Prestenggata 20 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prestenggata 20 ligger på hjørnet mot Fiskergata.
Foto: Einar Dahl, 2027.
Prestenggata 20 sett fra Fiskergata.
Foto: Einar Dahl, 2017.

Prestenggata 20 i Tromsø er en hjørnegård som er større enn den ser ut til ved første øyekast, det vesentligste ligger mot Fiskergata. - Gammelt matr.nr. 639.

Syerske Pedersen

Målebrev til Hansine Pedersen på grunnen, datert 18. jan., tinglyst 10. feb. 1896.

I 1900: Barber og frisør Kristian Dalby med kona Anna, kurvmaker med eget verksted Hans Rikardsen med kona Josefine og fem barn, snekkersvenn Hans Johannessen med kona Anna og en sønn.

I 1910: Linsømsyerske Hansine Pedersen med to barn, kullsjauer Kristian og Josefine Pedersen med fire barn, skreddersømelev Amanda Johannesen, skreddersyerske Josefine Pedersen, fhv. bødker Jacob og Andrea Olava Jacobsen med to sønner, kjolesyerske Ragnhild Andersen.

I 1916: Syerske Hansine Kristine Pedersen, arbeider Charlotte og arbeider Hanna Bergitte Johannessen, snekker Rikard Odin og Hanna Amalie Lindgaard.

Eid av Hansine Pedersen i 1932 og 40.

Arbeider Einar Nilsen, kasserer Roald Nicolaisen, (1940).

Skifteskjøte fra Hansine Kristine Pedersens dødsbo til Jørgen Indahl Pedersen og Elise Thorbjørnsen, i 1944.

Vaskehjelp Dagmar Hansen, kjøkkenpike Martha Jakobsen, kasserer Roald Nicolaysen, arbeider Einar Nilsen, sjåfør Arvid Olsen, (1946).

Elise Thorbjørnsen

Skjøte fra Jørgen Pedersen til søsteren Elise Thorbjørnsen på hans ½-del, i 1952.

Syerske Liv Hansen, (1957).

Halstein Hansen, m/Elektrisk service i Parkgata 15, (1966), Ole Magnus Hansen, vektreparasjonsverksted, (1966).

Elise Thorbjørnsen døde i 1971 og ektefellen Harald satt i uskifte.

Haldis Sørensen

Skjøte fra Harald Thorbjørnsen til datteren Haldis Sørensen, i 1974.

Kaptein Alf Sørensen, (1972/77), Haldis Sørensen, (1982/93), Randi Sørensen, (1986/93).

Per Sørensen, (1990).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.