Klund kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Klund kirke sett fra sydøst.
Foto: Siri Johannessen (2010).

Klund kirke ligger i Marker kommune i Østfold, omtrent 5 km nord for Ørje ved RV21 på østsiden av Rødenessjøen. Den er en del av Marker fellesråd, Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme. Kirken ble innviet 24. juli 1888, etter at stedet hadde vært uten kirke i 300 år. Bygningen er en langkirke i tre, oppført i bindingsverk på en mur av gråstein med tre spissbuede vinduer på hver langside. Den har to sakristier som ble tilføyd i 1930. Kirkegården som ligger ved, men ikke rundt kirken, ble tatt i bruk i 1894. Etter andre verdenskrig ble det på kirkegården reist en bauta til minne om Alf Høgås som falt i Askim i 1940. Ved kirken ligger et bårehus med toaletter og et sosialrom.

Kirkens inngang
Foto: Siri Johannessen (2010)
Vindusdetalj
Foto: Siri Johannessen (2010)

Historie

Den eldste kirken

Kirken som ble innviet i 1888 er ikke den første på dette stedet. I 1401 meldes det i biskop Øisteins jordebok at kirken ble viet til Peter og Laurentius 9. februar. Under biskop Jens Nilssøns visitas i Rødenes sogn i 1598 kalles Klund kirke et «øde kapell». Det antas at man i 1888 ikke bygget kirken på samme sted som middelalderkirken, men rundt 50 meter lengre syd.

Behov for et nytt kirkebygg

Jørgen Brochmann, sogneprest i Rødenes, bar prosjektet frem til fullførelse. Han fikk både kretsens innbyggere og folk utenfra med på kirkebyggingen, noe som resulterte i at kirken ble oppført uten at menigheten ble sittende med en stor økonomisk byrde. Kallsboken hans gir en detaljert beretning om forberedelser, nedleggelse av grunnsten, byggingen, gaver og til sist innvielsesfesten. Den nye kirkebygningen ble tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan, mens byggearbeidet ble ledet av byggmester Kilander.

Inventar

Sogneprest Brochmann tegnet og gjorde selv arbeidet med døpefonten i kleberstein, og han laget dessuten den messingforgylte 20-armede lysekronen av tre og ståltråd. Denne lysekronen, som henger over prekestolen, var et resultat av manglende midler og han beskrev den selv slik: «Lysekrone med 20 arme af Træ og Staaltraad, forgyldt, hengende i Balanselodder. Husflidsarbeide af Sognepresten, formodentlig uvarig». Kirkeklokken ble gitt av Julius Gode, som var sogneprest i Rødenes fra 1853 til 1876. Han lot i 1888 O. Olsen og sønn støpe den til den nye kirken. Etter en pengeinnsamling fikk kirken sitt første harmonium i 1913, i 1963 ble dette byttet ut med et pedalharmonium og i senere år har et nytt kirkeorgel blitt innviet. Den gamle, enkle altertavlen ble i 1921 avløst av et ny-gotisk oljemaleri av kunstmaleren Isak Kaarby fra Bergen. I 1988, ved kirkens 100-årsjubileum, skjenket familien Brochmann nye messehageler og prekestolklede.

Kilder og litteratur

Koordinater: 59.5244917° N 11.6369333° Ø