Parkgata 15 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parkgata 15 var et grønt hus som minnet om nr. 13. Det ble revet i 2014 for å klargjøre tomta til J.M. Hansens store boligprosjekt. Parkgata går opp bak trærne til venstre. Nedenfor ser vi Indremisjonens Vestregata 24.
Foto: Einar Dahl (2017).

Parkgata 15 i Tromsø var det siste huset i denne delen av Parkgata før det ble revet i 2014. - Tidligere navn Nedre skolegate 11.

Enkefru Finborud

Grunnbrev til Henrik Jørgensen på eiendommen, datert 25. juli 1908, tinglyst 7. jan. 1909.

Skjøte fra Henrik Jørgensen til enkefru Hanna Finborud i 1909. - I 1916 åpnet Hanna Finborud "Missionshotellet" i Vestregata 25.

I 1910 bodde disse her: Enke Hanna Finborud med åtte barn og tjenestepiken Henriette Jakobsen, lærerskoleelevene Hanna Charlotte Holst, Johan Magnus Olsen og Julius Enevoldsen, arbeider Jakob Alfred og Olga Viktoria Johansen med en udøpt datter, vasker Golla Lavine Olsen.

I 1916: Fabrikkbestyrer Peder Haaland, disponent Thor Mikkelsen, tjenestepike Alma Hermansen, typograf Haakon Nilsen, fabrikkbestyrer Arthur Wold.

Skjøte fra Hanna Finborud til Ole J. Aune i 1919.

Skjøte fra Ole Aune til Tinus Aune i 1919.

Skjøte fra Tinus Aune til R. Breck i 1919.

Skjøte fra R. Bræck til A/S Tromsø Smørfabrikk i 1920. Tromsø Smørfabrikk lå i Strandtorget 1.

Tolloppsynsmann Johnsen

Skjøte fra A/S Tromsø Smørfabrikk v/Arne Aagaard, Hj. Holmboe og I. Austad, til Harald Johnsen i 1930.

Eid av tolloppsynsmann Harald Johnsen i 1932 og 1946.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Parkgata 15, tinglyst 8/6-1933.

Typograf John Johansen, los Wilhelm Warnes, (1940).

Tolloppsynsmann Harald og telegrafreserve Astrid Johnsen, snekker Olaf Myrmo, bokholder Arne Posti, provisor Tønnes Pedersen Ree, kontorist Olav Sørensen, (1946).

Skifteskjøte fra Harald Knudtzen Johnsens dødsbo til fru Henriette Johnsen, i 1952.

Husmor Henriette Johnsen, kontorassistent Kristian Nilsen, butikkdame Gerd og teknisk assistent Gunlaug Kristiansen, kontorassistent Ingolf Jørgensen, (1957).

Brødrene Albertsen

Skjøte fra Henriette Johnsen til Lorentz og Harry Albertsen, i 1960.

Elektrisk service, (Hallstein Hansen og Harry Albertsen), elektrisk reparasjonsverksted, (1966/72).

Skjøte fra Lorentz til Harry Albertsen på hans ½-part, i 1968.

Reidun E. Hansen, (1966), Harry Albertsen, (1977).

J.M. Hansen

Skjøte fra Harry Albertsen til firma J.M. Hansen v/Odd Erik Hansen, i 1978.

Installasjonssjef Torgeir Johnsen, (1982), Geir Christensen, (1986).

Ailen Skogeng, (1990), Sylvi Fyhn, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.