Kirkegata 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Der Kaigata 1 og Kirkegata 1 delte på plassen i tidligere tider er det nå bare plass til én: Kirkegata 1
Foto: Einar Dahl 2017
Havnebygget er fullt av maritime detaljer, på taket, i inngangsdørene, osv. Ikke minst var skorsteinen til høyre lenge malt i TFDS sine farger. Nå har Hurtigruten flyttet ut og det er fergeselskapet Torghatten Nord som har overtatt.
Foto: Einar Dahl (2017).
Harald Berg sparte ikke på effektene da han startet forretning i 1914.
På dette fantastiske bildet av Kirkegata er veggreklamen på nr. 1 endret, men Harald Bergs navn står der fremdeles. Det var kanskje kafévertinne Rasmussen som drev Central?
Foto: Mittet (Ca. 1920).
Sigurd Fredriksen flyttet inn i 1925 med sin agentforretning, han forhandlet også biler på slutten av 30-tallet.
Foto: Ukjent, omkr. 1930.

Kirkegata 1 i Tromsø var opprinnelig del av matr.nr. 409. Denne eiendommen ble i 1874 delt i nr. 409a, Kirkegata 1, og nr. 409b, Kaigata 1.

Kjøpmann Normann

Målebrev til kjøpmann Søren Normann på pakkhusgrunn, tinglyst 14. juli 1851.

Auksjonsskjøte til fogd Dreijer, i 1868.

Skjøte fra fogd Dreyer til Ditlev Gunerius Evjen på denne eiendommen og matr.nr. 370, (Sjøgata 3/5), i 1872.

Oppmålingsforretning hvor matr.nr. 409 ble delt i nr. 409a og 409b., tinglyst 2. feb. 1874.

Folketellingen for 1885 oppgir at disse bodde her: Handelsfaktor P.G. Rodum med kona og hans mor, telegraf- og bankbud A. Riisvig med kona Johanna og fire barn, fisker Hans Eilertsen med kona Brynhild og to barn, fisker G. Iversen med tre barn, Orlay Aattesen m/spiseforretning, fisker Olai Pedersen.

I nr. 409a/b i 1891: Paal Loe med kona Grethe, sønnen Lars Bergiton og svigermor Elm Larsen, tjenestepike Hilda Borander, Peder Venje, Peter Gunnerius Rodum med kona Berntine Oline, Andreas Rysvik med kona Johanne og seks barn.

Attest fra byfogden om at Anton Evjen er eneste og myndige arving etter D.G. Evjen, i 1907.

Harald Berg

Restauratrice Julie Joachime Wiesener bodde her med sin gamle tante, Kristiana Wiesener, i 1910.

Her startet Harald Berg sin karriere ved i 1914 å overta Ulrik Aagaards ekspedisjon av Bergenske og Nordenfjeldske Dampskipsselskaper. I 1925 overtok han Sjøfartsbygningen, Roald Amundsens plass 1. Flyttet herfra da?

Tromsø Arctico co (Harald Berg), (1916).

Kafévertinde Laura Amanda Rasmussen bodde her i 1916 sammen med tjenestepikene Agerda Palmine Andreassen og Dagny Rasmussen. Hun drev «Central kafé og restaurant».

Eid av A. Evjen i 1918/32.

Leiekontrakt hvor Evjen leide ut 2. og en del av 3. etg. til Nord-Norsk Importkompani, for to år, i 1926.

I 1927 startet J. A. Jørgensen sitt ”Teknisk bureau”, først i Sjøgata, senere her.

Sig. Fredriksen

Sig. Fredriksen A/S, agentur og engrosforretning, etabl. 1925, (1940, bl.a. biler). Oljeklærfabrikken Norrøna A/S, etabl. 1935, disp. Sig. Fredriksen, oljeklær, blåser, presenninger, (1940/1946). Selve fabrikken leide lokaler i Lærfabrikkens bygning.

Idun kafé var til tider mye besøkt. Her var suppekjøkken, iblant musikk, og senere stengetid enn hos andre av hensyn til reisetrafikken. (Drevet av Betzy Larsen), (1940).

Bergitte, Berit A. og Solveig Kanikkeberg hadde syforretning her i 1940 og 1946.

Bygget, slik det framsto i 1914, ble revet under krigen? Ble erstattet med et lavt kaiskur.

Skifteskjøte fra Anton og Guri Evjens fellesbo til et sameie bestående av: fru Elise Kaiser (1/4), fru Anna Giæver (1/4), fru Marie Smith Meyer (1/4), Martin Evjen (1/8) og fru Astrid Evjen (1/8), i 1941.

Idar Høgseth

Skjøte fra sameiet til Idar Høgseth A/S i 1941.

Traasdahl maskin A/S, landbruks- og anleggsmask., (Arne Traasdahl), (1966).

Brant ned i 1956/57?

Skjøte fra Idar Høgseth A/S til Tromsø Havnevesen, i 1959.

Nytt havnebygg

Skjøte fra Tromsø Havnevesen til TFDS på ½-del av denne eiendommen og ½-del av Kaigata 1, i 1971.

Det nye Havnebygget ble reist i 1969-70. Da flyttet havnevesenet og TFDS over gaten fra Kirkegata 2. Det har vært plass til mange andre leietakere i bygget:

JoMa A/S, radioservice, flyttet hit fra Sjøgata 8 i 1971 med verksted og utsalg, (1977/86). Tannlege Inger Løken Larsen, (1972/96), lege Alf Schive, indremed. spes.,(1972/82), kiropraktor Øivind Stokke, (1972/82), tannlege Gunvor Kjæreng, (1972/96), Karlsens fysikalske institutt, (Ester Karlsen), Norsk kiropraktorforening, avd. N.-N., (1972/93), Lund & Aase, nordnorsk prosjektering A/S, (Wadim Olsen), (1972/82), Gunnar Paulsen, rådg. ing., (1972), Norsk traktorkompani A/S, (Hugo Bjerkli), (1972), Statens velferdskontor for handelsflåten, (1972/86), Godscentralen A/S, Lloyds London, agt., (1972), Tollvesenet, (1972/90), Iversens kiosk, (1972/82), Maritim cafeteria og kro, (bestyrer Herbjørn Torheim), (1972/93).

Bolkesjø & Francke A/S, elektrokons., (1977), Troms innland rutebil A/S, (1977/82/), Eir fysioterapi, (1977), Radio-elektro, (O. Friis), (1977), hotelleier Egil Kjær, (1977/82), Losvesenet, (1977/82, flyttet til Otto Sverdrups gt. 21), Nevi A/S, (1977), Sjømannsklubben grill (Norcatering A/S), (1977/86), Agnar Presterud, tannteknisk kontor, (1977/86).

Havnekiosken, (Ingeborg Pedersen),(1986/99), Kiropraktorklinikken (Stokke/Lindbach), 1986/96), TFDS Offshore A/S, (1986/96), Troms krigsinvalideforening, (1986), Comfort Mester-Rør A/S (rørl.mester Bjørn Hansen), (1993), kiropraktor Reidunn Selsjord, (1993), Trimakk Nord støvsugere, (1993/96).

Dampen Levanes, (1996), Hurtigrutedata AS, (1996/99), Nor-Cargo Data AS, (1996), Geir Pedersen, verksted, lager, (1996), Safe Spesialisten, (1996), Tromsø Sykkelservice ANS, (1996).

I 2013 Hurtigruten, Tromsø Havn.

Kilder

 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Folketellingen 1891 og 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.