Prestenggata 15 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
På hjørnet lå tidligere Prestenggata 13. Da dette nybygget ble reist ble tomtene slått sammen til Prestenggata 15a-g. Til høyre ligger Peder Hanssens gate 3.
Foto: Einar Dahl, 2017.

Prestenggata 15 i Tromsø var i familien Jakobsens eie så lenge det gamle huset sto her. Det forsvant, i likhet med naboen i nr. 13, en gang på 1970-tallet. Begge eiendommene gjenoppsto som et leilighetsbygg med adresse Prestenggata 15 omkring år 2000. - Gammelt matr.nr. 678.

Bryggearbeider Jakobsen

Målebrev hvorved Anton Jacobsen tilhjemles denne grunn, datert 27. mai 1898 og 20. juli 1899, tinglyst 24. juli 1899.

I 1900 bodde disse her: Bryggearbeider Anton Jakobsen med kona Elise og fem barn, tårnvekter Johannes Jakobsen med kona Anna og seks barn, samt Marta Jørgensen, søm og vask.

I 1910: Løsarbeider Anton Lauritz og Elise Jakobsen med sju barn, los Sivert Andersen, sjømann Edvin og Ingrid Hansen med fire barn, ærendsdreng Johannes Johannesen.

I 1916: Løsarbeider Anton Lauritz, Elise Oline, Agnes Elvine, Berthe Aminda, Hans Johan og butikkdame Johanna Antona Jakobsen, sjømann Haldorf Kristian og Edny Johanna Bentsen, telefonarbeider Edvard Julius, Ingrid, Mary Oline og Tron Sverre Hansen, gårdsdreng Johannes Johannessen.

Eid av transportarbeider Anton L. Jakobsen i 1904 og 1946.

Transportarbeider Hans Jakobsen, hotellbud Lars Fastdal, (1940).

Arbeiderne Anton og Hans, kjøkkenhjelp Rigmor Jakobsen, arbeiderne Arne og Lars Fastdal, fyrbøter Ragnvald Olsen, (1946).

Skifteskjøte til Bjarne Jakobsen i 1955.

L. Macks bryggeri

Skjøte fra Bjarne Jakobsen til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, Tromsø konservesfabrikk, i 1955.

Arbeider Bjarne Jakobsen, transportarbeider Lars Fastdal, (1957).

Tromsø stenhuggeri, (1972).

Skjøte til Tromsø kommune i 1989.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.