betongarbeidene var firmaet Eeg-Henriksen. Kablene som bærer brukonstruksjonene ble levert av British Ropes ltd. Stålkonstruksjonene henger i kablene og bærer selve kjørebanen av betong. Disse ble levert av entreprenør Høsveis og Bofa. Under hele byggeperioden hadde Statens Vegvesen en egen kontrollstab på stedet, ledet av sivilingeniør Trygve Simonsen. Sammen med seg hadde han en til to assistenter. Assistent Peder Jensen var ansatt i hele byggeperioden. I varierende tidsrom deltok også Ole Magnus Strande (?), Ivar Toften og Kjell Roar Kanebog.

Se også

Tjeldsundbrua under bygging

Kilder

Koordinater: 68.6282° N 16.57913° Ø