Skippergata 15 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Etter 77 år flyttet Mydland slakterforretningen fra Skippergata til Stortorget 1, før jul i 2015.
Foto: Einar Dahl (2015).
Marinius Aune drev slakterforretning her på 1920-tallet.
Foto: Ukjent
På 1970-tallet hadde Mydland tatt over for lengst. 1974.
Foto: Jens Storm Munch

Skippergata 15 i Tromsø hadde fra gammelt av matrikkelnummer 261. I 1933 ble eiendommen slått sammen med det gamle matrikkelnummer 259, Skippergata 13, til fellesnavnet Skippergata 15.

Skippergata 13

Målebrev til lensmann Strømsted med påtegning om at han hadde oppført huset, tinglyst i 1851.

Auksjonsskjøte til prokurator Dreyer, tinglyst 16. des. 1850.

Skjøte fra Dreyer til skipsbyggmester A. Holm, i 1855. Skjøte fra Holm til Gjert Christensen i 1861.

Handelsborger Ingebrigt Paulsen med kona Oline og fire barn, handelsborger A.J. Sælmyhr med kona Inger og fem barn, i 1865.

I 1875 bodde snekker Hans Larsen Wigen her med kona Anne Helene og fem barn, sjømann og skomaker Gerhard Olsen med kona Jakobine og en datter, bryggearbeider Hans Peder Sørensen med kona Leonora og en datter, dagarbeider Johan Kristian Heggelund og hans Ingeborg, smed Karsten Hans Jørgen Hansen med kona Petrine Sofie og en datter, smed Peder Flom og handlende Peder Arnesen med kona Anna Katrine og tre barn.

Auksjonsskjøte til Emil Dahl i 1879.

Seilmaker Næss

Seilmaker H. Næss kom fra Trondheim i 1854/55.

I 1885: Seilmaker H.H. Næss med kona Bergitte og sju barn, handlende Chr. Røhr med kona Marit og datteren Agneta, bryggemann (hos konsul Aagaard) Fredrik Schjølberg med kona Bergitte og tre barn.

I 1891: Seilmaker Hans Henrik Næss med kona Bergette og sju barn, Lars Johannesen med kona Karen og to døtre, Hans Andreas Hansen med kona Anna og tre barn, Amalie Brok (Brox?).

Hans Næss m/egen seilmakerforretning, kona Bergitte og seks barn, maskinist på «Fram» Jacob Nødtvedt med kona Julie og sju barn, husmor Sønøve Hansen med tre barn, i 1900.

Skiftehjemmelsbrev til Birgitte Næss på denne eiendommen, utlagt på skifte i hennes og avdøde mann seilmaker Hans H. Næss’ fellesbo, i 1905. – Hans Næss døde i 1902 og verkstedet ble ført videre av sønnen Ole Næss.

I 1910: Seilmaker Ole Næss og urmaker og enkemann Karl Martinus Helberg.

Den eldste av ekteparet Næss’ barn, Henrik Bergethon, var i 1912 mannskap på selfangstskuta «Samson», skipet som var i nærheten da Titanic forliste. De trodde lysene fra Titanic var fra et oppsynsskip og da de var i ulovlig farvann stakk de av. Først da de kom til Island fikk de vite om forliset.

Auksjonsskjøte til Tinus Aune i 1911.

Skjøte fra Tinus Aune til Bøndenes Fellesslakteri i 1918.

Skjøte fra Bøndenes Fellesslakteri/v Peter A. Larsen til O.L. Aune i 1921.

I hht. erklæring fra O.L. Aune ble eiendommen Skippergata 13 slått sammen med nr. 15 til fellesnavnet Skippergata 15, tinglyst 8. juni 1933.

Skippergata 15

Skjøte fra bødker Larsen til Gunder Pedersen på grunden, datert og tinglyst 20. jan. 1840.

I 1865: Bryggemann Gunder Pedersen med kona Seselie og fire barn, maler E. Rotvold med kona Charlotte og to døtre, i 1865.

Bryggearbeider Gunder Pedersen med kona Cecilie Elisabeth, to døtre og et barnebarn, malermester Erland Rotvold med Charlotte Marie og fem barn, i 1875.

Hjemmelsbrev på skifte etter Gunder Pedersen, til J.A. Sørensen, i 1883.

Skjøte fra kontorist J.A. Sørensen til Henrik og Peder Lium, i 1884. Henrik Lium drev slakterforretning i Sjøgata 11 fra 1899 av.

I 1885: Typograf (hos G. Kjeldseth) Carl Henrik Ludvigsen Bockelie med kona Marith og to døtre, lærer ved almueskolen Olaus Nikolai Hanssen med kona Dina (f. Bruun), datteren Aasta og tjenestepiken Antona Hanssen.

