Kaigata 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Der Kaigata 1 og Kirkegata 1 delte på plassen i tidligere tider er det nå bare plass til én: Kirkegata 1
Foto: Einar Dahl (2017).
Et fint bilde tatt den 16. juli 1937 i forbindelse med avdukingen av Amundsenstatuen på Roald Amundsens plass. Kaigata 1 bak til høyre.
Kaigata 1 sett fra baksiden, mot sjøen. Posthuset ruver i bakgrunnen. Ca. 1938.
Nedenfor Kaigata 1, som ligger til venstre, lå det en rekke med lagerhus og brakker.

Kaigata 1 i Tromsø var opprinnelig del av matr.nr. 409. Denne eiendommen ble i 1874 delt i nr. 409a, Kirkegata 1, og matr.nr. 409b, Kaigata 1. - Da det nye Havnebygget sto ferdig i 1969/70, ble tomta igjen en del av Kirkegata 1. - Det kan se ut til at adressekalenderen for 1932 blander sammen Kaigata 1 og Kirkegata 1, opplysningene blir derfor usikre.

Byggmester Evjen

Målebrev til kjøpmann Søren Normann på pakkhusgrunn, tinglyst 14. juli 1851.

Auksjonsskjøte til fogd Dreyer, i 1868.

Skjøte fra fogd Dreyer til Ditlev Gunerius Evjen på denne eiendommen og matr.nr. 370, (Sjøgata 3/5), i 1872.

Oppmålingsforretning hvorved matr.nr. 409 ble delt i nr. 409a (Kirkegata 1) og 409b, Kaigata 1, tinglyst 2. feb. 1874.

Erklæring fra to menn om at D.G. Evjen hadde oppført bygningene på eiendommen, 1881.

I nr. 409a/b i 1891: Paal Loe med kona Grethe, sønnen Lars Bergiton og svigermor Elm Larsen, tjenestepike Hilda Borander, Peder Venje, Peter Gunnerius Rodum med kona Berntine Oline, Andreas Rysvik med kona Johanne og seks barn.

Arbeider Loe

I 1900 bodde arbeider Paul Pedersen Loe med kone Grethe Jørgine og 6 barn her, det samme gjorde forhenværende telefoneier Samuel Eberg Andreas Risvik m/kone Johanna med sine 5 barn og dampskipsfører Alfred Olsen m/kona Gyda med 4 barn. Det var et folksomt hus med 24 beboere.

D.G. Evjen, byens kjente byggmester, døde i 1907. Attest fra byfogden om at Anton Evjen var den eneste og myndige arving, i 1907.

I 1910 bodde forhenværende arbeider Paul P. og Grethe Jørgine Loe her fremdeles med sine 6 barn, nå sammen med elektriker Andreas og Johanna Risvik med datter og arbeidsformann Hans Kristian og Henriethe Kristine Hansen og deres fosterdatter.

Leiekontrakt der Singer Co Symaskin A/S leide 7 rom i 1. etg. for 5 år, i 1915.

Rye Holmboe

I 1916 hadde Joh. Rye Holmboe overtatt huset med «tranforretning, ishavsprodukter, salt, kul, cement, ildfast sten. Assuranse, dampskibsexp., indehaver av Tromsø Tøndefabrik, Tromsø sildemel- & tranfabrik, Nordlandske not- og garnfabrik», (1916), Singer & Co, symaskin A/S, (1916).

Eid av Anton Evjen i 1918/32.

Leiekontrakt med Harald Berg på «nuværende kontorleilighed» for 5 år, fra 1. jan. 1919.

Sig. Fredriksen, agentur & en gros, samt kafé Idun og Singer Co,symaskin, ved disp. Nordøy, (1932).

Leiekontrakt mellom A. Evjens dødsbo v/Sig. Falck og Conrad Rye Holmboe om leie av 1. etg. fra 1. feb. 1937.

Haakstads Hotell og kafé reklamerer med skilt på fasaden i 1937.

Skjøte fra Anton og Guri Evjens dødsbo til Tromsø Teglverk & Kalkfabrikk A/S, i 1939.

Eid av Tromsø Havnevesen fra 1939.

K. Aagaards eiendoms-aksjeselskap, dampskipseksp og agentur, bolig for Kr. L. Larsen, m/tobakkforretning i Fredrik Langes gate 15, (1940).

Conr. Rye-Holmboe (tidl. Joh. R-H.), etablert 1886, dampskipseks, ishavsrederi, eksport og import, disp. for A/S Tromsø sildemel og tranfabrikk, ekspedisjon for Vesteraalens D/S og Den norske amerikalinje, Tromsø Tøndefabrik (1940/1946). Partsrederiet «Blaasæl», disp. Conr. Rye-Holmboe, fiskeri- og fangstrederi, (1940/1946). - I 1957 også representant for Finnmark fylkesrederi, Det Nordlandske Dampskibsselskap og Winge reisebyrå, m/adr. D/S-kaien.

Bygningen ble betydelig brannskadet den 2. januar 1943. Eiendommen hadde bestått av våningshus, pakkhus, flatkai, uthus og plankegjerde. Tyskerne satte opp to brakker på eiendommen.

Adressen ikke i bruk i dag.

Kilder

 • Folketellingene 1891-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.