Parkgata 4 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sanitetskvinnenes gamle hotell er påbygd i bakgården og har fått nye eiere.
Foto: Einar Dahl (2016).
Øvre del av Parkgata med ABC-hotellet i nr. 4.
Foto: Einar Dahl (2016).
Omtrent samme gateløp åtti år tidligere, med nr. 4 nærmest.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Parkgata 4 i Tromsø er synonymt med sanitetsforeningens sykehotell. - Tidligere navn Nedre skolegate 4, gammelt matr.nr. 701.

Rentenist Kristoffersen

Målebrev til John Kristoffersen på grunnen, datert 18. sept. 1899, tinglyst 30. juli 1900.

I 1900 bodde dampskipsekspeditør Ulrik Aagaard her med kona Marie og sju barn, kontorist Bernhard Aagaard, sypiken Marine Rambeck og to tjenestepiker.

I 1910: Rentenist John Kristoffersen med kona Martha, kullarbeider Hjalmar Kristoffersen med kona Anna og sønnen Middelthon, kjøpmann Conrad Holmboe med kona Rikka, tjenestepiken Bertha Nielsen, handelsbestyrer for Singer, Corn. Amundsen.

Conrad Holmboe

Skjøte fra John Christoffersen til Conrad Holmboe i 1911. Conrad Holmboe var en av byens mest avholdte forretningsmenn, med tilhold i Fredrik Langes gate 12. De siste årene av sitt liv bodde han her.

I 1916: Kjøpmann Conrad, Astrid Karoline og infanterikaptein Gabriel Faye Holmboe, husholderske Laura Broderstad og tjenestepikene Signe Almli og Gudrun Kaspara Larsen.

Attest fra Akers skifterett om at adv. Einar Boysen var oppnevnt som bestyrer i Hans Conrad Holmboe og før avdøde hustru Jacobine Holmboes dødsbo, i 1923.

Eid av Conrad Holmboes bo i 1932. Lærer Karl Moen bodde her da.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Parkgata 4, tinglyst 8/6-1933.

Skjøte fra Conrad Holmboe og før avdøde hustrus dødsbo til Conrad Rye Holmboe, i 1938.

Kjøpmann Bell

Skjøte fra Conrad Rye Holmboe til kjøpmann Per Bell, i 1938.

Slakter Marinius Aune, faktor Helge Christoffersen, ligningssjef Sten Kapstø, (1940).

Eid av Per Bell i 1946.

Skjøte fra Per Bell til Tromsø Sanitetsforening, i 1956.

Sanitetsforeningens hotell

Sanitetsforeningens sykehotell, (Tromsø sanitetsforening), (1966/90).

Hotel Nord, (1993/99), Tromsø Sanitetsforening, (1993/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.