Prestenggata 39 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
At et så lite hus overlever i sentrum av en såpass stor by, det er ganske sjeldent.
Foto: Ukjent (ca. 2011).
I gamle dager var også nr. 41, til venstre, et enetasjes hus, men det overlevde ikke.
Foto: Vilhjelm Riksheim (1938).
På 1950-tallet ble huset bygd ut i bakgården, ned mot Karl Johan. Her hadde Kaare Olsen smie og verksted. På 1990- og 2000-tallet var det smie her fortsatt.
Foto: Amanda Graham (2006).

Prestenggata 39 i Tromsø var, og er, et knøttlite, velholdt hus. - Gammelt matr.nr. 625.

Arbeider Eilertsen

Målebrev til Hans P. Olsen på grunn, datert 17. aug., tinglyst 12. sept. 1892.

Skjøte fra Hans P. Olsen til Hans Eilertsen i 1892.

I 1900 bodde disse her: Arbeider på dampskipsekspedisjonen Hans Eilertsen med kona Brynhild og fem barn.

Skjøte fra Hans Eilertsen til maskinist Marinius Mikkelsen i 1902.

Maskinist Mikkelsen

I 1910: Maskinist i Lysverket Andreas Marinus og Lovise Seselie Mekkelsen med seks sønner og en datter.

I 1916: Maskinist Andreas, Lovise Cecilie, Fritz Kristian, Helge Andreas og Margith Lovise Mikkelsen.

Eid av elektriker Anders Marinius Mikkelsen i 1932 og 1946, han drev også forretning her.

Butikkdame Cecilie, motormann Hans og arbeider Ingvald Mikkelsen, (1940).

Elektriker Andreas Mikkelsen, (1946).

Kioskeier Lein

Cecilie Mikkelsen Lein etablerte alt i 1946 sitt eget firma som skulle drive handel. I 1953 registrerte hun et nytt firma, kiosken Lein & Co, sammen med Mette Rosfjord Nordmo, med den sistes handelsbrev. Da kiosken startet opp flyttet familien Lein til en nybygd murgård i bakgården, mot Karl Johan, men med samme adresse. I kjelleren der hadde smeden Kåre Olsen sitt verksted.

”Reparatøren”, sveise- og reparasjonsverksted, (Kaare Olav Olsen), (1957).

I 1957 flyttet Lein kiosken til Prestenggata 43, der var det litt større plass.

Bilforhandlere

På slutten av 1964 leide Erik Traasdahls Elektro-maskin, som da var blitt Wartburg-forhandler, kontorer her. Elektro-maskin kom fra Vestregata 22 og flyttet videre til Storgata 119 i sept. 1965. (2011).

A/S Automaskin, bilrekvisita, (Workinn, Johansen/Lorentzen), startet i jan. 1966. Fra august samme år ble de forhandlere av Austin og flyttet videre til Skippergata 15. (2011).

Skjøte fra Cecilie Lein til Øystein Grønbeck, i 1971.

Butikken A/S, bruks- gaveartikler, (Gerd Gangvik), (1972).

Norske Fina

Auksjonsskjøte til Norske Fina A/S i 1979.

Skjøte fra Norske Fina A/S til Kirsten Seljebakk, i 1981.

Sjømann Oddmund Jakobsen, (1982/86), Thore Nilsen, (1986).

Skjøte til Stefan Hugel i 1990.

I nr. 39B: Stefan Hügel, (1990/99). Hügel holdt til i den gamle smia til Kaare Olsen i bakgården.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.