Prestenggata 25 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prestenggata 25 ser omtrent ut som det alltid har gjort.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Prestenggata 25 er hjørnegården rett over krysset mot Fiskergata.
Foto: H.A. Brandt. 1960.

Prestenggata 25 i Tromsø er en typisk "kjøpmannen på hjørnet"-gård som ikke har forandret seg mye gjennom et langt liv. - Gammelt matr.nr. 481.

Urmaker Klykken

Målebrev til S. J. Klykken på 12 alens grunn langs Vestregade på nordre hjørne av Fiskergaden, i 1890. Dokumentet inneholder rett til å bygge uten brutt hjørne.

I 1891: Samuel Julius Klykken med kona Helene Martine.

I 1900 bodde urmakermester Samuel Julius Klykken her, helt alene. Han drev med ur, bijouteri og gullvarehandel.

Testamente hvorved S. J. Klykken innsetter sin bror Svend Høyer Klykken til sin eneste arving, i 1902.

Eid av Svend Høyer Klykken i 1904.

Skjøte fra Svend Høyer Klykkens eneste og myndige arvinger Kristen Klykken, Bereth Marie Klykken og Olava Sørhøi, samt Ole Klykken, de tre førstnevnte ved sistnevnte iflg. tinglyst fullmakt, til Haakon Johnsen, i 1906.

Kjøpmann Johnsen

I 1910: Kjøpmann Haakon og Ida Johnsen med to døtre og enken Nicoline Johnsen.

I 1916: Kjøpmann Haakon Johnsen m/forretning i Storgata 42, Ida Olufine og enke Nikoline Andrea Johnsen, tømmermann Wilhelm og Pauline Marie Theodorsen, tjenestepike Anny Elida Jensen.

Kjøpmann Karlsen

Skjøte fra Haakon Johnsen til kjøpmann Johs. Karlsen, i 1919.

Eid av Johs. D. Karlsen, Rossfjord, i 1932 og 1946.

T. Danielsen kolonialforretning i 1932.

Olaf Haakstad drev kolonial- og fruktforretning her omkring 1938.

Løytnant Sigurd Hamnes, syerske Alfhild Svendsaas, skomakermester Johan Boassen m/verksted i Fredrik Langes gate 15, (1940).

Smed Johannes Boassen, løytnant Sigurd Hamnes, hushjelp Magnhild Isaksen, arbeider Johan B. Johansen, arbeider Bernt og sadelmaker Birger Larsen, sydame Nora Nilsen, vognmann Oswald Stenvold, (1946).

M(agda) Gravroch, garn- og strikkeforretning, (1940/57).

Skifteskjøte fra Johannes Ditlev Karlsens dødsbo til arvingene Hilda Kvammen, Elise Hansen, Alfred Karlsen og Søren Gabrielsen, med ¼ til hver, i 1951.

Butikkekspeditør Sigurd Hamnes, husmor Kari Johannessen, ryddepike Hulda Kristiansen, kasserer Reidar Kvammen, jordarbeider Johan Larsen, arbeider Robert Sørensen, (1957).

Skjøte fra arvingene til Bjarne Alfred Gulstad i 1960.

Kjøpmann Gulstad

Gulstads kolonialforretning, (Bjarne og Ranveig Gulstad), kolonial, kjøtt- og fiskemat, (1966).

Olav B. Olsen, (1966).

E. Bjørnsborg agentur, (1977), kjøpmann B. A. Gulstad, (1977/93).

Arbeidsmiljøsenteret, (1986/90), Krupp Atlas Elektronikk Norge A/S, (1986).

Rita Brox, (1999). - Rita Brox har tilbudt alternativ medisinsk behandling i Tromsø i mange år; akupunktur, kopping, massasje, m.m. I 2015 holder hun til i Storgata 28.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1891-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.

[[Kategori: Tromsø kommune ]]