Kaigata 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I 2016 flyttet Skatteetatene ut og overlot plassen til Sparebanken Nord-Norge.
Foto: Einar Dahl (2017).
Kaigata 5, her sett fra sjøsida, er virkelig et flott bygg.
Foto: Einar Dahl (2017).
Kaigata 5 sett fra baksiden. Her pusses det opp.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938)
Det var ei stor brygge som hørte til Kaigata 5. I våre dager er huset modernisert og huser skatteetatene i byen. 1958.
Foto: H. A. Brandt (ca. 1958).

Kaigata 5 i Tromsø besto av et bolighus og ei brygge. Her bodde gründeren Joachim Georgsen, partner i Arnesen & Georgsen. I 1.etg var det kontorer og i 2.etg var det leilighet. Bolighuset er borte, men brygga er modernisert og blitt Skattens Hus. - Gammelt matr.nr. 240.

Kjøpmann Dreyer

Auksjonsskjøte til Corn. Warnecke i Hamburg, tinglyst 17/8-1846.

Skjøte fra Warnecke ved Dreyer (etter fullmakt) til A.E. Schnabel, i 1846.

Skjøte fra Schnabel til Schjoldager, også på matr.nr. 177 (Sjøgata 7), i 1850.

Skjøte fra Schjoldager til kjøpmann Andr. Dreyer på begge matr.nr., i 1856.

Arnesen & Georgsen

Skjøte fra Andr. Dreyer til Arnesen & Georgsen, i 1889. Se Kaigata 3.

Kaigata 5 besto av et administrasjons/bolighus mot Kaigata og ei stor bygge på pæler ut i sjøen. I brygga hadde Arnesen & Georgsen salt- og fiskelager, i administrasjonsbygget bodde familien Georgsen i 2.etg. Begge byggene hadde svalgang i 1. etg. mot nord slik at det var mulig å komme til med ei vogn eller en liten lastebil. Området mellom Arnesenbrygga og Holmboebrygga mot nord ble fylt igjen under krigen og da dampskipskaia ble forlenget i 1958 ble bryggene liggende på tørt land.

Dampskipsekspeditør Joachim Bernhard Georgsen (1853 - 1921). Georgsen drev forretningen Arnesen & Georgsen sammen med Samuel Arnesen i Kaigata 3 og 5.

Expeditør Joachim B. Georgsen og Elise Sofie Georgsen bodde her med tre barn og tjenestepiken Isarine Olufine Jensen i 1910 og 1916.

De to startet firmaet Arnesen & Georgsen 1.januar 1889. Firmaet hadde dampskipsekspedisjon, agentur og kommisjonsforretning. Etter en stund utvidet de til eksport av fiskevarer, og import av kull og salt. De eksporterte også tørrfisk og tran til hele Europa, i hovedsak til Italia, England, Spania, Sverige og Tyskland. For sine produkter vinner de sølvmedalje i Trondheim i 1908.

"Fimaet Arnesen og Georgsen, som begynte i 1889 uten kapital, er efterhaanden oparbeidet til både omfattende og kapitalsterk forretning, som nyter almindelig anseelse, ikke bare i byen, men ogsaa utover hele landsdelen." (Munthe Kaas).

Georgsen døde i 1921.

Rettsforlik mellom A & G og Jensen & Georgsen hvorved A & G bortleier en del av Kaigt. 5; flatkai og pakkhusets 1. etg for 5 år. I leietiden har J & G rett til å overta og innløse eiendommen Kaigata 3 for kr. 31.ooo., t.l. 20/11-1930.

Samuel Arnesen, Einar Arnesens agentur, Jenssen & Georgsen, Dampskibsekspedisjon – Meglerforretning, bl.a for Nordlandslinjen, i 1932.

Samuel Arnesen døde i 1935.

Samuel Arnesens Eftf A/S og Tromsø Materialhandel inngikk leieavtale hvor T.M. leide 2. og 3. etg. i brygga til trelasthandel samt to kontorer i Kaigata 3. Disse skulle benyttes av Tromsø Havn- og Transportarbeiderforening.

Tromsø Materialhandel, A/S, trelast og bygningsartikler (disp. Ivar Olsen), (1940/1946). Ivar Olsen kom fra Kvæfjord.

Under krigen rekvirerte tyskerne 3. og 4. etg. i brygga som lager for matvarer.

Einar Arnesen

Samuel Arnesens Eftf. A/S, Einar Arnesen, agent- og kommisjonsforretning, H. Evenseth, agent- og kommisjonsforretning, Kvænangen Skiferbrud A/S (best. Samuel Arnesens Eftf. A/S), (1946).

Hjemmelsovergang til arvingene etter avdøde Samuel Andreas Arnesen og senere avdøde hustru Gunda Arnesen: Gunvor Rosenvinge Nygaard og Einar Arnesen, i 1949.

Skjøte fra Gunvor R. Nygaard til sin bror Einar Arnesen, i 1950.

Arnesen ble enig med Holmboe-brødrene i Bankgata 1 om å fylle igjen området mellom bryggene. Da dampskipskaia ble forlenget i 1958 ble alle bryggene liggende på tørt land.

H. Evenseth, agent & kommisjonær for oljeklær, arbeidsklær, ost, mm, (1940/57), (Kåre E. i 1966).

Kjell Arnesen, kjøle- og fryseutstyr, kontor-, butikk- og lagerutstyr, (1957/66), Per Kure, Norsk motor- og dynamofabrikk A/S, avd.kontor, (1957/66), Jasper Bergh & Sønn, agent og kommisjonsforretning, (1957), kaiformann Erling Georgsen, (1957).

Einar Arnesen, (1966), m/skipsekspedisjon, agenturer, megler, skiltfabrikk).

Harald Arnesen

Skjøte fra Einar Arnesen til sønnen Harald Arnesen i 1970.

Gunnar Berg Engros, kjøle-, frysevarer storkjøkken, (1977), Nordnorsk Interiør-Engros, (1977), Sentral-Bokbinderiet A/S, (1977/82/86), R. Steinnes, transport og spedisjon, (1977).

Bruksteknikk A/S, teknisk utstyr, (1982), Nor-Tron A/S, (1982), Nordnorsk viseforum, (1982).

Modellverkstedet (Gudmund Sundlisæter), (1986/96/99), arkitekt Gudmund Sundlisæter, (1986/93).

Kjell Arnesen

Skjøte til Kjell Arnesen A/S i 1987.

Bakketoppen transport A/S, (1990), Datatrykk Tromsø, (1990), Miljøplast, (1990), Lunds bokbinderi og trykkeri (Roger Lund), (1993), Tromsø Bluesclub (Geir Bertheussen), (1993).

Kjell Arnesen A/S flyttet i 199? til Langnesbakken.

I 2005/6 ble Kaigata 3 og 5 totalrenovert og påbygd.

Med adresse Kaigata 3-5: Kaigata Legekontor, Skatt Nord, Kemneren i Tromsø, (2013).

Kilder

 • Folketellingen 1900 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99 og 2013.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.