Prestenggata 22 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I likhet med mange av naboene er Prestenggata 22 et velholdt hus.
Foto: Einar Dahl, 2017.

Prestenggata 22 i Tromsø er en stor hjørnegård mot Fiskergata. - Gammelt matr.nr. 605.

Sofie Pedersen

Målebrev til Amund Pedersen, datert 5. nov. 1878, tinglyst 4. nov. 1880. - Familien bodde på Nerstranda i 1875, med fem barn.

I 1885: Tømmermann Amund Pedersen Baustad med kona Sophie og åtte barn, sjømann Ole Olsen med kona Hansine og tre barn.

I 1891: Amund P. Baustad med kona Eline og ni barn, Petter Dahl, John Gulstad med kona Oliva Sofie og fire barn, Karl Bernhard Øwre.

Bevilling for Amund Pedersens enke, Sofie Pedersen, til å sitte i uskiftet bo, i 1892.

I 1900 bodde disse her: Huseier og enke Eline Sofie Pedersen med tre barn og et barnebarn, dampskibspike på S/S «Heimdal» Rikarda Hansen, tømmermann Aksel Marinius Pedersen med kona Maria Matilde og sønnen Erling Andreas, fisker/løsarbeider Ole Hansen med kona Amanda.

Eid av Amund Pedersens enke i 1904/18.

Erklæring hvorved enke Sofie Pedersen erkjenner å ha tilstået Amalie Hansea Pedersen en uinnskrenket bruks- og benyttelsesrett over 1. etg. i denne eiendommen, uten godtgjørelse, så lenge som hun er i live og forblir ugift, i 1909.

I 1910: Hustømmermann Aksel M. og Marie Mathilde Pedersen (han er i Amerika), med en sønn og en pleiesønn, fiskekjøper Arangus Kvello, Amalia Hansea Pedersen, harpuner Karl og Johanne Haavold, tjenestepike Marie Johanesen, bakersvend Ingvald og Anida Marie Sandfær med datteren Olaug, Johanna Feragen, vask og stryk, med datteren Lilly.

I 1916: Enkemann Johan Lyder Dinesen, arbeider Therese Haugerud, Maria Mathilde Pedersen.

Fullmakt fra de myndige og selvskiftende arvingene i Amund Pedersens og hustru Sofie Pedersens bo, til Dagmar Wickstrøm, til å selge eiendommen, i 1917.

Arbeider Theodorsen

Skjøte fra Dagmar Wickstrøm, iflg. fullmakt, til Wilhelm Theodorsen, i 1917.

Eid av arbeider Wilhelm Theodorsen i 1932 og 1946.

Kontorist Odd Theodorsen, handlende Margit Jensen, butikkdame Agnes og styrmann Harald Nilsen, (1940).

Tømmermann Wilhelm, malermester Alfred og bankassistent Odd Theodorsen, maler Daniel, postbud Helge og arbeider Kaare Andresen, postassistent Agnes Nilsen, sydame Henny og tolk Oddmund Pettersen, kontormann Søren Steen, (1946).

Maler Alfred Theodorsen (1957, malermester i 1972/86), kontrollør Paul Theodorsen, (1957/66), kontorassistent Søren Steen, (1957, var kontorsjef hos Dragøy i 1966/82), Tor Øwre, (1966).

Pauline Theodorsen døde i 1969 og arvingene var Agnes Nilsen, Ingebjørg Klodiussen og Odd, Alfred og Paul Theodorsen, i 1970.

Alfred Theodorsen

Skjøte fra medarvingene til Alfred Theodorsen på 3/10 og til Søren Steen på ideell ½-part av eiendommen, i 1970.

Skifteskjøte fra Søren Steens dødsbo til Alfred Theodorsen på hans ½-del, i 1987.

KROM Tromsø, (1982/86), Gerd Kiil Theodorsen, (1986/90).

Nordmo’s trafikkskole, (1990), Svein Tore Stenvold, (1990), Tromsø Trafikkskole, (1990).

Jane Kelly, (1993), Siv Norun Kristiansen, (1993), Telefonsekretæren, (1993), Troms Barne-vaktformidling, (1993), Tromsø Psykologsenter, (1993).

Arkitekt Knut Erik Dahl, (1996), Andreassen Revisjon AS, (1996/99), Chakra senter for helse, (1999). - Arkitekt Knut Erik Dahl var en av drivkreftene i Blå Strek arkitekter, de hadde mange oppdrag i Tromsø på 1980/90-tallet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1885-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.