Jørgen Mandix

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jørgen Mandix (født 15. januar 1759 i København, død 8. august 1835 i Christiania) var blant annet assessor ved Trondheim stiftsoverrett og assessor og senere justitiarius ved Høyesterett.

Han var sønn av regimentkvartermester og senere generalauditør Mouritz Mandix (1707–1787) og Lucie Marie Ursin (1731–1759). Sjøl ble han ikke gift.

I 1776 ble Mandix student, og i 1783 cand.jur. Han var kansellisekretær fra 1782, kopist ved Danske Kanselli fra 1783, registrator fra 1792 og kansellist fra 1792. I 1796 ble han borgermester og byfogd i Slagelse og herredsfogd i Løve herred.

Han ble assessor ved Trondheim stiftsoverrett i 1805 og ved Trondheim stifts priserett i 1810. I 1814 var han konstituert stiftamtmann i Trondheim stiftamt. I 1814 ble han utnevnt til assessor ved Høyesterett, og i 1831 ble han justitiarius samme sted. Han fikk avskjed i 1835, samme år som han døde.

Mandix ble ridder av Nordstjernen i 1818 og kommandør av samme orden i 1832.

Litteratur