Havnegata (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
På et kart fra 1903, året etter bybrannen, er Havnegata tegnet inn som fremtidig løsning.
Foto: Tromsø byarkiv
I 1931 er løsningen realisert. Det som da var Havnegata 1 ble i 1933 endret til Stortorget 1.
Foto: Tromsø byarkiv
Havnegata preges av Kystens hus som ble åpnet sent i 2015. Den borte delen av huset har adresse til Havnegata.
Foto: Einar Dahl 2017
Oluf Kolsum hadde mange jern i ilden og startet sin kullhandel ned mot sjøen i 1922. Den skiftet senere navn til Provianteringen.
Foto: Vilhjelm Riksheim?
Havnegata er ei kort gate. Helt til venstre Magnussens skytetelt, så Gebhardts lager og Verdensteateret kino. Til høyre Tromsø Kjøtt- og fiskehandel, deretter Provianteringens utsalg av trelast og kull.Ca. 1938.
Ca. 20 år senere har Tromsø Kjøtt- og fiskehandel måttet flytte over gaten til den nyoppførte Torghallen og Samvirkegården har inntatt høyresiden av gaten.
Foto: Kåre Kristensen
Her lå Gebhardts lager. Da Roald Skogvik overtok ble dette forretningsbygget reist, omkr. 1990.
Foto: Einar Dahl 2017

Havnegata i Tromsø er en kort, liten gate som oppsto på ruinene etter den store bryggebrannen i Tromsø i 1902. Da forsvant alle bryggene som hørte til eiendommene Storgata 87-95 og Skippergata 1-7. Tromsø kommune kjøpte tomtene ned mot sjøen og leide dem ut inntil Havnegata 1, 3 og 5 gikk inn i Samvirkegården, den ble reist i 1955. På oversiden av gata ble Verdensteateret (Storgata 93a) bygd helt ned til Havnegata i 1915, ellers ble de gamle gårdene/uthusene som ikke gikk med i brannen liggende helt til 1963. Da bygde Per Møller sin forretningsgård på hjørnet av Stortorget og Havnegata. På 1990-tallet ble Storgata 89 ombygd og utbygd som forretningsgård også mot Havnegata, denne delen med adresse Havnegata 2.

Den opprinnelige adressen Havnegata 1 ble i 1933 endret til Stortorget 1. Samvirkegården, som utgjør det meste av Havnegata, er derfor omtalt under den adressen.

Havnegata 1

Gammelt matr.nr. 291b. Tidligere Havnegata 3, endret til nr. 1 i 1933. Dette var en pakkhuseiendom som var eid av Brødrene Skancke i Storgata 89/91 fra 1841, Mack/Aagaard fra 1874 og H. Meyer i Sjøgata 43 fra 1899. Tromsø kommune fra 1903.

Eid av Tromsø kommune i 1918 og sammen med A/S Provianteringen i 1932 og 1946.

Ble en del av Samvirkegården i 1955.

Havnegata 2

Gammelt matr.nr 291a. En del av den samme eiendommen som Havnegata 1, ble utskilt fra denne i 1903. Solgt fra H. Meyer til slakter G. Gebhardt i Storgata 89 i 1913 og brukt som slakteri og lager. Bygd ca. 1900. Tidl. matr.nr. Havnegata 6, endret til nr. 2 i 1933.

Eid av G. Gebhardt i 1918.

Tromsø Kjøtt & Fiskehandel fikk satt opp et utsalgssted bak Gebhardts gamle lager da samvirkegården skulle bygges på 1950-tallet.

Tromsø Kjøtt- og Fiskehandel, (J. og Birgit Fyhn), kjøtt/fisk, fiskeriutstyr, proviantering, kolonial, (1957).

Jermine Gebhardt døde i 1961 og arvingene var: Anna Larssen, Rudolf, Wilhelm, Adelheid, Fritz, Conrad og Håkon Gebhardt, samt Irene Helnes, med en ideell 1/8 på hver.

Skiftesamling i 1962 hvor Håkon Gebhardts andel ble overdratt de øvrige arvingene.

Anna Larssen døde i 1973 og hennes andel gikk over til arvingene Arvid, Fredrik og Hugo Larssen.

Skjøte fra Arvid, Fredrik og Hugo Larssen til de øvrige arvingene på deres 1/7, i 1977.

I hht. Hålogaland lagmannsretts dom av 18. des. 1984 ble hjemmelen overført til Roald Skogvik i 1985.

På 1990-tallet ble hele tomta tatt i bruk til et nytt forretningsbygg.

Handel- og Kontor, region Nord-Norge., (1999), Optik Spesialbutikken i Nord, (1999).

Havnegata 3

Gammelt matr.nr. 92b. Tidligere Havnegata 5, nytt nr. 3 i 1933. Eiendommen var en del av Storgata 93 før den ble skilt ut ved delingsforretning avholdt 21. nov., tinglyst 5. mars 1903. Skjøte fra Arnt Schønnings sønner v/Mack og Hveding, til Tromsø kommune, datert 20. okt 1902, tinglyst 26. feb. 1906.

Eid av Tromsø kommune i 1918 og sammen med A/S Provianteringen i 1932 og 1946.

Ble en del av Samvirkegården i 1955.

Havnegata 5

Gammelt matr.nr. 233c. Tidligere Havnegata 7, nytt nr. Havnegata 5 i 1933. Eiendommen var opprinnelig en del av Storgata 95, den ble skilt ut ved delingsforretning avholdt 4. okt., tinglyst 16. okt. 1902.

Delingsforretning, hvor et stykke av Storgata 95 ble henlagt til denne eiendommen, i 1910.

Skjøte fra Joh. Rye Holmboe til Tromsø kommune i 1910.

Tromsø kommune i 1918/32 og 1946.

Ble en del av Samvirkegården i 1955.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.