Rasmus L. Eide

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Redaktør, lærer og forretningsmann Rasmus L. Eide.
Foto: Ukjent fotograf.
Eide bygde dette huset i Havnegata 20 i 1908. Fra 1934 overtatt av Aas & Søns Boktrykkeri og revet i 1970-årene.
Foto: Sør-Troms museum.

Rasmus Larsen Eide (født på gården Eide, Olden i Stryn kommune 10. desember 1880, død 28. juni 1954 i Tromsø) var lærer, bladeier og redaktør i bladet Haalogaland i Harstad og forretningsmann. Han var gift med Sigrid (Solheim) Eide, f. 23. juli 1898, død 22. april 1995. Både som avismann og forretningsmann brukte han konsekvent navnet R.L. Eide.

Eide kom til Harstad og ble ansatt som redaktør i bladet Haalogaland den 4. desember 1907, og året etter kjøpte han bladet av daværende eier Paul Linge. Under Eide hadde Haalogaland god fremgang og var større enn konkurrenten Harstad Tidende, og skulle senere bli en ledende avis i landsdelen. Avisen kom ut tre ganger i uka. Eide bygde i 1908 huset i Hamnegata 20, som i 1934 ble overtatt av Ole Iver Aas, som drev Aas & Søns Boktrykkeri i bygningen. Eide drev også annen trykkerivirksomhet enn avis, og på fasadeskiltet på bygningen sto det Haalogaland Boktrykkeri med store bokstaver. Ett av trykkerioppdragene var utgivelsen av bladet Midnattsol med undertittelen Ungdomsblad for Nord-Norig. Eide var redaktør også for Midnattsol frem til 7. april 1917. i 1917 hadde Eide bolighus i Asbjørn Selsbanes gate 1.

I 1914 kjøpte Eide dagbladet Nord-Norge i Tromsø med trykkeri og forlagsrettigheter etter at tromsøbladet hadde eksistert i to år. Med denne investeringen fikk Haalogaland moderne settemaskin og helt ny trykkpresse som kunne ta opptil sju spalters format. Annonsering av dette oppkjøpet ga tydelig beskjed om at det lå store ambisjoner bak. Det ble også gjort til et poeng i reklamen at bladet nå hadde to presser. Stoffmessig satset Eide på å formidle det som skjedde i verdenskrigen som var brutt ut i 1914.

I 1910 ble Eide innvalgt i Harstad bystyre på Venstres liste, som fikk fem av 20 repr. De andre fire var: Kemner Nicolai Bardal, bankdirektør Andreas Vorren, murer Iver Pedersen og kjøpmann Andreas Fuhr. Både som bystyremedlem og avisredaktør ble Eide sterkt involvert i byens stridsspørsmål på den tiden, som gjaldt lokalisering av kommunens hovedkai. Eide sto på Giæver-familiens side i striden, som ville ha kaia på Hamnneset, mens Harstad Tidende støttet Kaarbø-familiens prosjekt i Harstadsjøen.

I februar 1917 solgte Eide Haalogaland til redaktør Karl Sjurseth og faktor Olaf Claussen. (Olaf Claussen var født 1881 i Lurøy og kom i boktrykkerlære i Bodø i 1997. Siden var han trykkeribestyrer i Narvik før han kom til Harstad og styrte Haalogalands trykkeri de siste årene Eide eide bladet.) På denne tiden kom det også en ny aviskonkurrent til byen – bladet Folkeviljen, som var en Arbeiderparti-avis.

Eide drev senere forretning i Tromsø, der han solgte båtmotorer under firmanavnet R. L. Eide.

Rasmus L. Eide er gravlagt i Tromsø og har egen minnestein på gravlunden der, og er også oppført på en minnestein sammen med kona, Sigrid, i Stryn kommune.

Kilder