Skjøte fra H. og P. Lium til styrmann Larsen, i 1886.

I 1891: Styrmann Andreas Martin Larsen med kona Petrikke og fem barn, tjenestepike Johanne Hagen, Guneva Alvig, Karl Henrik Bockelie med kona Marit og fire barn, Brita Katharina Foss, Elise Kristensen, Karen Kristiansen.

Skjøte fra styrmann Larsen til telegrafist Fredrik Dreyer i 1891.

I 1900: Telegrafist Fredrik C. Dreyer med kona Gunhild og ti barn, skomaker Anton Meier Jensen med sønnen Elias og husbestyrerinnen Wilhelmine Nikolaisen, arbeidersken Amanda Hendriksen hadde sønnen Antonius og bodde sammen med fisker Peder Davidsen.

Slakter Aune

Tinus Aune, sønn av slakter O.L. Aune i Sjøgata 29, startet kjøttforretning i Skippergata 16, men allerede etter 2 år kjøpte han nr. 15, i 1903. Han rev den opprinnelige tregården og oppførte en ny, i mur. Firmaet fikk etter hvert en omfattende skipshandel. Aune startet hermetikkfabrikk; ”Tinus Aunes Preserving” med fiskekaker og –boller. (= Tromsø Hermetikfabrik).

Skjøte fra Fr. Chr. Dreyer til slakter Tinus Aune i 1903.

Slakter og pølsemaker Tinus og Sofie Aune med fire barn, butikkdamene Ragna Nikolaisen og Borghild Bottolfsen, tjenestepikene Amanda Nilsen og Inga Nilsen, pølsemakersvend Jens Jensen, læregutt Johannes Utheim, i 1910.

I 1916: Tinus Aune slakterforretning, handelsbetjent Erling, slakter Ole J., Ingun Elfrida, Sofie Wilhelmine, telegrafistinne Solveig Aune, Gerda Hansen, Agnes Andorsen, tjenestepike Minka Johannessen, enke Elisabeth Korneliussen, dreng Erling Larsen, tjenestepike Dagny Nilsen.

I 1918 solgte Aune til Bøndenes Fællesslagteri og flyttet til Sjøgata 11a og b, som han kjøpte.

I 1921 solgt Bøndenes Fellesslakteri til O.L. Aune. Butikken ble drevet av Marinius Aune, nok en av de driftige slaktersønner.

Eid av O. L. Aune i 1932. M. Aune A/S, slakterforretning, i 1932.

Utsalg for Tromsøysundets meieri i 1932.

I hht. erklæring fra O.L. Aune ble eiendommen Skippergata 15 slått sammen med nr. 13 til fellesnavnet Skippergata 15, tinglyst 8. juni 1933.

Slakterne Mydland

Tvangsauksjonsskjøte til Henrik Mydland i 1938. Han hadde drevet slakterforretning i Fredrik Langes gate 20 siden 1920-tallet.

Einar Enoksen, kolonial og fiskeriutstyr, (1940), Johs. Celius, agent & kommisjonsforretning, landbruksprodukter en gros, (1940). Frantz Frantzen, han drev agentforretning i Storgata 93 (1940), best. Magnar Andresen, (1940).

Eid av H. Mydland, etabl. 1923, i 1940 og siden.

Slakter Henrik og Arthur Mydland, telefondame Judith Soma, (1946).

Skjøte fra Henry Mydland sr. til sine sønner Henry og Arthur Mydland i 1948.

Skjøte fra Agnes Mydland til Henry Mydland på ½-parten av eiendommen, i 1956.

Pølsefabrikk, hermetikk, fiskemat, revefór, (1957), kjøtt en gros og detail, (1966/2014).

Tannlegene Liv og Tor Melvær, (1957/66), Kjolesalongen A/S, (disp. Kurt Sigfred Olsen), (1957), motormann Henrik og butikkdame Hjørdis Mydland, (1957).

Automaskin A/S, bilrekvisita/deler, utenbordsmotorer, (Kåre Johansen), fra aug.1966, kom fra Prestenggata 39. Konkurs i 1968.

Buntmaker Odd Greger, pelsforretning, (1966/86).

Tromsø plisséfabrikk, (Jorunn Holdahl og Rannveig Figenschou), (1972).

Hjørdis Mydland satt i uskifte etter Henry Mydland som døde i 1982.

Pølsemaker Hans-Henrik Mydland, (1982/86),

Slakter Henry Mydland, (1986), Kurt Henrik Mydland, (1990/96).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.