Midnattsol

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Headingen på bladet Midnattsol fra 1916. Det siste nummer av bladet kom i 1980.

Bladet Midnattsol (1915-1980) kom første gang ut 18. desember 1915 i Harstad etter initiativ av redaktør i bladet Haalogaland, Lærar Rasmus L. Eide (f. i Olden 10.12.80, død 28.06.54, gravlagt i Tromsø). Det nye bladet var en fortsettelse av bladet Lauvsprett, som hadde vært lagsavis for mållaget Heimhug i Tromsø. Midnattsol var et ungdomsblad som kom ukentlig og ble etter hvert organ for Noregs Ungdomslag. Målformen var nynorsk. Etter redaktør Eide overok Karl Sjurseth som redaktør i 1917. Også han var samtidig redaktør i Haalogaland. Fra 1919 og ti år fremover hadde Hans Eidnes redaktøransvaret. Han var selv en ivrig bidragsyter og leverte artikler både før og etter sin redaktørtid. Midnattsol ble trykt på Haalogalands trykkeri til 1930 da Ole Iver Aas (Aas & Søns Boktrykkeri) overtok trykkingen. Fra 1932 til 1941 var Hilmar Rørmark redaktør (bladstyrar).

Midnattsol kom med sitt siste nummer 1980. Da var Rolf Nesje utgiver, og bladet ble trykt i Mosjøen.

Se også

Kilde