Nedre Hoen (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Nedre Hoen
Nedre Hoen - WF264.jpg
Foto: Widerøes flyveselskap (1961).
Sokn: Haug
Kommune: Øvre Eiker
Fylke: Buskerud
Gnr.: 79
Postnummer: 3300 Hokksund

Nedre Hoen er en matrikkelgårdØvre Eiker i Semsfjerding rett nordvest for sentrum av Hokksund. Den kjente Hoen-skatten ble funnet på gården. Den har opp gjennom historien vært sete for en del av bygdas mest innflytelsesrike slekter og har vært knyttet til det rike laksefisket i Hellefossen. Den var et sentrum for haugianismen i bygda omkring år 1800, og dikteren Jonas Lie ble født her. På slutten av 1800-tallet ble treforedlingsbedriften Hellefoss anlagt på gårdens grunn.

Deler av gården er lagt ut til villabebyggelsen, men det er fortsatt gårdsdrift på hovedbølet Nedre Hoen (bnr.1) og på småbrukene Tronga (bnr.15), Hoensløkken (bnr.16 og 25), Myrvoll (bnr.29), Sommerfryd (bnr.40) og Flataker (bnr.41 og 47).


Navnet

Beliggenhet og topografi

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Høymiddelalderen (1050-1350)

Seinmiddelalderen (1350-1500)

Tidlig nytid (1500-1650)

Fra matrikler og panteregister

Eiendommen Gamlehoen ved Hellefossveien. Dette var hovedbølet på Nedre Hoen fram til begynnelsen av 1900-tallet, da et nytt gårdstun ble oppført et lite stykke lenger sør. Vi ser også Randsfjordbanen.
Foto: Widerøe/Eiker Arkiv (1961).
Matrikkel 1647 xxxxgård med landskyld x lispund eller x riksdaler
Gammel matrikkel MN xxx med skyld xx lispund
Matrikkel 1838 MN xx med skyld x riksdaler x skilling
Matrikkel 1887 Gnr.xxx med skyld xx mark xx øre
Areal og antall bruk 2009

Nyere historie

Haugianisme

I 1798 kom Hans Nielsen Hauge til bygda, og det ble arrangert oppbyggelsesmøte hos Christopher Borgersen Hoen på Nedre Hoen. Møtet ble avbrutt av soknepresten, og lensmannen arresterte Hauge. Hoen tilbød seg å kjøre ham til arresten, men forlot i stedet soknet, og lensmannen måtte gi opp. På grunn av Hoens sterke stilling i bygda slapp han unna med dette, og Hauge kom senere på flere besøk til gården. Da konventikkelplakaten, som forbød slike religiøse møter, ble oppheva i 1842 var en av stortingsrepresentantene som sto bak lovendringa Borger Christopherson Hoen.


Deling av gården fra omkring 1800

Bruksnummer i 1887-matrikkelen

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Nedre Hoen (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!