Leksikon:Kanne

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Kanne.

I. Kornmål i Hardanger og Nordhordland, begge steder trolig lik 1/48 tønne, dvs. 4,05 l. (NK 30 s. 116f.)

II. Mål for flytende varer (drikkevarer, tran) og for smør, av A. Steinnes (NK 30 s. 122–123) beregnet til 2,7 liter. En slik kanne er kjent fra Sunnfjord i annen halvdel av 1500-tallet og var i bruk i Sogn ennå i 1800-årene; den rommet opprinnelig 12 bismermerker smør eller tran, det vil si cirka 10 nyere merker (jamfør bismervekt). I Nord-Norge var 1 kanne smør (12–16 merker) vanlig utrustning til ­Lofot-fisket. 1 kanne brennevin var her på rundt regnet 2 liter.

III. Høyt, smalt, lagget drikkekar med lokk og hank.

IV. Lite, lagget eller svarvet smørkar med lokk. Lokket kunne ha karveskurd på undersiden, slik at smøret ble møns­tret på toppen.

V. Metallkar med lokk og hank, til å drikke av. Av slike kanner ble det laget etterligninger i svarvet tre. H.W.

Ølkanne
Ill.: K.R.
Ølkanne
Ill.: K.R.
Smørkanne
Ill.: K.R.
Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.